De PCV maakt de balans op na Venezuela’s parlementaire verkiezingen van 6 December 2020

Op zondag 6 december zijn parlementaire verkiezingen gehouden in Venezuela en is een nieuw parlement gekozen. Zoals in de grondwet beschreven, zal dit parlement vanaf januari 2021 haar taken gaan uitvoeren.

De PCV (Communistische Partij van Venezuela) deed mee aan de verkiezingen als onderdeel van een alliantie van onafhankelijke arbeiders-, boeren- en volkskrachten genaamd het Revolutionair Volks Alternatief (APR). Deze beslissing werd genomen door de 12e en 13e plenaire bijeenkomsten van het Centraal Comité van de PCV nadat zij de politieke onhoudbaarheid zagen van het deelnemen in een verkiezingsbondgenootschap met de PSUV. Dit werd ingegeven door het falen van de regering om zich te houden aan het akkoord “PSUV-PCV gezamenlijke kaderovereenkomst om de crisis van afhankelijk en rentenierskapitalisme aan te pakken met anti-imperialistische, volksvriendelijke en vaderlandslievende politieke en socio-economische acties,” welke getekend werd in de context van de verkiezingen in 2018. De beslissing werd ook ingegeven door de sterke overtuiging om door te gaan met het implementeren van economisch beleid dat zowel tegen de bevolking als de arbeiders gekeerd is als reactie op de imperialistische crisis en sancties.

Doordat de PCV zich van de PSUV distantieerde tijdens de verkiezingen betekende dat dat de APR de enige revolutionaire keus was. Zeker gezien de duidelijke verzoening tussen regeringspartij en de rechtse partijen die samen in de nationale dialoog werkgroep zitten. Daardoor stapte de APR-PCV coalitie naar voren als een samenkomen van revolutionaire krachten die zich tegen de asociale bezuinigingsmaatregelen van de dialoog werkgroep uitspreken en samen strijden voor een revolutionaire weg uit de kapitalistische crisis.

Door deze realiteit was het gehele electorale proces moeilijk en complex voor de PCV en de APR. Dit begon al met de voorwaarden voor de parlementaire verkiezingen die in de nationale dialoogwerkgroep overeengekomen zijn door de regeringspartij en de oppositie. Een conversatie waar de PCV van buitengesloten was. Hierdoor konden de regeringspartijen en de rechtse partijen voordeel behalen van de overeengekomen voorwaarden rondom kandidaatsregistratie en de toegang tot reclames, communicatiemiddelen en mediamiddelen.

Deze verkiezingsovereenkomst tussen de regerende partij en rechts creëerde een enorm voordeel voor hen over de kieslijst van de PCV, waarbij zelfs de verkiezingswet werd overtreden en de volgende onregelmatigheden plaatsvonden:

Dit zijn de complexe omstandigheden, obstakels en willekeurigheid die onze partij en de coalitie van organisaties in de APR tegenkwamen tijdens het verkiezingsproces en op de dag van de verkiezingen zelf. Aangezien ons programma een uiting is van de arbeidersklasse, de boeren en de bevolking is ons budget al niet groot. Hier bovenop kwam de censuur en het massale opportunisme van de regerende partij en rechts.

Onze uitsluiting van communicatiemiddelen had het duidelijke doel om de APR en de Communistische Partij van Venezuela uit het publieke zicht te houden, zodat de valse tegenstelling tussen de PSUV en de oppositiepartijen het podium zou krijgen. Zij probeerden de PCV als optie voor kiezers uit te wissen, zodat de rechtse partijen meer stemmen zouden krijgen en de enige echt revolutionaire kracht geen deel zou uitmaken van het nationale parlement.

Ondanks de obstakels heeft de PCV een groter gedeelte van de stemmen binnen gehaald met 2,73% van de totale stemmen. Dit was genoeg om één afgevaardigde aan te stellen, dankzij de methodiek voor het toebedelen van zetels die door de Nationale Electorale Raad (CNE) wordt aangehouden. Met deze stemmen is de PCV de op 5-na-grootste partij van de 25 partijen die meededen in de verkiezingen.

De verkiezingen werden gekenmerkt door een hoog onthoudingspercentage van 70%. Dat betekent dat zowel de PSUV en de rechtse partijen hierdoor beïnvloed zijn in hun netto en relatieve stemopbrengsten vergeleken met de verkiezingen van 2015, waar het onthoudingspercentage 30% was.

De PCV ervaarde flinke groei in zowel de netto stemuitkomsten als de relatieve vergeleken met de verkiezingen van 2015. Van 113.000 stemmen (0,8%) in 2015 gingen we naar 170.000 stemmen (2,73%) in 2020.

De 277 zetels in het parlement werden als volgt verdeeld:

 1. PSUV en de partijen die deel zijn van de Grote Patriottische Pool: 69,34% van de stemmen voor 253 zetels (91% van de zetels)
 2. Rechtse partijen:
  • Democratische Actie: 6,34% van de stemmen voor 11 zetels (3,97% van de zetels)
  • COPEI: 2,82% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)
  • Progressieve Voortgang: 4,43% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)
  • Verandering: 4,56% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)
  • Venezuela Eerst: 4,18% van de stemmen voor 2 zetels (0,72% van de zetels)
 3. Het Revolutionaire Volks Alternatief (APR):
  PCV: 2,73% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)

Dit telt op tot een totaal van 274 aangewezen zetels, waarbij ook nog 3 afgevaardigden van inheemse bevolkingsgroepen een zetel toegewezen krijgen voor een totaal van 277 parlementsleden.

Het aantal parlementsleden dat de PCV kon afvaardigen is aangetast door het onevenredige toewijzingsmodel van het CNE waarbij de partij met het grootste stemaantal de kans heeft om een relatief groter deel van de zetels te bemachtigen dan het deel van de stemmen dat zij kregen. Op deze manier kregen de PSUV en de partijen van de Grote Patriottische Pool 91% van de verkiesbare zetels met slechts 69% van de stemmen. Dit toewijzingsmodel werd gebruikt ondanks het principe van proportionele representatie en politiek pluralisme welke vastgelegd zijn in artikels 2, 4, 5, 6, 62, 63 en 70 van de Grondwet van de Bolivarische Republiek Venezuela.

De PCV is van plan om passende juridische actie te nemen bij het Hooggerechtshof en het CNE om het toewijzingsmodel onder de loep te nemen, want deze respecteert niet het principe van proportionele representatie. Als deze proporties wel gerespecteerd waren, had de PCV een vertegenwoordiging van 7 tot 9 parlementsleden gehad.

Zelfs met alle censuur en de excessieve voordelen van andere partijen die ingezet werden tegen de PCV, lukte het om de blokkade tegen ons te doorbreken en zorgden we voor de aanwezigheid van een onafhankelijke en klassenbewuste kracht in het nieuwe parlement.

Naast de relevante verkiezingsuitslagen hebben we ook onze belangrijkste politieke overwinning behaald: het consolideren van een maatstaf voor de hereniging van linkse en revolutionaire krachten die de kapitalistische offensieven en het ontmantelen van sociale verworvenheden het hoofd bieden. De APR is versterkt als een authentieke ruimte waar arbeiders, boeren, communards en de bevolking samen kan strijden tegen kapitalistische bezuinigingen, het verslappen van arbeidswetgeving, privatisering en imperialistische agressie.

Bron: https://prensapcv.wordpress.com/2020/12/20/balance-de-las-elecciones-parlamentarias-del-6-de-diciembre-en-venezuela/

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019