Verklaring NCPN en CJB omtrent corona-uitbraak

Alle nodige maatregelen moeten genomen worden om de gezondheid van de bevolking te beschermen en de werkers te ondersteunen

 De snelle verspreiding van het coronavirus heeft grote gevolgen. Ondertussen zijn ook in Nederland honderden mensen besmet geraakt en zijn er medemensen aan het virus overleden. De NCPN en CJB stellen dat alle nodige maatregelen genomen moeten worden om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. In dat kader zijn ook alle activiteiten van de CJB voorlopig preventief afgelast. Maar we benadrukken ook dat de werkende mensen beschermd moeten worden tegen de economische en andere gevolgen van de uitbraak.

Door de uitbraak worden helaas de tragische tekorten in de zorg duidelijk. Tekorten aan personeel, beschikbare ziekenhuisbedden en materiaal zijn een enorm probleem in een reeks landen en die problemen dreigen ook in Nederland. Nu al staan veel ziekenhuizen zwaar onder druk.

Deze problemen zijn het resultaat van het jarenlange beleid van de regeringen en de richtlijnen van de EU, die de zorg hebben geprivatiseerd en hebben gemaakt tot een marktwaar. De uitbraak van het coronavirus is slechts de aanleiding waardoor de gevolgen van deze onverantwoorde politiek zichtbaar worden.

Daarnaast heeft de uitbraak grote gevolgen voor de werkende mensen. Er is veel onzekerheid bij de ongeveer 3 miljoen mensen met flexibele banen in Nederland, zoals veel jongeren die werken als uitzendkrachten en zzp’ers. Duizenden mensen met een tijdelijk contract in sectoren die hard geraakt worden dreigen hun baan te verliezen, bijvoorbeeld in de luchtvaart.

Ook kleine winkeliers en andere groepen komen in gevaarlijk vaarwater terecht. Daar komt bij dat de economie in Europa en wereldwijd al haperde voor de uitbraak van het coronavirus. De uitbraak vergroot het gevaar van een nieuwe economische crisis in de komende periode met alle gevolgen voor de werkende mensen van dien.

Ook bij scholieren en studenten is er grote onzekerheid. De regering heeft besloten de scholen, Mbo’s, hogescholen en universiteiten te sluiten, een besluit dat wellicht al eerder genomen had moeten worden. Honderdduizenden scholieren en studenten lopen nu wel risico op studievertraging en daar moeten maatregelen voor genomen worden.

De situatie voor vluchtelingen in de EU is zeer gevaarlijk, in het bijzonder in de vluchtelingenkampen zoals in Griekenland. De vluchtelingen leven al in totaal onhygienische en onmenselijke omstandigheden. Indien het virus deze plekken bereikt zou dat desastreuze gevolgen hebben en veel mensenlevens kosten. Daar komt bij dat de dreiging van corona wordt misbruikt als aanleiding om vluchtelingen op te sluiten in gesloten kampen zonder voorzieningen.

De Nederlandse regering en de EU spreken tot nu toe enkel over steun aan de grote kapitalistische bedrijven, om hun winsten veilig te stellen. Ze hebben wel oog voor de winstpositie van de grote bedrijven, maar nauwelijks voor de problemen van de werkende bevolking en met name van de jongeren.

De NCPN en CJB benadrukken dat de maatregelen die genomen worden om de gezondheid van bevolking te beschermen, onmiddellijk gepaard moeten gaan met maatregelen om de rechten en inkomsten van de werkende mensen te beschermen. Arbeiders zijn immers geen loonkosten, maar de bron van onze rijkdom.

Vluchtelingen zijn geen bedreiging, maar een mensen die onze hulp behoeven. Werklozen, gehandicapten, jongeren en ouderen zijn geen kostenpost, maar het hart van onze samenleving. Zij verdienen maximale steun van de overheid, niet het bedrijfsleven en de aandelenmarkten.

Daarom eisen we:

  1. De ziektewet garandeert maar 70% van het inkomen. Maar voor werkers en zelfstandigen met een laag inkomen kan er niet wekenlang 30% van af. Mensen moeten volledig betaald krijgen als ze moeten stoppen met werken doordat:
  • ze ziek worden;
  • ze moeten zorgen voor een zieke in hun gezin of zieke ouders;
  • ze preventief moeten stoppen met werken om verspreiding te voorkomen;
  • ze moeten oppassen op minderjarige kinderen aangezien de scholen sluiten.
  1. Er moeten maatregelen genomen worden voor de gevolgen van de uitbraak in het onderwijs:
  • alle middelbare scholieren moeten zich eerlijk en goed kunnen voorbereiden op hun eindexamens; als scholen langere tijd dichtgaan moet het inkorten van eindexamenstof overwogen worden;
  • studenten die als gevolg van het coronavirus studievertraging oplopen mogen niet belast worden met extra lesgeld of collegegeld;
  • bij afgelaste studiereizen moeten scholieren en studenten hun geld terug krijgen.
  1. De EU moet onmiddellijk maatregelen nemen om de gezondheid te beschermen van vluchtelingen, in het bijzonder in de overvolle kampen bij de grenzen van de EU. De uitbraak van corona mag absoluut geen aanleiding zijn om de vluchtelingen op te sluiten. De EU moet zorgen voor voldoende medische zorg, hygienische omstandigheden en snelle afhandeling van asielaanvraag.

Deze en andere maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid, de rechten en de inkomsten van de arbeidersklasse en andere arme lagen van de bevolking te beschermen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het virus en hun gezinnen. We zijn solidair met de hardwerkende mensen in de zorg en andere sectoren die hun beste beetje voor zetten om het virus en de gevolgen ervan te bestrijden.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB

OPROEP HERDENKING FEBRUARISTAKING 1941

De Dokwerker. (Foto: Manifest/WvdK)

Op dinsdag 25 februari 2020 wordt bij de Dokwerker in Amsterdam herdacht dat 79 jaar geleden de toen illegale, CPN (Communistische Partij van Nederland) de bevolking opriep in verzet te komen tegen de jodenvervolgingen. In de tweedaagse staking die daarna volgde, op 25 en 26 februari 1941, speelde het overheidspersoneel een zeer belangrijke rol. Traditiegetrouw organiseert het Amsterdamse FNV-comite, voorafgaande aan het defile, een eigen bijeenkomst.

Februaristaking 1941

Begin 1941 werd de Duitse pressie op het hele politieke en economische leven steeds brutaler. Anti-joodse maatregelen werden steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari trapten SD-ers en WA-ers in de jodenbuurt de deuren van de huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge Joodse mannen werden naar het Jonas Daniel Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontbering stierven.

Rol van overheidspersoneel

De toen illegale CPN (Communistische Partij van Nederland) riep de bevolking op in verzet te komen tegen de jodenvervolgingen. In de tweedaagse die daarna volgde, op 25 en 26 februari 1941, speelde het overheidspersoneel een belangrijke rol. De staking werd namelijk begonnen door gewone tramconducteurs, stratenmakers en vuilnismannen. Hun voorbeeld werd gevolgd door meer dan 300.000 mensen.

Ambtenaren, arbeiders, winkeliers en scholieren in Amsterdam, Utrecht, De Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland kwamen in verzet tegen de vervolging van onze joodse landgenoten. Zij streden, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werkenmers van het overheidspersoneel gestraft en sommige zijn zelfs geexecuteerd.

Symboliek van Februaristaking 1941

Nu, 79 jaar later, staat deze Februaristaking nog steeds symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Door hierbij stil te staan herdenken we de stakers van toen en geven wij tegelijk aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven. Want ook in deze tijd kunnen we niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, mishandeld en vervolgd omdat ze tot een bepaalde groep horen.

Met dit in gedachten roept het Amsterdamse FNV-comite ‘Herdenk de Februaristaking’ u op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, voorafgaand aan het defile langs de Dokwerker.

PROGRAMMA:

KOMT ALLEN!!

Dinsdag 25 februari 2020 vanaf 14.30 uur in de grote Raadszaal van de Stopera, Amstel 1, Amsterdam.

Viering Februaristaking 2020: ‘Anti-fascisme Geef Je Door!

Op zondag 23 februari organiseren CJB en NCPN voor de derde keer een herdenking en viering van de voorbereiding van de Februaristaking. Precies 79 jaar geleden organiseerde de toen illegale CPN een grootschalige staking van de arbeiders tegen de groeiende jodenvervolging door de nazi’s. De staking op 25 en 25 februari 1941 was het enige openlijke massale arbeidsverzet tegen jodenvervolging in bezet Europa gedurende de oorlog.

Deelnemers aan Februaristaking en de gevolgen

Duizenden arbeiders, van het trampersoneel in Amsterdam tot fabrieksarbeiders uit de Zaanstreek en staalwerkers in Utrecht, legden het werk neer. De staking werd door de bezetters genadeloos onderdrukt, negen stakers vonden de dood in gevechten tegen de SS-politiebataljons. In de nasleep van de stakingen zouden talloze talloze communisten gearresteerd worden vanwege hun rol in de staking en werden velen van hen gefusilleerd.

Anti-communisme

De herinnering van het communistisch verzet wordt in grote mate geindividualiseerd en gedepolitiseerd. Na de actieve staatsrepressie van communisten tijdens de Koude Oorlog, is het doodzwijgen van de communistische erfenis tegenwoordig de dominante vorm van anti-communisme. Zeker nu de laatste deelnemers aan de Februaristaking ons ontvallen.

De speeches op de officiele herdenking, uitgesproken door bobo’s die politiek niet verder weg kunnen staan van de stakers, zijn verschoond van enige ideologische reflectie. Het communisme van de CPN, de ideologie en partij die velen in het verzet inspireerden tot hun verzetsdaden, wordt veelal niet of slechts in een bijzin genoemd.

Geschiedvervalsing

In de meest schaamteloze gevallen van geschiedvervalsing worden de ideologie van het communisme en het fascisme zelfs op een hoop gegooid. De groei van anti-communisme van de Europese Unie heeft zo geleid tot de zogenaamde ‘Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van het stalinisme en het nazisme’. Een grotere smet op de nagedachtenis van de Februaristakers is nauwelijks denkbaar.

Wat willen wij als communisten

Als communisten willen wij in 2020 daarom niet alleen passsief herdenken. Wij doen de herinnering van de stakers de meeste eer aan door er lessen uit te trekken voor vandaag. Tijdens de viering benadrukken wij daarom dat de staking geen spontaan karakter had, maar dat deze alleen kon plaatsvinden dankzij de organisatie ervan door de communistische partij. We kijken niet alleen terug op de staking, maar trekken ook lessen voor heden en toekomst.

Kameraden actief in de huidige antifascistische strijd zullen hun ervaringen delen. Leden van de CJB en de NCPN strijden dagelijks tegen de normalisering van fascistische gedachten. Zo was bijvoorbeeld de afdeling Brabant van de CJB afgelopen  jaar actief in het organiseren van een protestactie tegen een tentoonstelling van nazi-‘design’ en –‘kunst’ in Den Bosch.

Nooit vergeten

De helden van de februaristaking, zoals magazijnmeester Joop Eijl, kantoorbediende Lou Jansen ,stratenmaker Willem Kraan en vele anderen, waren niet alleen dappere mensen, maar het waren ook overtuigde communisten. Hun moed en opofferingsgezindheid zijn nog altijd een grote inspiratiebron voor onze strijd. Nimmer zullen wij hun daden en offers vergeten !

Antifascisme Geef Je Door!

Op zondag 23 februari om 12.30 uur zal de viering plaatsvinden op de Tweede Lindendwarsstraat 10 in Amsterdam.

NCPN en CJB Bestuur over schietpartij in Utrecht op 18 maart 2019

Verklaring naar aanleiding van de gebeurtenis in Utrecht

Op maandag 18 maart vond er in een tram op het Utrechtse 24 oktoberplein een schietpartij plaats waarbij twee mannen en een vrouw om het leven kwamen en vijf gewonden vielen. Wij spreken onze droefenis uit over het verlies van mensenlevens en condoleren de nabestaanden. Ook wensen wij de gewonden veel sterkte.

Reactie

Utrechtse autoriteiten kondigden direct een serie maatregelen af waaronder het stilleggen van het verkeer, het ontruimen de omgeving, het verzoek aan omwonenden om binnen te blijven en maakten gewag van een “mogelijk” terroristisch motief. Na een klopjacht van 7 uur is de dader opgepakt. Het ging om een verwarde man met psychische problemen.

Nu waren er dezelfde dag acties van FNV, CNV en VCP voor behoud en verbetering van ons pensioenstelsel opgestart. In Amsterdam was de Dam gevuld met stakende en actievoerende werkende mensen. Ook in andere steden waaronder Rotterdam en Den Haag werden acties gevoerd.

De dreiging die – volgens de autoriteiten – van de situatie in Utrecht uitging was van dien aard dat men het noodzakelijk achtte om de vakbondsacties te onderbreken. Ook de verkiezingscampagne voor de provinciale staten werd afgebroken.

Sommige politieke formaties zagen in deze situatie aanleiding om een verband te zoeken tussen de etnische afkomst van de dader en zijn acties. Ook in de pers werden zulke verbanden gemeld.

Standpunt NCPN en CJB

Wij willen ons uitdrukkelijk van deze benadering distantiëren. Niet alleen vanwege het racisme wat het impliceert maar ook omdat het niet de eerste keer is in dit land dat een verward iemand tot iets dergeljks in staat blijkt te zijn.

Een falend overheidsbeleid op het gebied van verslavingszorg, jeugdzorg, reclassering, enzovoorts, is ons inziens debet aan de situatie. De overheid bezuinigt op essentiële gebieden van maatschappelijke zorg en introduceert marktwerking in de (geestelijke) gezondheidszorg naar neoliberaal recept. De samenleving draait op voor de consequenties daarvan.

Vanuit de rechterkant van het politieke spectrum wordt het hardst geroepen om versterking van politie en justitie. Zo ligt de nadruk op straffen in plaats van op voorkomen. Het huidige politieke klimaat is gericht op versterking van de repressieve apparaten.

Dat kunnen we niet los zien van de zich verdiepende economische crisis, waarin de inkomens van de werkende bevolking en het voorzieningenpeil steeds verder worden verlaagd. Deze verslechteringen leiden tot toenemende protesten van het volk, waarvan de genoemde vakbondsacties een voorbeeld zijn.

Het is beslist mogelijk om, bij voorbeeld, het repressieapparaat in te zetten tegen vakbondsacties maar om dit soort incidenten te voorkomen heeft het niet veel waarde. Ter voorkoming daarvan komen preventieve GGZ en jeugdhulpverlening, reclassering, etc. in beeld die jaar na jaar steeds verder zijn uitgehold. Juist die moeten volgens ons opnieuw de prioriteit krijgen die ze in een snel veranderende samenleving verdienen.

Investeren in preventieve GGZ en jeugdhulpverlening!

Besturen van CJB en NCPN