NCPN-Amsterdam

Wie zijn wij?

De NCPN is opgericht in 1992 en verschilt van de andere partijen. De politieke partijen die in Nederland de dienst uitmaken, doen wat de grote multinationale ondernemingen willen. En precies daarin ligt het onderscheid met de NCPN. De NCPN is antikapitalistisch van karakter. Ze baseert zich op het marxisme-leninisme, de wetenschappelijke wereldbeschouwing waarvan Marx en Engels de grondleggers zijn en die door Lenin en anderen verder ontwikkeld is.

Marxisme-Leninisme

Het marxisme-leninisme biedt inzicht in de wetmatigheden van de productieverhoudingen, de economische ontwikkeling en de geschiedenis van de mensheid. Vanuit deze uitgangspunten komt de NCPN op voor de bevolking en sluit aan bij de beste, positieve tradities van de communistische beweging in ons land.

Lenin en de samenleving

De samenleving is constant aan verandering onderhevig vandaar dat Lenin stelde:

Onze leer is geen dogma, maar een leidraad voor het handelen, zo hebben Marx en Engels steeds gesproken en terecht de spot gedreven met het van buiten leren en het domweg herhalen van formules, die in het beste geval slechts kunnen dienen om een algemene taak aan te wijzen, die noodzakelijk door de concrete economische en politieke situatie in elke afzonderlijke etappe van het historische proces wijzigingen ondergaat… Men moet zich die onbetwistbare waarheid inprenten, dat een Marxist met het levende leven, met de precieze feiten van de werkelijkheid rekening moet houden en zich niet aan de theorie van de dag van gisteren moet blijven vastklampen‘.

Strijd voor lotsverbetering

De strijd voor lotsverbetering van de werkende mensen is in Amsterdam altijd een vooraanstaande rol gespeeld. Denk hierbij aan de Jordaanopstanden in het begin van de vorige eeuw, de vele stakingen en opstanden in de vooroorlogse periode. Amsterdam is ook de bakermat geweest van de vakbeweging. Het waren de Amsterdamse communisten die de februaristaking hebben ontketend en georganiseerd.

De februaristaking in 1941, doorgevoerd onder extreme omstandigheden en tegen een hoge prijs.is hun bekendste wapenfeit. In deze geest van een permanente strijd voor lotsverbetering en anti-fascisme willen wij doorgaan. Naar onze overtuiging zal deze strijd uiteindelijk zal uitmonden in werkelijke democratisering van de economie en dat is een socialistische maatschappij.

Doelen

Een socialistische maatschappij kent geen uitbuiting en onderdrukking op basis van etniciteit, religie of afkomst. Slechts de uitbuiting van de ene mens door de ander wordt onderdrukt. Naast het doel van opheffing van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen, en strijd voor herstel van het natuurlijk milieu hoog in het vaandel.