NCPN en CJB Bestuur over schietpartij in Utrecht op 18 maart 2019

Verklaring naar aanleiding van de gebeurtenis in Utrecht

Op maandag 18 maart vond er in een tram op het Utrechtse 24 oktoberplein een schietpartij plaats waarbij twee mannen en een vrouw om het leven kwamen en vijf gewonden vielen. Wij spreken onze droefenis uit over het verlies van mensenlevens en condoleren de nabestaanden. Ook wensen wij de gewonden veel sterkte.

Reactie

Utrechtse autoriteiten kondigden direct een serie maatregelen af waaronder het stilleggen van het verkeer, het ontruimen de omgeving, het verzoek aan omwonenden om binnen te blijven en maakten gewag van een “mogelijk” terroristisch motief. Na een klopjacht van 7 uur is de dader opgepakt. Het ging om een verwarde man met psychische problemen.

Nu waren er dezelfde dag acties van FNV, CNV en VCP voor behoud en verbetering van ons pensioenstelsel opgestart. In Amsterdam was de Dam gevuld met stakende en actievoerende werkende mensen. Ook in andere steden waaronder Rotterdam en Den Haag werden acties gevoerd.

De dreiging die – volgens de autoriteiten – van de situatie in Utrecht uitging was van dien aard dat men het noodzakelijk achtte om de vakbondsacties te onderbreken. Ook de verkiezingscampagne voor de provinciale staten werd afgebroken.

Sommige politieke formaties zagen in deze situatie aanleiding om een verband te zoeken tussen de etnische afkomst van de dader en zijn acties. Ook in de pers werden zulke verbanden gemeld.

Standpunt NCPN en CJB

Wij willen ons uitdrukkelijk van deze benadering distantiëren. Niet alleen vanwege het racisme wat het impliceert maar ook omdat het niet de eerste keer is in dit land dat een verward iemand tot iets dergeljks in staat blijkt te zijn.

Een falend overheidsbeleid op het gebied van verslavingszorg, jeugdzorg, reclassering, enzovoorts, is ons inziens debet aan de situatie. De overheid bezuinigt op essentiële gebieden van maatschappelijke zorg en introduceert marktwerking in de (geestelijke) gezondheidszorg naar neoliberaal recept. De samenleving draait op voor de consequenties daarvan.

Vanuit de rechterkant van het politieke spectrum wordt het hardst geroepen om versterking van politie en justitie. Zo ligt de nadruk op straffen in plaats van op voorkomen. Het huidige politieke klimaat is gericht op versterking van de repressieve apparaten.

Dat kunnen we niet los zien van de zich verdiepende economische crisis, waarin de inkomens van de werkende bevolking en het voorzieningenpeil steeds verder worden verlaagd. Deze verslechteringen leiden tot toenemende protesten van het volk, waarvan de genoemde vakbondsacties een voorbeeld zijn.

Het is beslist mogelijk om, bij voorbeeld, het repressieapparaat in te zetten tegen vakbondsacties maar om dit soort incidenten te voorkomen heeft het niet veel waarde. Ter voorkoming daarvan komen preventieve GGZ en jeugdhulpverlening, reclassering, etc. in beeld die jaar na jaar steeds verder zijn uitgehold. Juist die moeten volgens ons opnieuw de prioriteit krijgen die ze in een snel veranderende samenleving verdienen.

Investeren in preventieve GGZ en jeugdhulpverlening!

Besturen van CJB en NCPN