KOFFIE VERKEERD

In 2017 deelde B&W van De Fryske Marren de gemeenteraad in een vertrouwelijk bericht mee dat men €100.000.- zou bijdragen aan een reorganisatie bij Jacobs DE in Joure en dat men zich nog in zou spannen om te komen tot een ‘aanvullende bijdrage’ aan dit bedrijf, die kan oplopen tot €1.500.000.-. Die €100.000.- is begin 2018, zonder medewerking van de gemeenteraad, aan het bedrijf overgemaakt. Op 9 april 2019 gaven B&W in antwoord op schriftelijke vragen van de NCPN dat men zich niet zocht naar een groot bedrag voor Jacobs DE, maar eerst een verzoek daarom van het bedrijf afwachtte.

Inmiddels is bekend geworden dat het moederbedrijf naar de beurs gaat en naar omzet gemeten nu ‘s werelds grootste bedrijf in koffie en thee is. In 2018 boekte Jacobs DE 70% meer winst dan in 2017! Aan dit bedrijf is dus geld overgemaakt voor de reorganisatie, die meer dan 70 arbeidsplaatsen gekost heeft. Naar aanleiding van wat er in de media verschenen is, heeft NCPN-raadsfractie zich met schriftelijke vragen tot B&W gewend. De NCPN wil, nu we sinds april 2019 meer dan een jaar verder zijn, weten of men nog steeds op een verzoek om geld van Jacobs DE zit te wachten. Zo ja, zo vraagt de NCPN, zijn B&W dan nu bereid om het bedrijf te berichten dat er geen verzoek meer wordt afgewacht en dat de gemeenteraad geen voorstel voor een financiële bijdrage zal ontvangen.

Er is en wordt nog steeds bezuinigd op sport, cultuur en sociale voorzieningen. En wie weet wat de mensen vanwege de corona-crisis nog staat te wachten. Een Fries spreekwoord zegt: gjin spek yn hûnenesten smite. Anders gezegd: geen geld op de grote hoop gooien!