DE POLITIEK IN REP EN ROER

Met volle overgave vond een grote meerderheid van de politiek dat de sociale werkplaatsen moesten verdwijnen en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) een sterfhuis moest worden. Mensen met arbeidsbeperkingen moesten in het reguliere bedrijfsleven opgenomen worden. Dat laatste is een fiasco gebleken. Nu treden er politieke partijen openlijk op voor herstel van de sociale werkplaatsen. Al vele jaren lang vecht de NCPN met onweerlegbare argumenten tegen deze a-sociale afbraak. Elke etappe op de weg naar afschaffing van de WSW is bestreden, ook in de gemeenteraden. De communisten krijgen gelijk!
Jarenlang vocht de NCPN tegen de stelselmatige afbraak van de bijstand en de vaak respectloze bejegening van inwoners die van de overheid – de gemeente – afhankelijk zijn. In de gemeenteraad werd de NCPN hiervoor beledigd of het woord ontnomen. En wat blijkt: zelfs rechtse politici en ook de media hebben het er de laatste tijd over en geven – dan wel zeer achteraf – de communisten gelijk. Vanaf 2017 stelt de NCPN het benadelen van de gemeente door zorgbedrijven aan de orde. Meerdere communistische voorstellen tot controles op en onderzoek naar deze geldstromen strandden steeds op een politieke muur. Bedrijven en de vrije markt zouden eens in een kwaad daglicht gesteld worden…! De laatste tijd komen er op dit gebied gure zaken aan het licht. Kranten schrijven erover. Follow the Money is aan het onderzoeken. Dat had veel eerder gekund als men naar de communisten had geluisterd!Al jaren geleden begon de NCPN ermee. Gemeente, koop sociale huurwoningen van woningstichtingen op en bouw een gemeentelijk sociaal woningbestand op. Door de liberaliseringspolitiek van opeenvolgende regeringen worden woningcorporaties gedwongen huurwoningen te verkopen teneinde middelen te hebben voor onderhoud van het bestaande woningbezit en noodzakelijke nieuwbouw. Een brief hierover naar B&W ten einde hierover in het openbaar een discussie te krijgen werd eerst terzijde gelegd en later zeer zeker niet als een taak van de gemeente gezien. En wat kwam er in het nieuws? De gemeente Amsterdam overweegt serieus door corporaties te koop gezette woningen op te kopen om deze als sociale huurwoningen te kunnen behouden. De ernst van de situatie op de woningmarkt nu, werd jaren geleden al door de communisten voorzien!

De activiteiten en gesproken woorden  van de communisten gemeentebesturen ervan te overtuigen actie richting het Rijk te ondernemen voor meer financiële armslag, zijn niet te tellen. De laatste tijd echter komt men in opstand. Openlijk wordt nu gezegd dat men niet door kan gaan met bezuinigen, zwembaden en bibliotheken te sluiten, het openbaar gebied te laten verloederen. Het geduld van de bevolking raakt op, dat is de angst. Het is nooit te laat, maar men had beter en eerder naar de  communisten moeten luisteren.

Laten we niet te vroeg juichen! Want dit waren slechts enkele onderwerpen waarvan een aantal politieke partijen het licht hebben gezien. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Om politieke afgang te voorkomen moet men eerder met verve verdedigde neo-liberale – kapitalistische – afbraakpolitiek op z’n minst ter discussie stellen. Wat dit alles waard is moet nog blijken. Één ding staat echter vast: tegen ‘de bierkaai’ kan daadwerkelijk gevochten worden. Om die ‘bierkaai’ omver te krijgen is een krachtige Communistische Partij nodig. Het is prima om op te merken dat de communisten gelijk hadden en hebben. Maar gelijk hebben is niet voldoende. Help de NCPN te versterken. Als dat ooit  nodig was dan is het nu!

Rinze Visser,
Fractievoorzitter gemeenteraad NCPN