‘TE GOEDER TROUW’ OPGELICHT

Uit de pers vernamen wij dat zorgaanbieders jeugdzorg bij de Friese gemeenten voor €8.500.000.- teveel gedeclareerd hadden en dat er was overeengekomen dat daarvan slechts €4.500.000.- aan de gemeenten terugbetaald hoefde te worden. Ook konden we lezen dat het teveel in rekening gebrachte ‘te goeder trouw’ gebeurd was. Mede omdat de NCPN al eerder in de gemeenteraad had aangedrongen op controle op de geldstromen WMO (dagbesteding en begeleiding) en jeugdzorg, werd dit door ons met meer dan normale belangstelling gelezen. Zo werden B&W hiermee geconfronteerd door middel van enkele vragen. Één van die vragen was of het college net als de NCPN vindt dat hier sprake is van  oplichting en dat daarop straf diende te volgen in plaats van het laten zitten van een groot deel van het bedrag.

In de uitvoerige en niet van wollig en onbegrijpelijk taalgebruik gespeende reactie van B&W staat dat er in het rapport ‘ geen melding is van een afspraak met aanbieders over het betalen van de helft van het teveel ontvangen bedrag’. En dat alles zeer zorgvuldig is uitgezocht en dat uiteindelijk zou zijn gebleken dat er voor €4.000.000.- toch zorg verleend is. Waarom dan spreken van €8.500.000.- als er niet  €4.000.000.- teveel in rekening zou zijn gebracht? Het mag toch niet verwonderlijk heten dat de NCPN aan toch geleverde zorg en ‘te goeder trouw’ weinig geloof hecht. En ook als dat zou kloppen, dan nog zou er sprake zijn van het oplichten van de Friese gemeenten voor €4.500.000.-!

Het is weer het oude liedje van de ongelijke behandeling. Gewoon volk, dat financieel van de gemeente afhankelijk is, daarvan worden zelfs de kleinste geldstroompjes aan controles onderworpen. Ja, soms met vreselijke gevolgen: Terugbetalen van grote sommen geld; het moeten  betalen van hoge boetes; gestraft worden met het inhouden van één of meer maanden uitkering…! ‘Te goeder trouw’ is dan niet aan de orde. Maar dan de ‘binnenlopers’, die door het doorschuiven van taken naar de gemeenten snel rijk willen worden en niet schromen om declaraties voor niet geleverde uren in te dienen! Die worden, als ze al wel aangepakt worden, met alle omzichtigheid benaderd. Er is veel onrecht in de wereld. Ook dichtbij! Het bestrijden ervan is een heidens karwei…

Rinze Visser en Sake Barelds.
Raadsleden NCPN.