SLECHT VOORBEELD DOET SLECHT VOLGEN

Nadat de gemeenteraad heeft besloten dat de gemeentelijke camping in Lemmer als een kampeerterrein met vooral vaste staanplaatsen nu zijn laatste jaar meemaakt, zijn de volgende 85 vaste staanplaatsen voor caravans in de gemeente de klos. Slechts voorbeeld doet kennelijk slecht volgen. De bezitters van de camping in Sint-Nicolaasga, beide heren ‘van hoge komaf’ – graaf en jonkheer- hebben besloten tot een ‘upgrading’ van die camping: vaste staanplaatsen weg; safaritenten en chalets ervoor in de plaats. Want gasten zijn steeds sneller uitgekeken, zeggen de heren. Dat geldt zeker niet voor de 85 gasten die, gezien hun boosheid over het besluit, laten  merken zeker niet op hun  vertrouwde en geliefde recreatiemogelijkheid uitgekeken te zijn. Wat in Sint-Nicolaasga en eerder in Lemmer gebeurde, past in het beeld dat al jarenlang in ons land aanwezig is. Recreatie vooral gericht op de mensen die over een flink gevulde beurs beschikken en al het minder luxe en meer eenvoudige wegwerken, hoeveel verdriet dat ook bij de gedupeerden teweegbrengt.

De gedachte erachter is gewoon dat de doorgevoerde veranderingen meer geld, meer winst opleveren.  Een aantal campinggasten heeft een actie-comité opgericht. Dat is een goede zaak. Men gaat ook de gemeente om hulp vragen. De gemeente dus, die nog maar kort geleden – met steun van een overgrote meerderheid van de gemeenteraad – meer dan 200 vaste recreanten in Lemmer hun standplaats afpakte. De camping in Lemmer krijgt ‘een toeristische invulling’, zo is besloten. Een van heren van komaf vindt het vervelend voor al die mensen die de wacht aangezegd hebben gekregen. Dat is dan jammer voor al die gasten die echt niet op hun plekje in Sint-Nicolaasga uitgekeken zijn.
Waar men geld ruikt daar sterven fatsoen en gevoel. De NCPN wenst, ook al zal het moeilijk worden, de campinggasten succes met hun actie.