DUUR BAKKIE KOFFIE GAAT NIET DOOR

De NCPN had het in de gemeenteraad van De Fryske Marren voor de zoveelste keer over het voornemen om tot aan een bedrag van €1.500.000.- uit te trekken voor een zgn innovatie-cluster van JDE (Douwe Egberts Joure). Deze keer vergeleek de NCPN dit bedrag met de voorgenomen bezuinigingen van €800.000.- en €700.000.-. B&W gingen daar op in met mede te delen dat in gesprekken met dit wereldconcern was gebleken dat de directie niet meer van plan is de gemeente De Fryske Marren om een bijdrage te vragen. Hieruit mag worden geconcludeerd dat het geven van een grote som geld aan dit bedrijf van de baan is.

Dit speelt al van 2017 toen B&W van de Fryske Marren €100.000.- aan DE gaven als bijdrage aan een reorganisatie bij dit bedrijf, welke reorganisatie zo’n 90 arbeidsplaatsen kostte. Dit alleen al was toen onbegrijpelijk, maar het was nog erger: met genoemde en dus nu van de baan zijnde belofte wilde men nog veel verder gaan.  Meerdere keren is dit in de gemeenteraad aan de orde gesteld en zijn er voorstellen tot het stoppen hiermee ingediend. Steeds door een meerderheid afgewezen. Het zou zeer interessant zijn om te weten wat er tussen de wethouder en de directie van JDE is besproken. Maar, zoals u begrijpt: de NCPN was er niet bij…

Als we er vanuit gaan dat de mededeling in de gemeenteraad, namens B&W, klopt, dan was het Jacobs DE dat van een verzoek om een groot bedrag afzag. Moeten wij daaruit concluderen dat de koffiemagnaat van de twee de wijste was? Het lijkt er wel op. Maar het wel zeer dure bakkie koffie gaat niet door. Dus hoeven er in elk geval hiervoor geen bezuinigingen doorgevoerd te worden.