BURGEMEESTER BUURGEMEENTE HEERENVEEN NOEMT PARTICIPATIEWET KEIHARD

De burgemeester van onze buurgemeente Heerenveen, die vorige week aan het tv-programma ‘Hollandse Zaken’ deelnam, noemt de in 2015 van kracht geworden Participatiewet keihard. Zo zegt hij in de Leeuwarder Courant dat deze wet ‘mensen eigenlijk meer de afgrond indrukt dan dat je ze laat participeren’. Zulke woorden zie ik onze burgemeester of de verantwoordelijke wethouder van De Fryske Maren nog niet gebruiken…   Nog maar een paar jaar geleden prijkte er tijdens een presentatie over oa de uitvoering van de Participatiewet op een scherm in grote letters: DE VERZORGINGSSTAAT IS MET PENSIOEN, LEVE DE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ. Dat waren heel andere woorden dan de burgemeester van Heerenveen gebruikt.

Wellicht is de Heerenveense burgemeester door schade en schande van kort geleden wijs geworden. Maar het kan zo zijn dat – om een paar voorbeelden te noemen – ten onrechte boetes opleggen van €4.000.-, iemand die voor een operatie in het ziekenhuis ligt en daar naar toe bellen dat er ondanks dat wel gesolliciteerd moet worden, in een gemeentelijk verweer op een bezwaarschrift met valse bewijzen komen, in De Fryske Marren geen schande is en geen schade aan het gemeentelijk gezag toebrengt. Genoemde voorbeelden en meer van dat ‘fraais’, zo wordt de Participatiewet uitgevoerd. Om een keiharde wet uit te voeren, heb je keiharde bestuurders nodig die de opdrachten aan ambtenaren geven.

Als de NCPN zulke zaken in de gemeenteraad aan de orde stelde, dan werd ons verweten dat wij ambtenaren beschadigen  of werd ons het woord ontnomen. Maar door zich achter ambtenaren te verschuilen en bepaalde waarheden niet te willen horen, kan men geen politieke verantwoordelijkheden ontlopen! Dat geldt zowel landelijk als gemeentelijk. Als het toeslagenschandaal-kinderopvang niet naar buiten was gekomen, dan had er nog niemand met politieke verantwoordelijkheid een kwaad woord over de Participatiewet durven zeggen. In alle bescheidenheid, wij hebben, ook al voor de invoering van deze wet in 2015 onze mond hier niet over gehouden. De schande is voor de politiek, de schade tot nu toe voor een deel van onze inwoners.

Rinze Visser,
Fractievoorzitter NCPN (DFM)