CAMPING IN WORKUM – LINK MET LEMMER?

De vaste campinggasten van It Soal in Workum voeren actie tegen het besluit van de eigenaar om hun recreatiegelegenheid daar af te pakken en de zaak tot een luxe aangelegenheid om te vormen. Honderden recreanten met een sta-caravan moeren de komende tijd tegen hun wil deze camping verlaten. Dat is de bedoeling van de eigenaar. ‘Upgrading’ heet zoiets tegenwoordig. De eigenaar van de camping in Workum is dezelfde als de eigenaar van het strandpaviljoen annex zwembad in Lemmer. Dezelfde persoon die destijds samen met het toenmalige College van B&W van Lemsterland onder valse voorwendselen een deal sloot wat eerstgenoemde €16.000.- per jaar extra opleverde. Door de gemeente ermee te dreigen dat  het strandcomplex niet door zou gaan als dat extra bedrag niet betaald zou worden.

Zij die denken dat het hier stemmingmakerij betreft: in een kranteninterview is dit door de eigenaar zelf toegegeven. En, door het aannemen van een motie heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren zijn schaamte hierover  uitgesproken en aan het adres van B&W gezegd dat zoiets nooit meer mag voorkomen.

Al lange tijd gaan er geruchten dat het verdwijnen van de vaste standplaatsen en ‘upgrading’ van de camping in Lemmer te maken zou kunnen hebben met afspraken tussen de eigenaar van het strandpaviljoen/zwembad in Lemmer en het gemeentebestuur om ook de luxer gemaakte camping in Lemmer over te nemen. Geruchten stoelen vaak op verzinsels of onjuiste informatie, Echter tijdens een interview lang geleden op het strand van Lemmer was duidelijk te horen dat er werd gezegd dat hij in de toekomst ook de camping in Lemmer erbij wilde betrekken….

Anneke Hulshoff, die in het begin het zwembad runde, heeft een uitvoerig rapport over de toenmalige gang van zaken met het zwembad samengesteld. Zij heeft dit rapport ook aan de gemeenteraad en B&W ter beschikking gesteld. De NCPN heeft verzocht dit rapport op de agenda te zetten. Tot nu toe wordt daar nogal moeilijk over gedaan. Voor de inwoners van De Fryske Marren is het van belang dat er openheid is over gemeentelijke geldstromen en transacties waar particuliere ondernemers bij betrokken zijn. Her gaat om geld van de gemeenschap en gemeentelijke afspraken in dat verband worden in feite namens de bevolking gemaakt.

Rinze Visser (NCPN)