Declaration of solidarity with the TKP

3 January 2024

International Commission of the NCPN

On 21 November, suspected members of the Grey Wolves, a Turkish fascist organisation, attacked our comrades from the TKP after they had taken exams at the university of Ankara. The NCPN and CJB declare our solidarity with our comrades and condemn this cowardly attack. After our comrades took their exams, they were attacked by about 25-30 fascists on their way out of the university, two TKP members were slightly injured. We hope for their speedy recovery. Fascism is again showing its ugly face as an enemy of the working class, of progressive students, of communists, fighting for a better society, against the darkness these running dogs of capital are striving for.

Down with fascism!

Long live the TKP!

Long live international solidarity!

 

TKP ile dayanışma deklarasyonu

NCPN Uluslararası Komisyonu

21 Kasım günü, Türk faşist örgütü Ülkü Ocakları’nın şüpheli üyeleri, Ankara’da sınavınlarina giren üniversiteli TKP’li  yoldaşlarımıza saldırmıştır. NCPN ve CJB olarak yoldaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu beyan eder ve bu alçakça saldırıyı kınadığımızı belirtiriz. Yoldaşlarımız sınavlarına girdikten sonra üniversite çıkışında yaklaşık 25-30 faşist tarafından saldırıya uğramış, iki TKP üyesi hafif yaralanmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Faşizm, işçi sınıfının, ilerici öğrencilerin, daha iyi bir toplum için mücadele eden komünistlerin düşmanıdır.

Kahrolsun faşizm!

Yaşasın TKP!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!