Manifest

NUMMER 4


NCPN bezocht Belgrado op uitnodiging van SPS- Van 16 t/m 19 februari jl. bezocht een vertegenwoordiger van de NCPN Belgrado, op uitnodiging van de Socialistische Partij van Servië (SPS). De uitnodiging was het gevolg van de standvastige ... Lees verder >>>


Breng Manifest onder de aandacht! Win nieuwe abonnees! - De financiële campagne, die in december van start ging, heeft de betrokkenheid getoond van leden en sympathisanten bij partij en krant. Financiële steun is onmisbaar voor ... Lees verder >>>


CAO á la carte - Een grotere rol voor de ondernemingsraden bij de CAO, roept de FNV in het FNV-bulletin (november '99). Individuele werknemers en hun vertegenwoordigers in de OR moeten een ... Lees verder >>>


Oostenrijk is voor zwart-blauw - Het resultaat van de maandenlange regeringscrisis in Oostenrijk is uitgelopen op de vorming van een regering van FPÖ en ÖVP, samen goed voor 104 van de 183 stemmen in het ... Lees verder >>>


Van Italiaans Filmfestival tot "Sixty Minutes": - verarmd uranium roept angst en woede op. - Organisatoren in het Internationaal Actie Centrum (IAC) in New York melden een opleving in de afgelopen maanden van de interesse in de beweging voor de uitbanning van wapens met verarmd ... Lees verder >>>


Het voorspel van de Europese Gemeenschap - 6 - Anatomie van het Derde Rijk - "Reeds de eerste dagen van de Hitlerregering bewijzen de diepe ernst van de situatie. Het zou een misdaad zijn welke onjuiste illusies dan ook in onze rijen te tolereren. Wij zullen ... Lees verder >>>


Gedicht - ... Lees verder >>>


Het front, het onderwijs en de 'Europese dimensie', Griekse stijl - 2 - Het onderwijs blijkt in Griekenland een gebied te zijn, waar het streven naar een breder maatschappelijk front functioneert. De afgelopen maanden zijn er weer nieuwe haarden van confrontatie ontstaan met het ... Lees verder >>>


Demonstreer mee bij de dokwerker. Viert 4 en 5 mei! - Stop het opkomend fascisme in Europa, om te beginnen in eigen land - Op 25 februari is het 59 jaar geleden dat de roemruchte Februaristaking tegen de jodenvervolging plaatsvond, georganiseerd door de illegale CPN. Op 5 mei is het 55 jaar geleden dat Nederland ... Lees verder >>>


Politiek einde Wiranto - De machtsstrijd tussen de Indonesische president Abdurrahman Wahid en de voormalige legerleider generaal Wiranto is bijna ten einde. Tijdens zijn Europese tour riep Wahid Wiranto op om zich uit de regering terug ... Lees verder >>>


Is er nog toekomst voor de Walcherense boer? - Is er nog toekomst voor kleine akkerbouwbedrijven op Walcheren? Dat is de vraag die de boeren op Walcheren zich stellen. Zoals het nu gaat redden de kleine bedrijven het niet. De schaalvergroting ... Lees verder >>>


Ingezonden - SOS Kinderen Irak (Nederland) wil i.s.m. Geneeskunde voor de Derde Wereld (België) een humanitair-culturele reis naar Irak organiseren in de maand augustus ... Lees verder >>>


Karl Marx - Bekend en onbekend - 18 - Of men nu voor of tegen Marx' ideeën pleit, in veel populair-wetenschappelijke literatuur wordt zijn naam wel een keer genoemd. Marx zelf lezen, gebeurt echter ... Lees verder >>>


Herdenking Februaristaking 1941 - Jan Moelee: Armoede is voedingsbodem voor fascisme - Ook in de nieuwe eeuw blijft de Februaristaking actueel. Niet alleen omdat het van belang is om de slachtoffers van de Nazi-terreur te herdenken, maar ook als een waarschuwing ... Lees verder >>>


Interview met Jean-Luc Sallé, voorzitter van de Coordination Communiste - De PCF is niet meer te redden - Eind maart houdt de Franse Communistische Partij, de PCF, haar dertigste congres. De partijleiding heeft te kampen met veel tegenwind binnen de partij, vanwege haar deelname aan de Franse ... Lees verder >>>


Vrijheid van pers en "democratisch anticommunisme" - "Hoge bergen zijn aan sneeuw gewend", was de nogal laconieke reactie van de directeur van de krant 'Rizospastis', in een interview naar aanleiding van de strafvervolging tegen de krant, op ... Lees verder >>>


Personeel DE SCHELDE verwerpt voorstel van directie - Na het CNV en RMU hebben ook de arbeiders aangesloten bij de FNV stelling genomen tegen de plannen van de directie om via inlevering van ATV-dagen over 1999 en 2000 en ... Lees verder >>>


Geen uitkering meer als u in het buitenland woont - Als de Eerste Kamer daarmee instemt, zal binnenkort met terugwerkende kracht tot 1 juli 1999 de Wet BEU in werking treden. BEU staat voor Beperking Export Uitkeringen. Betekent dit nu, dat ... Lees verder >>>


NAVO-oorlog en hoofdtegenstellingen van het imperialisme - Manifest plaatst de komende periode een analyse over de beestachtige NAVO-oorlog tegen Joegoslavië en de vier belangrijkste punten van tegenspraak in de imperialistische wereldorde. Vandaag het tweede deel van ... Lees verder >>>


Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Twente: Marx in de 21ste eeuw - Rik Min hield een lezing over Marx en zijn rol in de 21ste eeuw en wees op het feit dat Karl Marx door de kijkers van de BBC werd verkozen tot de denker ... Lees verder >>>


Venezuela: Een "vreedzame revolutie" - Overschaduwd door de zwaarste overstroming in decennia, heeft Venezuela op 15 december weer een stap gezet in het proces van de "vreedzame revolutie", die ruim een jaar geleden ingezet is ... Lees verder >>>


Financieel actieprogramma 2000: VUURWERK VOOR PARTIJ EN KRANT - OP NAAR DE ƒ 25.000 - Het antwoord op de economische scheefgroei: het succes in de Vuurwerkcampagne! ... Lees verder >>>