Manifest

NUMMER 8


Videofilm: "Onder de bommen van de NAVO" - Met onmiddellijke ingang kan - bijvoorbeeld voor een bijeenkomst ter ... Lees verder >>>


CLASS STRUGGLE - Nieuws van de Britse eilanden - Gaat de Sellafield atoomfabriek dicht? De Britse regering maakte vorige week bekend dat de privatisering van het atoomenergie ... Lees verder >>>


Nachtwake en demonstratie voor vredesactivisten - Op 29 februari jl. heeft bij het Amerikaanse Consulaat in Canada (Toronto) een nachtwake en een demonstratie plaatsgevonden ter ondersteuning van vier anti-oorlogsactivisten uit de VS, die ... Lees verder >>>


De geboorte van de Europese Gemeenschap - 2 - De reactie - Na de Duitse capitulatie van 9 mei 1945 vochten arbeiders en bourgeoisie om een nieuwe wereld, waarin de gevaarlijkste vijanden van de arbeidersklasse, de fascistische ... Lees verder >>>


Elian nog niet bij vader - Verzet in VS tegen Miami-kliek neemt toe - De belangen van het kind Elian staan nog steeds niet centraal. Terwijl in heel Amerika het verzet tegen het kidnappen van het 6-jarige jongetje toeneemt, aarzelt de VS-regering ... Lees verder >>>


Waarom reizen vertegenwoordigers van het FARC-EP door Europa? ... Lees verder >>>


PERSBERICHT - Verschraling van de dienstverlening is aan de orde van de dag. Het meest doen de gevolgen ervan zich voelen in de plattelandsgebieden en dus ook in onze provincie. Zo is er ... Lees verder >>>


Gedicht ... Lees verder >>>


Griekse verkiezingen: de dag erna - Op het moment dat dit artikel geschreven werd, waren er nog geen diepergaande analyses over de resultaten van de nationale verkiezingen in Griekenland van 9 april jl. De resultaten geven echter ... Lees verder >>>


Justitie helpt fascisme in Turkije - Aanval op persvrijheid - Op 10 April, vijf uur 's morgens werd de voordeur van Persbureau Ozgurluk, in de Witte de Withstraat 160 te Amsterdam, met springstof uit zijn voegen geblazen door een ... Lees verder >>>


Ingezonden - In samenwerking met Geneeskunde ... Lees verder >>>


Ingezonden - Van zaterdag 15 juli tot zaterdag 15 augustus organiseert de Belgische jeugddienst 'Jongeren aan bod' een drieweekse reis naar Joegoslavië om mee te helpen aan de opbouw ... Lees verder >>>


Een stormachtig debat in de Knesset - Met woedend geschreeuw en veel tumult probeerden gedeputeerden van de Knesset van rechtse en 'linkse regeringspartijen' de rede van de afgevaardigde van het communistische Hadash Front, Issam Makhoul, te ... Lees verder >>>


Korea: Akkoord Noord-Zuid - Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord gesloten met als doel het bespoedigen van de nationale verzoening en eenheid, uitwisseling en samenwerking, vrede en hereniging. Daarmee hebben zij ... Lees verder >>>


Internationale handtekeningenactie - voor de vreedzame en onafhankelijke hereniging van Korea - De ondertekenaars van deze petitie uiten hun solidariteit met het Koreaanse volk in hun strijd voor de vreedzame en onafhankelijke hereniging van hun land. De ondertekenaars zijn zeer verheugd over de grote ... Lees verder >>>


Henk en Alie van Luttikhuizen: - Zolang er kapitalisme is zal er fascisme zijn - In de wereld van het anti-fascisme zijn ze al jaren een begrip; Henk en Alie van Luttikhuizen uit Hoenderloo. Al 20 jaar verschijnt het blad "De Anti Fascist", het ... Lees verder >>>


Cultuur en militarisme - In Lelystad bevindt zich aan de haven het Scheepshistorisch Centrum. De bezoekers kunnen het historische maritieme verleden van Nederland bewonderen op de Batavia-werf en scheepsarcheologie in het nabijgelegen gebouw van ... Lees verder >>>


'Zorgen(den) voor morgen' - De ongerustheid over de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt steeds groter. Ouders met gehandicapte kinderen moeten via de rechter proberen om hun kind in een instelling geplaatst te krijgen. Kinderen van ... Lees verder >>>


Nu activiteiten ontplooien - Lessen van de sociaal-economische conferentie - De NCPN zal niet groeien op basis van het feit dat zij pretendeert het verleden (De CPN) voort te zetten. Integendeel. De CPN is opgeheven in een periode dat ... Lees verder >>>


Van het partijbestuur - Het partijbestuur keurde op zaterdag 8 april jl., in een buitengewone zitting, het plan goed om te verhuizen naar een ander pand. Vanaf 1 mei is het adres van de ... Lees verder >>>


PKK-leider krijgt geen asiel in Nederland - Murat Karayilan, een lid van de Presidentiële raad van de PKK, krijgt geen asiel in Nederland. Dit werd kortgeleden bekendgemaakt door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De reden ... Lees verder >>>


Polderdiefstal gaat gewoon door - Over de fut en de VUT - Het is geen wonder dat bij steeds meer werknemers de fut opraakt, dat ze opgebrand raken. Ziek zijn gaat nu in de polder onder nog grotere druk gezet worden. Het was ... Lees verder >>>


De story en privé van weekend-miljardairs - Hoe aktueel Big-Brother is - Nina Brink de door de wol geverfde zakenvrouw van World OnLine verkocht bijtijds een pakketje van haar WOL-lige aandelen. Dat was een privé-aangelegenheid zei ze. Toch wel raar ... Lees verder >>>


Van de redactie - Vorige keer stonden er enkele storende fouten in het artikel "Wahid zal onderzoek naar politieke moorden 1965-66 (Manifest 5 april-19 april 2000, blz. 10). Hieronder ... Lees verder >>>


Goede tijden, slechte tijden, goede tijden... (2) - Anti-parlementarisme en resultaatgerichte politiek. Het is op zich begrijpelijk als er in communistische partijen stemmen opgaan die, uit angst voor opportunisme en reformisme, uit vrees voor burgerlijke beïnvloeding ... Lees verder >>>


Herdenk ook hen op de 4e mei - Meer en meer worden de gesneuvelden bij de herdenking op de 4e mei op één hoop gegooid. Korea-gangers, Indië-gangers, de gesneuvelden tijdens de Golf-oorlog ... Lees verder >>>


NCPN pakt sociaal economische strijd op - Op 26 februari en 8 april is de sociaal-economische commissie van de NCPN bijeen geweest en heeft aan het partijbestuur, op basis van de uitkomsten van de conferentie, geadviseerd ... Lees verder >>>


Doek gevallen voor Philips Lighting Terneuzen - De show die sinds de aankondiging van het ontslag van 280 Philipsarbeiders te Terneuzen (sluiting afdeling burners) door de ondernemingsraad van het bedrijf werd opgevoerd, met de OR-voorzitter ... Lees verder >>>


Dringend! Belangrijk! Doen! - Wie helpt ons Nederland te verrijken? - Manifest en NCPN zoeken dringend goede/snelle vertalers Engels-Nederlands (het liefst in het bezit van email, maar dat is zeker geen vereiste). Dagelijks komt er veel materiaal ... Lees verder >>>