Manifest

NUMMER 9

Onze verhuizers voor de deur het nieuwe partijkantoor (aan de Haarlemmerweg)


Dertien van Clabecq - Het proces tegen de dertien van Clabecq begon opnieuw, op dinsdag 25 april, in het gerechtshof van Nijvel. Er mochten vijftig mensen binnen in de zaal en nog eens honderd ... Lees verder >>>


Kamp Amersfoort; Nationaal monument? - Symbool van waakzaamheid tegen fascisme. - 'Polizeiliches Durchgangslager' Amersfoort (DPA) was met Vught, Westerbork en Schoorl in veel gevallen het voorportaal van de dood. In augustus 1941 namen fascisten het kamp in ... Lees verder >>>


Niet goed, haar terug - Vroeger bezigden de Egyptische kappers die aan boord kwamen van de schepen die door het Suezkanaal moesten het gezegde: "Niet goed, haar terug". Je wist dus waar je aan ... Lees verder >>>


Achter de ene crisis zit nog een andere - Nieuwe beurskrach? - De groten van deze aarde zijn weer ongerust. Na een jaar van bloei zakken de beurzen nu overal in elkaar. Is er een nieuwe krach op komst? Wat mogen loontrekkenden ... Lees verder >>>


Videofilm: "Onder de bommen van de NAVO" - Met onmiddellijke ingang kan - bijvoorbeeld voor een bijeenkomst ter herdenking van het feit dat het op 24 maart één jaar geleden was dat de NAVO begon met de bommenoorlog tegen Joegoslavië ... Lees verder >>>


CLASSSTRUGGLE - Nieuws van de Britse eilanden - Anti-fascisten blokkeren neo-nazi mars - De Britse politiek staat de laatste weken bol van racisme en vreemdelingenhaat. De regering Blair heeft een nieuwe wet in werking gesteld die erop is gericht het aantal asielzoekers te ... Lees verder >>>


CNV kopje onder in de polder... - De NCPN heeft steeds gewezen op de onhoudbaarheid van het Poldermodel. Vele kabinetten volgden in hun beleid slaafs de onlesbare dorst naar macht en geld van de bezittende klasse. Het kapitalisme ... Lees verder >>>


Elian bij zijn vader - Victorie nog niet compleet - Op zaterdag 22 april jl. werd de gekidnapte Elian bevrijd en kon hij eindelijk naar zijn vader, Juan Miguel Gonzales, die al sinds 6 april wachtte op het weerzien met ... Lees verder >>>


Gedicht - Rudy Musters ... Lees verder >>>


Griekse verkiezingen: een nadere analyse - In dit artikel kom ik terug op de nationale verkiezingen in Griekenland van 9 april jl. (zie ook Manifest 8). De resultaten geven stof genoeg voor een gedegen ... Lees verder >>>


Ingezonden - Oproep van de Nederlandse Steungroep Pastors for Peace ... Lees verder >>>


Ingezonden - In samenwerking met Geneeskunde voor de Derde Wereld (B) organiseert ... Lees verder >>>


Ingezonden - Van zaterdag 15 juli tot zaterdag 15 augustus organiseert de Belgische jeugddienst 'Jongeren aan bod' een drieweekse reis naar Joegoslavië om mee te helpen aan de opbouw van dat land. Op ... Lees verder >>>


Internationale handtekeningenactie - De ondertekenaars van deze petitie uiten hun solidariteit met het Koreaanse volk in hun strijd voor de vreedzame en onafhankelijke hereniging van hun land. De ondertekenaars zijn zeer verheugd over de grote ... Lees verder >>>


Kosovo slachtoffer van 'Humanitaire Belangen' - Van de redactie buitenland ... Lees verder >>>


Ingezonden - Wij waren erg ingenomen met het artikel over onze groep rond de Anti Fascist in de vorige Manifest. Ik wil nog een paar dingen aanvullen die het artikel iets duidelijker maken. Toen ... Lees verder >>>


Karl Marx - Bekend en onbekend - 20 - Of men nu voor of tegen Marx' ideeën pleit, in veel populair-wetenschappelijke literatuur wordt zijn naam wel een keer genoemd. Marx zelf lezen, gebeurt echter ... Lees verder >>>


Overpeinzing - In de media wordt steeds meer het woord oorlogsmisdadiger gebruikt. Het gaat dan om personen die dus iets misdaan hebben, dat om zo te zeggen niet door de beugel kan. Nu ... Lees verder >>>


President Mugabe van Zimbabwe: 'Dit is een revolutie' - Landbezetters krijgen steun uit heel Afrika - De dood van enkele blanke boeren in Zimbabwe leidde tot een ware mediahetze tegen Mugabe en de Beweging van de oorlogsveteranen. Heel wat minder aandacht gaat er naar de situatie van de ... Lees verder >>>


MEER RUIMTE VOOR PARTIJ EN MANIFEST - Onze partij heeft beslag weten te leggen op een nieuw pand van waaruit de NCPN en Manifest nog beter naar buiten kunnen treden. Op onze oude lokatie Donker Curtiusstraat werden regelmatig plannen ... Lees verder >>>


KPÖ - Ontwikkelingen in Oostenrijk - Het deelnemen van de extreem-rechtse FPÖ aan de regering heeft in Oostenrijk en in het buitenland voor heel wat protest gezorgd. Over de situatie in Oostenrijk, waarover heel ... Lees verder >>>


Na het 30ste Congres van de Franse Communistische Partij - "Deze partij is niet communistisch meer, ik stap op" - Met de teksten die ze bij het einde van haar 30ste Congres heeft aangenomen, is de Franse Communistische Partij meteen een doorslagje van de Socialistische Partij geworden. Het verraad aan de ... Lees verder >>>


Polderspelletjes, de knikkers en het draagvlak - De afgelopen tijd werd politiek Nederland in belangrijke mate beheerst door de verdeling van de miljardenmeevallers. Er waren knikkers te verdelen. Moesten ze verdeeld worden, op waarlijk democratische wijze of ... Lees verder >>>


Goede tijden, slechte tijden, goede tijden... (3) - Verdediging sociale verworvenheden is politieke machtsstrijd. - Heel goed herinner ik mij nog van vroeger de gesprekken onder de arbeiders als het ging over het gebrek aan strijd als die nodig werd gevonden. De prijzen van de levensmiddelen gingen ... Lees verder >>>


Toename racistisch geweld in Groot-Brittannië - Op de televisie zag ik een reportage naar aanleiding van het sterke vermoeden dat het aantal racistische moorden en andere misdrijven met een racistisch motief in Groot-Brittannië de laatste tijd ... Lees verder >>>


Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen - Als een gemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken is bij een verkeersongeluk met een voetganger of fietser gelden er bijzondere regels voor de aansprakelijkheid. Vooral voor de betrokken voetganger of fietser is het belangrijk om ... Lees verder >>>


NCPN verhuist - Nieuw instrument voor de communistische beweging in ons land - Op ons laatste NCPN-Congres legden we eensgezind en ondubbelzinnig al de beginselen en marxistisch-leninistische uitgangspunten vast. Dat was een belangrijke mijlpaal in het herstel van de communistische beweging ... Lees verder >>>


Dringend! Belangrijk! Doen! - Wie helpt ons Nederland te ... Lees verder >>>


1 Mei 1975: de bevrijding van Vietnam - 1 Mei 1975. Het Nationale Bevrijdingsleger van Vietnam bevrijdt de zuidelijke hoofdstad Saigon. Onder de leiding van de Communistische Partij verslaat het volk de Amerikaanse oorlogsmachine. Voordien moest Vietnam afrekenen met ... Lees verder >>>