Ingezonden 1

Open brief aan de minister inzake de chloortreinen

Wij wonen op nog geen drie minuten loopafstand van het viaduct, waar de chloortrein overheen gaat. Aan beide kanten loopt deze over het viaduct. De trein rijdt dwars door woonwijken in Amersfoort en tevens door vele andere steden. Als ik 's nachts een klein raam open heb, hoor ik alle treinen, zo ook de chloortrein. Ik vraag mij af, of ik mijn raam nog open kan laten staan! Toch is dit om medische redenen voor mij erg belangrijk.

Het kan toch niet zo zijn dat Akzo-Nobel wel bereid is mee te werken aan een rampenplan, terwijl mijns inziens vele, misschien wel alle hulpverleners de dood ingejaagd worden. Zijn we dan de schrijnende beelden van het dochtertje van de omgekomen brandweerman Theo Hesselink en allen die het leven lieten alweer vergeten? Hoeveel helden moeten er nog volgen? Hoeveel stille tochten nog? Hoeveel blunders gaan er nog gemaakt worden? Hoe vaak herhalen we de woorden nog: "Dit mag nooit meer gebeuren"?

Het kan toch niet zo zijn, dat dit een geldkwestie is of een kwestie wordt van enkele honderden werklozen. Het gaat hier toch om vele duizenden mensenlevens! Die zijn toch niet in geld uit te drukken?

Met de ramp in Enschede nog vers in het geheugen (mijn familie woont in Hengelo), in werkelijkheid nog vele malen gruwelijker dan de tv-beelden, kan het toch niet zo zijn dat er eerst slachtoffers moeten vallen en er pas daarna maatregelen genomen worden, in plaats van andersom? Als er een ramp met de chloortrein plaatsvindt, kan niemand achteraf zeggen: "Dit hebben we niet geweten." Elk risico, hoe klein ook, moet uitgesloten worden. Dat kan alleen door stopzetting!!

M.S te Amersfoort.

Akzo-Nobel doet het beter dan verwacht

Akzo-Nobel heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 532.4 miljoen gulden (242 miljoen euro) geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar en meer dan analisten hadden voorspeld. Die gingen uit van 22 procent meer winst. Voor het hele jaar verwacht Akzo een winstgroei van iets meer dan 20 procent. Vooral de sterk groeiende divisie Pharma droeg bij aan het gestegen resultaat. De totale omzet van het concern nam in vergelijking met vorig jaar met 16 procent toe tot 7,8 miljard gulden. Het omzetvolume ging 5 procent omhoog.

Nieuwe reorganisaties ten koste van personeel

Het dagelijks bestuur van de NCPN is van mening dat de chloortransporten slechts een excuus zijn om de chloorproductie te stoppen en personeel te ontslaan. In werkelijkheid heeft AKZO nieuwe, chloorvervangende producten ontwikkeld en wil de productie reorganiseren, waarbij ook personeel overtollig zal blijken. Dit is slechts een voorbeeld van een nieuwe golf van herstructureringen en reorganisaties die veel banen kost. De burgerlijke pers maakte de laatste weken al gewag van 43.000 verdwijnende arbeidsplaatsen. Juist de dagelijkse belangen van de mensen komen steeds meer in de verdrukking.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019