De flexibele gepensioneerde

Door Hein van Kasbergen

Als het aan het grootste deel van de regering en werkgevers ligt zal binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd 70 jaar zijn. Logica vanuit het marktdenken. Wat men er natuurlijk niet bij zegt is hoelang het tekort aan mensen zal blijven duren. Als de oververhitting doorzet, door het gevaarlijk eenzijdige consumeren van speculatiewinsten met aandelen en oneigenlijk gebruik maken van hypotheekaftrek, overnames van bedrijven die miljarden kosten etc. kan dit wel eens van bijzonder korte duur zijn.

Tegenover het speculatiekapitaal staat geen arbeid. Desondanks is er ook een gigantisch kapitaal geaccumuleerd uit arbeid. Kapitaal dat onvoldoende geïnvesteerd wordt in het creëren van nieuwe arbeid, omdat we ondanks alle euforische berichten in een crisis van overproductie zitten en men kiest voor overnames en arbeidsplaatsenvernietiging. Dit lijkt in tegenspraak met het huidige tekort aan arbeidskrachten, maar...

Er zijn echter grenzen aan deze vormen van korte-termijndenken. Er zijn grenzen aan de uitbuiting van de Derde Wereld, en aan het stijgen van de woningprijzen en dus aan de groei van de kredietwaardigheid. Dit zal niet leiden tot een stagnatie, maar tot een ongekende crisis. De extra uitgaven van de laatste jaren zullen omslaan in bezuinigingen. De binnenlandse economie zal volledig instorten met alle gevolgen van dien. Dan is de cyclus weer rond en is er weer een groot werklozenleger. Tegen u en de vakbeweging zal dan opnieuw worden gezegd: "Ouderen staan in de weg, ze kunnen het tempo niet meer volgen. Ze hebben hun tijd gehad en het is niet te verkopen om die ouderen tot hun 65ste te laten werken." Wordt dan opnieuw de Vervroegde Uit Treding (VUT) uitgevonden en de OBU en nog wat van die regelingen om de doorstroom van jongeren te bevorderen?

Nu er tijdelijk schaarste op de arbeidsmarkt is, komen al die afgedankte ouderen ineens weer in beeld om langer te blijven werken. Het antwoord van de vakbeweging hierop is een nota met de titel 'Prettig werken na je veertigste'. De VUT is praktisch afgeschaft, uittreden kan op eigen kosten. Op sluipende wijze zijn allerlei pensioenrechten aangetast en flexibele pensionering werd gemeengoed. De verzekeringsmaatschappijen, met het ABP voorop, konden het werk niet aan met pensioenbreuken/gaten. De winsten bedragen jaarlijks miljarden. De vakbeweging zal stelling moeten nemen tegen de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Lichamelijk/geestelijke slijtage in zware banen zou juist moeten leiden tot vervroegde uittreding. Eigenlijk is het de wereld op z'n kop zetten om tot je zeventigste door te gaan. Als mensen het persé willen dan alleen op vrijwillige basis. Het grote gevaar van het voorstel 'werken tot je zeventigste' is dat bij het weigeren hiervan mogelijk je AOW gekort gaat worden. Daarom moet het voorstel zo snel mogelijk door de vakbond naar de prullenmand verwezen worden. Nog afgezien van het feit dat de vakbonden op deze manier keihard meewerken aan de oververhitting van de economie; iets waar zelfs de meest verstokte propagandisten van de 'vrije markt' tegen waarschuwen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019