IMF en Wereldbank houden echte mondialisering tegen

Rijken rijker, armen armer

Door Annabelle Schouten

Dagelijks sterven miljoenen mensen over de hele wereld wegens gebrek aan voedsel en/of medische zorg. Sociale voorzieningen doen er niet meer toe; het gaat nu om zoveel mogelijk winst maken over de ruggen van andere mensen. Economische groei en globalisering worden voortdurend gepredikt door de sociaal-democratische leiders van de zogenaamde Derde Weg. Het IMF en de Wereldbank zijn volgens hen geen wurgende instituten, maar helpen de ontwikkelingslanden juist met kredieten en speciale programma's op het rechte pad van de welvaart.

Termen als kapitalisme, klassenstrijd en arbeidersklasse hebben de hoeders van de nieuwe wereldorde zorgvuldig uit hun vocabulaire geschrapt. De anti-imperialistische en anti-kapitalistische actievoerders weten echter wel beter.

Armoe troef

Enkele cijfers van VN-organisaties tonen aan wat voor gevolgen de globalisering heeft in de wereld. Zo leven 4,3 miljard mensen bijvoorbeeld van slechts twee VS-dollar per dag en lijdt één op de twee kinderen in Zuid-Azië aan ondervoeding, in Afrika één op de drie. Maar niet alleen daar sterven er dagelijks onnodig mensen; in elk land komt tegenwoordig gebrek aan voedsel voor bij bepaalde groepen: 300 miljoen kinderen werken voor een hongerloon en niet minder dan 50 miljoen volwassen slaven bestaan er nog; er zijn een miljard analfabeten en een miljard werklozen; twee miljard mensen leven zonder elektriciteit. In tegenstelling tot deze schrijnende gevallen van armoede zien multinationals hun winst nog dagelijks stijgen en staan de inkomsten van de 225 rijkste mensen gelijk aan de inkomsten van heel Afrika. Dit gaat echter niet uitsluitend op voor 'Verweggistan'. In de voormalige socialistische staten, in Oost-Europa en de ex-USSR, zijn de sociale voorzieningen en het kwalitatief goede onderwijssysteem in snel tempo afgebroken door de regeringen en heersen er erbarmelijke levensomstandigheden.

Voorbeeld Tsjechië

Ondertussen zit bijvoorbeeld Tsjechië met grote werkloosheid en armoede, en schulden aan het IMF, in de wachtkamer voor toetreding tot de Europese Unie en moet het land ook nog eens een hoge prijs betalen aan de NAVO. Tijdens de jaarvergadering in Praag van het IMF, een orgaan van de grote banken in de wereld, prezen topbankiers de 'held' Havel niettemin voor zijn aandeel in de overgang van een volksdemocratie naar een markteconomische dictatuur, waarop hij dubbelzinnig reageerde met: "We zijn zelf soms ook een beetje verrast over wat het ons allemaal brengt."

Weerstand bieden of marionet worden

Door onmogelijke voorwaarden te eisen en landen met hoge schulden op te zadelen oefent de Nieuwe Wereldorde invloed uit op de politiek en economie. Luisteren ze niet, dan volgen sancties en felle haatcampagnes in de media of zoals in het geval van Joegoslavië zelfs een oorlog met een staatsgreep op de koop toe. Het geld dat het IMF en de Wereldbank te leen geven belandt regelmatig op bankrekeningen van marionettenregimes of van de maffia, zoals in Rusland. Ook worden inheemse volkeren van hun woonplaatsen verdreven door transnationale bedrijven, die zich in een bepaald gebied willen vestigen. Projecten dienen vaker het belang van een regime dan van de bevolking. Het IMF stak bijvoorbeeld 13 miljard VS-dollar in de bouw van een nucleaire centrale op de Filippijnen. Dictator Marcos sluisde vervolgens buitenlandse leningen door naar zijn bankrekening in Zwitserland. Collega-massamoordenaar Soeharto maakte zich daar eveneens regelmatig schuldig aan. Dan zijn er ook nog de oogappeltjes van het Westen, de zogeheten 'Aziatische Tijgers', die drie jaar geleden in een diepe kapitalistische crisis terechtkwamen met massaontslagen en nog meer armoede tot gevolg. Het IMF hielp ze daarna van de regen in de drup. Als de bevolking tegen deze uitbuiting en onderdrukking in opstand wil komen, steunen het IMF en de Wereldbank de leiders van hun gekoloniseerde gebieden bij het neerslaan van demonstraties en stakingen.

De 26ste september was een mondiale actiedag

Op het moment dat er actie gevoerd werd in Praag op 26 september, gingen ook in de Filippijnen, Kameroen en Zuid-Afrika mensen de straat op. Lidy Naepil van een Filippijnse organisatie voor verlichting van de schuldenlast zegt in De Volkskrant van 2 oktober: "We verzetten ons niet tegen mondialisering op zich: wij zijn voor internationaal delen, maar tegen de concentratie van welvaart bij een internationale elite." Georgina Djeutina uit Kameroen belicht de situatie in haar land: "Kameroen was vroeger niet zo erg arm, je zag bijna geen bedelaars op straat. In 1987 introduceerden het IMF en de Wereldbank bij ons een structureel aanpassingsprogramma, en toen veranderden de zaken. De voedselprijzen gingen omhoog, de belastingen ook. De regering moest overleggen met maatschappelijke groepen om de armoede te verminderen. We hebben geen idee met wie er gesproken is. De Wereldbank verwees het regeringsrapport naar de prullenbak. Het IMF en de Wereldbank hebben altijd het laatste woord." Ze gaan dus eigenlijk lijnrecht in tegen werkelijke internationalisering.

Slechtste socialisme beter dan beste kapitalisme

'Independent Media Center' vermeldt op haar website de solidariteitsdemonstraties, die op de dag van de grote mars in Praag in veel landen zijn gehouden. In Utrecht verzamelden zich 500 mensen. Jonge communisten, anarchisten en anti-kapitalisten bundelden hun krachten tegen de globalisering in Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne. Verder werden er acties georganiseerd in o.a. Amerikaanse steden, India, Polen, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Het volgende verzet tegen de Derde Weg van het kapitalisme, die voor de arbeidersklasse doodloopt, zal plaatsvinden in Davos (Zwitserland), waar van 25 tot 27 januari 2001 het 'World Economic Forum' gehouden wordt. De strijd gaat door, immers, zoals Fidel Castro ooit eens heeft gezegd: "Het slechtste socialisme is beter dan het beste kapitalisme."
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019