Pronk te vrijgevochten

Van de redactie

Wie hem beentje heeft gelicht, zegt niemand te weten, maar waaròm wel. Pronk zou te vrijgevochten opvattingen hebben over vluchtelingenbeleid. Lubbers dus kennelijk niet. Wat is nu het verschil tussen Lubbers en Pronk?

Vrijgevochten zijn ze allebei niet. Maar misschien staat Lubbers toch iets dichter bij het kapitaal dan Pronk. Solana was natuurlijk weer beter bruikbaar voor de VS dan Lubbers voor de post van NAVO-secretaris, dat hebben de bombardementen op Joegoslavië wel bewezen. Dat zou Lubbers toch niet helemaal gemakkelijk hebben gedaan, alhoewel... Achttien jaar geleden liet hij 550.000 demonstranten in Den Haag barsten en 3.700.000 handtekeningen verdwijnen en besloot hij samen met zijn VS-vrienden dat die kernwapens er toch gewoon moesten komen. Zo sluit je vriendschappen. Tweehonderdduizend mensen in Belgrado (en - financiële - steun van de VS) waren genoeg om de Joegoslavische regering op de knieën te krijgen. maar op Lubbers maakt de bevolking geen indruk. Een vluchtelingenbeleid opzetten, waar alle scherpe kantjes vanaf zijn en dat past in de kraam van de grootste imperialistische macht, dat kan de CDA'er Lubbers dus zeker wel.

Het is dus kennelijk een kwestie van nuances. Pronk met zijn roze verleden en staaltjes van eigenzinnig optreden past kennelijk niet voldoende in het patroon van de VS-machthebbers, die volledige loyaliteit en ondergeschiktheid eisen. Toen de FARC in Colombia succes dreigde te boeken in hun poging om een groot aantal westerse regeringen aan tafel te krijgen, dwongen de VS Solana om alle ambassades in Bogota af te lopen om te proberen, zonder succes overigens, de diplomaten van die tafel weg te houden. De Europese buitenlandcoördinator in dienst van de VS! In zo'n rol past Lubbers beter dan Pronk, dat moeten we toegeven. De politieke wendbaarheid is bijna legendarisch en hij vindt altijd wel weer een compromis dat voordelig is voor de machthebbers.

Boze tongen beweren dat na het standje van Kok aan Van Aartsen de laatste zich nu heeft gerevancheerd. Ansderen juist het tegendeel, nl. dat Kok van Aartsen gewoon passeerde. Zou er wellicht nog een Nederlands kleurtje aan de benoeming van Lubbers zitten? Is het begin van een flirt van de VVD met het CDA zichtbaar? Wordt Pronk daarom ook meteen als minister aangevallen? Het lijkt wat vergezocht. De PvdA doet het immers nog goed als kruiwagen van de (neo-)liberalen. Het poldermodel is nog niet voldoende uitgehold. De sociaal-democraten hoeven nog niet te worden ingeruild voor de christen-democraten. We houden het er dus maar op dat de veroorzakers van de vluchtelingenstroom in Lubbers een makkelijker en plooibaarder zetbaasje zien dan in Pronk. Toch een compliment.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019