Gedicht

Henricus Azewijn

Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren...

Wie volgt niet de koers der beursberichten
en route naar het grote "States Meer"
waar fraudeurs het zakenleven belichten
door het strottenhoofd van de afdeling P.R.
een op en top meer dan keurige heer...?!

Carrière, promotie, zaadcellen
een wanstaltig spook kronkelt uit de fles.
De uitverkorenen zijn op één hand te tellen
balancerend op de snede van een bajonet en/of dolkmes...

Geruchten doen de ronde bij het blauw
dat stoer patrouilleert. Therapeuten doen
kond van een onbekende, zwervende vrouw
op een pantoffel en een voetbalschoen.

Als 'n tekkel loopt Tienus, duizend-en-eenmaal afgeslagen
op de jachtvelden van gewapend beton
waar nooit een einde zal dagen
na de vergiftiging van de levensbron.

Op de arbeidsmarkt vullen onverkwikkelijke zaken
de portefeuille, zij het digitaal
van de grootsten... de misleiders die het maken...
in het kader van balans en schaal.

Last but not least verhaalt een burgervader
dat zijn gemeente ten einde raad
de onbekende soldaat aanwijst als recidiverende dader
en het daarbij, tot de volgende eeuw, laat!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019