Kort Binnenlands Nieuws

Hongerstaking Turken in Bergen op Zoom

De hongerstakingskaravaan tegen de behandeling van politieke gevangenen in Turkije is gisteren neergestreken in Bergen op Zoom. Tien dagen hebben vijf Turkse activisten niet gegeten in Rotterdam, de komende dertig dagen weigeren ze voedsel in een tent aan de rand van het centrum van Bergen op Zoom. De actievoerders zijn de Nederlandse exponenten van een Europees netwerk van Turkse hongerstakers. Ze steunen een Turks comité van familieleden en vrienden van politieke gevangenen. Die gedetineerden zijn in het moederland al maanden bezig met een hongerstaking tegen hun behandeling. Er zijn door de actie al vele doden gevallen. "We willen aandacht voor de politieke gevangenen, want hun situatie is onmenselijk", zegt Y. Yeral, een van de Turkse hongerstakers.(BN/De Stem, 25-8-2001)

Rapport kabinet: Vette jaren economie zijn voorbij

De Nederlandse economie staat een onzekere toekomst te wachten. De goede resultaten van de laatste tijd worden de komende jaren niet geëvenaard.

Dit schrijft het kabinet in de Verkenningen 2010, bouwstenen voor toekomstig beleid. In rapporten over vijf beleidsonderwerpen (economie, belastingen, zorg, onderwijs en sociale structuur) schetst het kabinet de ontwikkelingen van de komende tien jaar. Volgens de verkenning economisch structuurbeleid is de Nederlandse economie in een 'ongunstiger conjuncturele situatie' beland. De groeiverwachtingen, die al zijn gedaald van vier naar twee procent economische groei in 2001 en 2002, zijn volgens de studie 'optimistisch'. Door de ontwikkelingen komt 'het groeivermogen van de Nederlandse economie ook structureel onder druk', aldus de verkenning. De belangrijkste factor daarbij is de achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit, die weer samenhangt met het tekort aan innovatie in het bedrijfsleven. Er zijn te weinig hoog opgeleide mensen en het op zichzelf genomen goede wetenschappelijk onderzoek leidt niet tot vernieuwingen in ondernemingen. (HC, 28-8-2001)

Corus schrapt 1200-1500 banen

 

Bij staalconcern Corus in IJmuiden verdwijnen de komende drie jaar 1200 tot 1500 banen. Volgens de directie van het Nederlands-Britse bedrijf vindt de reorganisatie via natuurlijk verloop plaats. Bij de voormalige Hoogovens werken nu ongeveer tienduizend mensen. "Natuurlijk zijn we geschrokken", reageert I. Duynhoven van FNV Bondgenoten.

"Wel staat zwart op wit dat er na de fusie tussen Hoogovens en British Steel in 1999 tot Corus geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Die garantie geldt tot april 2004. Maar we zetten vraagtekens bij deze omvang. Niet alleen zullen mensen vervroegd uittreden, anderen moeten van functie wisselen. Daarover willen we met onze achterban en de directie praten". Zijn collega A. van de Molen van De Unie is nog stelliger. "Blijkbaar is het jachtseizoen geopend. Ik sta werkelijk perplex. Dat zal ongetwijfeld onrust met zich meebrengen". (HC, 31-8-2001)

Recidivist Boonstra weer in opspraak

Cor Boonstra, de oud-topman van Philips, heeft als commissaris van Ahold voor bijna 700.000 gulden aan aandelen en obligaties Ahold verkocht. Dit is in strijd met de beursregels die misbruik van voorkennis willen tegengaan.

Dit meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Boonstra, tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van Philips, heeft verzuimd de transactie tijdig te melden (cursief red. Man.) bij Ahold en bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Tegenover de krant heeft Boonstra schriftelijk toegegeven dat hij over het hoofd heeft gezien dat het om een meldingsplichtige transactie ging. Volgens zijn woordvoerder, H. Smink, is Boonstra ten tijde van de transactie, 25 augustus 2000, "gewoon net niet even scherp genoeg geweest". Hij zou zich niet hebben gerealiseerd dat hij toen commissaris bij Ahold was. Het is de tweede keer dat Boonstra in verband wordt gebracht met mogelijk strafbare handel in aandelen. Eerder dit jaar kwam hij in opspraak toen bleek dat hij aandelen Endemol had verhandeld, bij welk bedrijf zijn vriendin Sylvia Tóth commissaris was. Het openbaar ministerie heeft deze zaak in onderzoek. Volgens zijn woordvoerder vindt Boonstra zelf zijn handelwijze bij Ahold "weer net zo stom als destijds met Endemol". (NRC, 1-9-2000)

'Vendexfabrieken in Azië zijn onveilig'

De arbeidsomstandigheden in twaalf fabrieken waar Vendex KBB zaken mee doet, laten te wensen over. Dat zegt de stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek in India en Sri Lanka. Zeer lage lonen, verplichte overuren, onveilige omstandigheden en discriminatie zijn volgens SOMO aan de orde van de dag in fabrieken waar onder meer de Vendex-dochters Hema, Bijenkorf, V&D en Prenatal hun spullen laten maken. Vendex KBB is 'verrast' door de resultaten van het onderzoek. Het concern zegt zelf regelmatig te controleren of de arbeidsomstandigheden goed zijn. (Apeld.C. 30-8-2001)

PvdA wil af van Zalmnorm

De PvdA wil na deze kabinetsperiode niet meer vasthouden aan de strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven in de overheidsfinanciën, de zogenoemde Zalmnorm. De partij wil extra uitgaven kunnen doen als het begrotingsoverschot boven de 1 procent uitkomt. Dat zegt fractieleider Melkert van de PvdA vandaag in een vraaggesprek met het Financieele Dagblad over het nieuwe verkiezingsprogramma. Zaterdag presenteert de partij haar ideeën voor een volgende periode. Als het in de toekomst economisch slechter gaat, sluit Melkert bezuinigingen niet uit. (Apeld.C. 29-8-2001)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019