Washington achter de terroristische aanvallen in Macedonië

Door Michel Chossudovsky, eind juli 2001

Macedonische soldaten, verraden door hun superieuren. 

 

Het is nu boven alle twijfel verheven dat Washington staat achter de terroristische aanvallen in Macedonië. Terwijl Colin Powell, de minister van Buitenlandse Zaken nadruk legt op het Amerikaanse voornemen "het terrorisme te bestrijden" zijn het VS-militaire adviseurs van de MPRI (een particulier huurlingenteam gecontroleerd door het Pentagon) die samen met de terroristen van het National Liberation Army (NLA) vechten.

Dit is deel twee van een analyse over de achtergronden van de NAVO-inval, gebracht als tijdelijke vredesoperatie, in Macedonië. De NAVO is uiteraard over een maand niet weg uit het door haar bezette gebied. Waar de NAVO voet aan de grond zet, blijft ze.

Banden met de georganiseerde misdaad

Eveneens erkend door bronnen in de VS en in talloze persrapportages zijn de banden van KLA-NLA met machtige misdaadsyndicaten betrokken bij de drugshandel op de Balkan, met een omvang van vele miljarden dollars. Albanese en Kosovaarse misdaadorganisaties geven "een zeer opvallende ondersteuning aan hen (de NLA terroristen in Macedonië). (25) Deze criminele groepen zijn ook betrokken bij de handel in Albanese vrouwen voor prostitutie in Europese landen, waaronder Engeland, Italië en Duitsland. Een deel van de opbrengst van deze illegale activiteiten gaat naar de bewapening en uitrusting van de KLA-NLA terroristen. Met andere woorden: door het KLA-NLA te steunen houdt Washington (en niet te vergeten de VN) indirect de misdaadsyndicaten in stand die achter de terroristen opereren.

Verraad binnen de Macedonische veiligheidsdienst

De stafchef van het Macedonische leger (ARM), generaal Andrejevski, werd er in april door 'A1 TV Skopje' van beschuldigd dat hij militaire inlichtingen had verstrekt aan de NLA via MPRI-generaal Richard Griffiths, die directeur is van het VS-programma 'uitrusting en training' voor de Macedonische ARM onder het VS-militaire hulpprogramma.(26) Zestien (gepensioneerde) hoge VS-officieren werken als adviseurs van de ARM. Maar toevallig is het zo dat diezelfde ingehuurde groep ook de rebellen assisteert bij hun terroristische aanvallen. Dat betekent met andere woorden dat Washington zowel de KLA-aanvallers als de Macedonische verdediging bewapent en adviseert en goedkeurt in militaire en veiligheidsbesluiten door het Amerikaanse Congres. MPRI helpt Macedonië, als onderdeel van het militaire hulppakket, "om de militaire agressie af te schrikken en het grondgebied van Macedonië te verdedigen." Maar ook bewapent en adviseert de MPRI het KLA dat verantwoordelijk is voor de terroristische aanslagen. In deze oorlog trekt het militaire inlichtingenapparaat van de VS aan de touwtjes "aan beide kanten van de afscheiding." (27)

Onder toenemende druk heeft generaal Andrejevski sindsdien zijn positie als stafchef van de ARM opgegeven. Maar direct na zijn ontslag werd hij benoemd tot "militair adviseur" van president Trajkovski met behoud van zijn nauwe banden met Richard Griffiths die nog in Skopje verblijft en verantwoordelijk is voor het doorgeven van militaire steun door de VS vanuit het Pentagon. Met andere woorden, de militaire top van de VS is nog steeds betrokken bij beide kanten, het NLA adviserend en het Macedonische ARM "assisterend". Deze militaire inlichtingentruc van de VS is er op gericht te voorkomen dat de ARM de rebellen zal verslaan.

Manipulatie van de burgers

Ondanks de misleiding van de media zijn de Macedonische burgers zich goed bewust van de ondersteuning van de terroristen door Washington. Om uiting te geven aan de publieke verontwaardiging zijn verschillende westerse "stichtingen" en "mensenrechtenorganisaties", waaronder de Internationale Crisis Groep (ICG) en de Human Right Watch (HRW) samen gaan werken met lokale burgergroepen in Macedonië. Terwijl hun formele opdracht ligt op het gebied van "vertrouwen winnen", "bestuur", "vrede stichten" en "etnische verzoening", werken zij in de praktijk hand in hand met de NAVO. Zij zijn een integraal deel van de militair-strategische manipulatie. De rol van deze frontorganisaties is om te verzekeren dat de publieke verontwaardiging zich richt tegen de Macedonische regering en haar leger en niet tegen Washington, de NAVO of het IMF. (28)

Het 'Open Society Institute'(OSI) in Skopje, gecontroleerd door Wall Street financier George Soros, speelt ook een centrale rol in het manipuleren en uiteindelijk verzwakken van de burgerprotestbeweging.(29) OSI heeft in Macedonië een oproep tot vrede gelanceerd, door een groot aantal Macedonische organisaties ondersteund. (Meer dan 300 organisaties en personen hebben het Appèl voor Vrede van OSI getekend). Met andere woorden, Soros' OSI bundelt en financiert de burgerbeweging tegen terrorisme, terwijl het zorgvuldig nalaat de oorzaak van dit terrorisme te noemen. Daarbij is George Soros ook deel van de gevestigde financiële machthebbers van Wall Street, die de Balkan koloniseren. En deze "economische verovering" door Amerikaanse financiële belangen wordt ondersteund door het militair-strategische apparaat, dat in het geheim de terroristen steunt.

Terwijl George Soros initiatieven voor "vrede" en "verzoening" in Macedonië financiert, steunt hij ook het KLA. Aan de andere kant van de grens in Kosovo betaalt het door Soros gesponsorde "Kosovo Foundation for an Open Society" (KFOS) de activiteiten van lokale bestuursorganen, gecontroleerd door KLA-representanten. Aanvankelijk werd deze steun gegeven via een 'Post Conflict Trust Fund' van de Wereldbank, waarvan 90 procent financieel gecontroleerd wordt door George Soros.(30) Onnodig te zeggen, Soros zit dicht bij het centrum van de politieke macht in de VS, hij werkt hand in hand met de Wereldbank en heeft aanmerkelijke economische belangen in de Balkanlanden. Zijn 'Open Society Institute' steunt ook de 'alternatieve media' in Macedonië, die bol staan van de ogenschijnlijke bedoelingen om 'democratie' en 'persvrijheid' te bevorderen.

NAVO ook verantwoordelijk voor vluchtelingencrisis

Opzettelijk is er een vluchtelingenprobleem gecreëerd door de terroristische aanslagen, gesteund door de NAVO. Onder de slachtoffers zijn zowel Albanese als Macedonische burgers, er zijn meer dan 100.000 slachtoffers. Volgens het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR) zijn 73.800 mensen de grens van Kosovo overgestoken, nog eens 34.500 zijn interne vluchtelingen binnen Macedonië.(31)

In Albanese dorpen die door de rebellen bezet zijn worden de Albanese burgers niet 'beschermd' door NLA-'vrijheidsstrijders' maar staan juist eerder bloot aan intimidatie en represailles.

In dorpen bewoond door Macedoniërs in de Tetovo-regio wordt een etnische zuivering doorgevoerd in aanwezigheid van VS-militair personeel dat de rebellen-commandanten adviseert. Over de KLA-NLA wordt geschreven dat "er ongehoorde terreurdaden tegen de inwoners zijn bedreven, hen verplichtend hun dorpen helemaal te verlaten. De verdreven mensen uit [deze] dorpen hebben de Organisatie voor Vrede en Veiligheid (OSCE) en het Internationale Comité van het Rode Kruis hevig bekritiseerd - haar vertegenwoordigers hebben hardnekkig elk contact met de bewoners van deze Tetovo-dorpen vermeden."(32)

Hele gemeenschappen zijn ontworteld. Volgens het Vluchtelingen Commissariaat (UNHCR) bestaat het merendeel van de vluchtelingen die de grens van Kosovo overgaan uit vrouwen, kinderen en oude mannen. Andere berichten suggereren dat de terroristen etnische Albaniërs inschrijven - vaak door intimidatie en met geweld - om zich bij het KLA-NLA te voegen. Er zijn voorbeelden dat weigeraars daarvoor een hoge prijs betalen.(33) In dit opzicht lijkt het patroon als twee druppels water op dat van Kosovo in 1999 waar hele dorpen werden uitgeroeid.(34)

Etnische zuivering

Ongetwijfeld staat Washington achter het proces van etnische zuivering in Macedonië. In dit opzicht is het vermeldenswaardig dat het MPRI (de huurlingengroep bij het KLA-NLA) voorheen gecontracteerd was door het Kroatische leger in 1995, belast met de etnische zuivering en de bloedbaden tegen Servische burgers van de Krajina-provincie in Kroatië. Daarbij werkte het MPRI nauw samen met commandant Agim Ceku, die toentertijd brigadier-generaal was in het Kroatische leger. Niet alleen was Agim Ceku een van de planners van 'operatie storm', hij was ook commandant van de artillerie- divisie die verantwoordelijk was voor de massale beschieting van Servische burgers in Krajina. Geen wonder dat het patroon in Macedonië hetzelfde is als in Kroatië en Kosovo.(35) Dezelfde commandanten van het KLA en het MPRI zijn nu betrokken bij de terroristische aanslagen en de etnische zuivering in Macedonië. 'Beschermd' door Amerikaanse en Britse troepen in Kosovo en Macedonië, controleren de KLA-NLA-rebellen nu een aanzienlijk deel van het Macedonische grondgebied.

Het pseudo-vredesplan

De strategie van Washington is er op gericht de Macedonische veiligheidstroepen te verhinderen om de rebellen te bevechten en hun grenzen te bewaken. Met andere woorden de geheime agenda van het door de EU en VS opgestelde 'vredesplan' is: tijd winnen, het conflict oprakelen, het Macedonische leger in de kazernes houden en de rebellen blijven bewapenen en adviseren. Deze afschuwelijke militair-strategische truc is mogelijk omdat de Macedonische president en een deel van zijn regering handlangers zijn van de VS. Bovendien is het MPRI dat het NLA actief adviseert, nog steeds in dienst van de Macedonische regering 'als helpers van de Macedonische strijdkrachten'. Ondertussen is generaal Andrejevski, die onlangs zijn ontslag indiende als ARM-stafchef, nog steeds in functie als militair adviseur voor de president, handelend in het belang van het MPRI en het Pentagon.

Anders gezegd, hoge militaire officieren in het ARM collaboreren met de vijand tegen de lagere officieren en de manschappen die voor hun land vechten. Ondanks deze verdeeldheid in de regering heeft eerste minister Ljubco Georgievski een openlijke beschuldiging uitgesproken tegen de gezanten van de VS, James Pardew, en van de EU, Francois Leotard, vanwege "de dwang die Macedonië krijgt opgelegd om zich te plooien naar de eisen van de Albanese guerrillabeweging".(36) "Het is zonneklaar dat alle terroristische activiteiten in Macedonië worden ondersteund door de westerse democratieën. We hebben nu 95 procent van de documenten van NLA-leider Ali Ahmeti boven tafel gekregen. Het is duidelijk dat de internationale gemeenschap op voorhand tot deze strategie besloten heeft en deze nu in Macedonië tot uitvoering tracht te brengen."(37)

"Zo grof als hun documenten gesteld zijn, nog brutaler en verontrustender is de manier waarop zij pogen de Macedonische staatsinstituties te verbrokkelen", zei minister Georgievski... De premier verklaarde verder dat de voorgestelde vredesregeling "een ernstige inbreuk is op de interne aangelegenheden van de republiek Macedonië"... Gevraagd naar de hoeveelheid druk die Macedonië nog aan kon, antwoordde Georgievski: "Tot nu toe is elk dreigement en elke chantage toegepast, behalve dat de NAVO een luchtaanval op ons uitvoert."(38)

De Brits-Amerikaanse as

Tijdens de onderhandelingen over het 'vredesplan' bleek de Brits-Amerikaanse positie sterker dan de Franse en Duitse. Hiernaar verwijzend heeft Premier Georgievski, "onderstreept dat Robert Badinter, de Franse rechtsgeleerde (en vroegere minister van Justitie), op grove wijze uit het politieke proces werd geëlimineerd": zijn aanbevelingen over grondwettelijke aanpassingen werden verworpen door James Pardew in overleg met NLA-leider Ali Ahmeti.(39)

Ofschoon de NAVO formeel geen deel is van de 'bemiddeling' door de Europese gemeenschap en de VS, werkt de speciale EU-vertegenwoordiger, Javier Solana, (die gedurende de bombardementen op Joegoslavië in 1999 secretaris-generaal van de NAVO was) nauw samen met zijn opvolger in de NAVO Lord George Robertson. Op zijn beurt is de Britse ambassadeur Marc Dickinson in mei door Solana aangesteld als zijn vertegenwoordiger in Skopje. Britse paratroepen en Speciale Eenheden - die het KLA in 1999 trainden - zijn aangewezen om de pseudo-operatie 'Essential Harvest' te leiden om "de rebellen te ontwapenen."

In toenemende mate zijn de diplomatieke kanalen overgenomen door functionarissen van de militaire inlichtingendienst met eerdere ervaringen in Bosnië en Kosovo. James Pardew startte zijn loopbaan op de Balkan in 1993 als senior inlichtingenchef voor de gezamenlijke stafchefs, verantwoordelijk voor het doorsluizen van VS-hulp aan het Bosnische moslimleger. Pardew had als opdracht om de 'luchtdroppings' van onderdelen voor het Bosnische leger te verzorgen in nauwe samenwerking met Anthony Lake, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad.(40) NAVO's Peter Feith, die "de leiding kreeg over de contacten met de [KLA-NLA]-guerrillastrijders", is sinds lang een 'collega' van James Pardew. Rond 1995 was hij politiek adviseur voor het IFOR Hoge Commando in Bosnië. (41)

Een herhaling van Bosnië en Kosovo

Amerika's 'bemiddelaar' James Pardew heeft het mandaat gekregen de werkwijze van Bosnië en Kosovo te kopiëren. Het militair-strategische plot van Washington heeft als doel om het Macedonische grondgebied op te breken, interne sociale verdeeldheid aan te wakkeren en gevoelens van etnische tegenstellingen op te rakelen... Het ontwerp wil de vernietiging van alle sociale en politieke banden tussen Albanezen en Macedoniërs, die meer dan een halve eeuw multi-etnisch hebben samengewoond. Deze socio-etnische verdeeldheid is opzettelijk gecreeërd om iedere vorm van volksverzet uit te schakelen. Belangrijker nog, men wil voorkomen dat zich een breed front tegen de vijand ontwikkelt.

De terroristische door de VS ondersteunde agressie, evenals het quasi 'vredesplan' zijn er op gericht het land tenslotte op te delen en uiteindelijk Macedonië om te vormen tot een NAVO-protectoraat. Operatie 'Essential Harvest', door Britse para's geleid, zou een eerste stap zijn naar een militaire bezetting van Macedonisch grondgebied. NAVO-troepen beschermen niet alleen de rebellen in de door hen gecontroleerde gebieden, ook MPRI-adviseurs gecontracteerd door het Pentagon assisteren in de uitvoering van de 'etnische zuivering' in deze gebieden, waar het Macedonisch bestuur niet langer functioneert.

Met andere woorden: de gedeelten die aan de grens met Kosovo door het KLA-NLA gecontroleerd worden, staan in feite onder jurisdictie van de NAVO. Daarbij zijn er aanwijzingen dat het KLA met NAVO-steun zal proberen Kosovo af te scheiden van Joegoslavië. Dit zou niet alleen de politieke crisis in Belgrado verdiepen, maar ook de politieke status van de door KLA-NLA bezette gebieden, waar Macedonische burgers uit verdreven zijn, aan de orde stellen (grotendeels op dezelfde wijze als de Serviërs uit Kosovo verdreven zijn). In dit plan is het doel van de NAVO duidelijk: het opdelen en vernietigen van Macedonië als staat.

Noten:

 1. Hamburger Abendblatt, Hamburg, 27 juni 2001. Engelse vertaling door OK-Macedonia, Skopje, 28 juni 2001, op www.ok.mk/news/story.asp?id=l631 en op emperors-clothes.cam/docs/advise.
 2. Christian Science Monitor, 27 juni 2001.
 3. Rapport van informatiebron in Skopje, 3 juli 2001.
 4. Christian Science Monitor, op. cit.
 5. Ibid.
 6. Ibid.
 7. AFP. Paris, 4 juli 2001.
 8. Verklaring van Ljubica Acevska, Macedonia's eerste ambassadeur in de VS, UPI, 5 juli 2001.
 9. Zie Col. David Hackworth, 'Wanted Guns for Hire', Toogood Reports, 10 juli 2001, op toosoodreports.com/column/general
 10. Zie 'The Record', Bergen County New Jersey. 25 maart 2001, en de New York Times, 17 juli 2001.
 11. Washington Times, 14 december 1997 and Congress VS, Persverklaring, "Militant Islamic Base", Congressional Press Releases, 16 januari 1997.
 12. "Schotland op Zondag", Glasgow, 15 juni 2001, www.scotlandons unday.com/text_only.cfm?id=SS01025960, zie ook UPI, 9 juli 2001.
 13. New York Times, 19 maart 2001. In maart 2001 plaatste de in New York uitgegeven - in de Albanese taal geschreven - krant Bota Sot een advertentie van de National Liberation Army (NLA) die "Albanezen [in de VS] opriep om zich als vrijwilligers te laten inschrijven en geld over te maken." Zie The Guardian, Londen, 20 maart 2001.
 14. The Guardian, 20 maart 2001, available at gu.com/Kosovo/Story/0,2763,459596,00.html. Zie ook ITAR Tass, Moskou, 20 maart 2001.
 15. Volgens Bota Sot redacteur, Dervish Jahjaga, geïnterviewd door The Guardian, Londen, 20 maart 2001.
 16. voor meer details zie Sunday Times, Londen, 10 juni 2001 op www.sundaytimes.co.uk/news/pages/sti/2001/06/10/stifgneeu01001.html. Zie ook Jared Israel, "Sorry Virginia, but they are NATO troops, not Rebels", Emperors Clothes, juni 2001 op emperors-clothes.com/mac/times2.htm.
 17. Irish Times, Dublin, 5 juli 2001.
 18. Ibid.
 19. Ibid.
 20. Zie Michel Chossudovsky, "The United Nations Appoints an Alleged War Criminal in Kosovo", maart 2000, op www.emperors-clothes.com/articles/chuss/unandthe.htm.
 21. Aangehaald in John Sweeney en Jen Holsoe, "Kosovo Disaster Response Service Stands Accused of Murder and Torture", The Observer, Londen, 12 maart 2000.
 22. Ibid
 23. Nieuwsbrief van het Macedonische Informatie Centrum, Skopje, 21 maart 2000, gepubliseerd door BBC Summary of World Broadcast, 24 maart 2000.
 24. BBC, 29 januari 2001, op news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_1142000/1142478.htm.
 25. UPI, 8 juli 2001.
 26. Zie Michel Chossudovsky, Macedonia: "Washington Military Intelligence Ploy, june 2001, op emperors-clothes.com/articles/choss/ploy.htm.
 27. Zie ook MPRI Republiek Macedonië, "Stability and Deterrence Program (1998-Present) op www.mpri.com/subchannels/int_europe.html en www.sinf.gov.mk/PressRoomEN/2001/07/n0719.htm
 28. Zie Michel Chossudovsky, "Washington Finances Ethnic Warfare in the Balkans", april 2001, emperors-clothes.com/articles/choss/fin.htm en Michel Chossudovsky, "Macedonia: Washington's Military-Intelligence Ploy", juni 2001 op emperors-clothes.com/articles/choss/ploy.htm
 29. Zie ICG's rapport over Macedonië op www.intl-crisis-group.org/projects/show report.cfm?reportid=318. Beiden HRW en ICG zijn opgericht door Wall Street financier George Sores.
 30. Zie de OSI Macedonia webpagina op www.soros.org.mk.
 31. Wereldbank, "Kosova Foundation for an Open Society (KFOS) World Bank, World Bank Launches First Kosovo Project", Washington, 16 november 1999 Nieuwsuitgave No. 2000/097/ECA, www.worldbank.org/html/extdr/extme/097.htm. Zie ook Michel Chossudovsky, "Opening Kosovo to Foreign Capital, maart 2000, op emperors-clothes.com/articles/chuss/opening.htm.
 32. UNHCR Persconferentie, Geneve, 3 juli 2001.
 33. Radio Macedonië, Skopje, in het Macedonisch, 200 GMT 8 jul1 2001, BBC Monitoring Service, 8 juli 2001.
 34. Het Rode Kruis registreerde zo'n 34.000 'binnenlands verplaatste personen', verdreven door terroristen, Zie Rode Kruis, Rapport Macedonië, 2001, op http://crisis.vmacedonia.com/RedCross25062001/index.html.
 35. In deze context, tonen recente bewijzen aan dat de KLA behulpzaam was bij het verdrijven van de burgerbevolking in Kosovo tijdens de bombardementen op Joegoslavië in 1999. Ziee Jared Israel, "What's Behind KLA Strategy in the Balkans?", Emperors Clothes, en het interview met de Kosovaarse historicus Chedomir Pralinchevich, mei 2001, emperors-clothes.com/interviews/strategy.htm.
 36. Zie Michel Chossudovsky, "NATO Installs a Reign of Terror in the Kosovo." juli 1999 op http://emperors-clothes.com/articles/chuss/chossnato.htm.
 37. Aangehaald in The Independent, Londen, 19 juli 2001.
 38. Persverklaring, Macedonian Information Agency, Skopje, 19 juli 2001 op www.sinf.gov.mk/PressRoomEN/2001/07/n0719.htm
 39. Ibid.
 40. Ibid.
 41. Washington Times, 14 December 1997 en Congres VS, Persverklaring, "Militant Islamic Base", Congressional Press Releases, 16 januari 1997.
 42. Deutsche Press Agentur, 12 july 2001.
 43. Artikelen van de schrijver van dit artikel over Macedonië:

  Copyright by Michel Chossudovsky, Ottawa, July 2001.

  Vertaling Thomas Jansen.

  NAVO langer in Macedonië

  De NAVO-aanwezigheid in Macedonië zal waarschijnlijk langer gaan duren dan dertig dagen. Volgens secretaris-generaal Lord Robertson kan het ontwapenen van de Albanese rebellen "een paar dagen langer" vergen. Een woordvoerder van het bondgenootschap ontkende gisteren in Brussel dat Robertson met die uitspraak de geesten langzaam rijp maakt voor een langdurige NAVO-aanwezigheid in Macedonië. Voor het vertrek van de 3500 man sterke NAVO-troepenmacht benadrukte Robertson keer op keer dat de hele operatie 'Noodzakelijke Oogst' binnen een maand moest zijn afgerond. Maar nog geen week na de start van de wapeninzameling wordt nu duidelijk dat het langer gaat duren. Robertson ontkent echter categorisch dat de NAVO denkt aan een langdurige aanwezigheid in Macedonië, of dat de NAVO daar iets anders zou moeten doen dan wapens inzamelen.(HC, 20-8-2001)
  ©MANIFEST KRANT van de NCPN
  Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019