Van het partijbestuur

Het PB vergaderde op 25 augustus 2001. Joop van Esch zal voorlopig voor langere tijd om gezondheidsredenen niet actief kunnen optreden. Hij zal daarom noodgedwongen niet aan vergaderingen deelnemen. Het PB wenst hem sterkte. Er werd besloten landelijk geen acties te ondernemen op prinsjesdag. Waar mogelijk kunnen afdelingen dit natuurlijk wel doen. De eerste zomerscholing, waaraan ook een openbare bijeenkomst en een excursie wordt gekoppeld, vindt in een enigszins afgeslankte vorm plaats. Zeer waarschijnlijk zal het partijkantoor eind van dit jaar feestelijk kunnen worden geopend. De partij heeft met de nieuwe Cubaanse ambassadeur, Elio Rodriguez Perdomo, een eerste uitvoerige ontmoeting gehad. Het PB ging uitvoerig in op het werk van de commissies.

Landelijke verkiezingen

Er vond een zeer uitvoerige discussie plaats over de voor- en nadelen van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2002. Iedereen was in principe van mening dat de partij moet meedoen, maar sommigen vroegen zich af of deelname op dit moment verstandig is. In Nederland ontstaat langzamerhand een situatie die mogelijkheden biedt voor een goede verkiezingscampagne en uitslag. Bovendien heeft deelname aan de landelijke verkiezingen een positieve uitstraling, ook op de komende gemeenteraadsverkiezingen, die voor de partij van groot belang zijn. De kosten, het verzamelen van de noodzakelijke handtekeningen en de extra inzet die deelname vergt, werden uiteindelijk gezien als te nemen drempels. Bovendien is het mogelijk om de extra inzet zo vorm te geven dat het partijwerk er niet onder lijdt, maar juist versterkt wordt. Zo ontstond de afdeling Brabant tijdens de vorige verkiezingsperiode. Als we ook beslag weten te leggen op de zendtijd kan deelname aan de verkiezingen een belangrijke impuls voor de activering van de partij vormen. Daarom besloot het PB om mee te doen. Meedoen wordt onderdeel in de verdere opbouw van de partij. De al eerder geplande werkzaamheden zullen nu op de verkiezingen worden afgestemd. De verkiezingscampagne zal erop gericht zijn om ook na de verkiezingen de opbouw van de partij voort te zetten. Ook al zijn we hier en daar nog zwak, de partij heeft een belangrijke boodschap voor de arbeidersklasse en een alternatief voor de huidige maatschappelijke en politieke problematiek, die daadwerkelijk zaken kan oplossen. De kracht van de partij moet niet worden onderschat. Het PB installeerde een verkiezingscommissie bestaande uit: Hans Heres, Jan Ilsink, Hein van Kasbergen, Wil van der Klift en Corry Westgeest. Deze commissie coördineert samen met het DB de werkzaamheden. Op zondag 7 oktober 2001 vindt er een verkiezingsconferentie plaats.

Anti-globalisering

In de slotverklaring van de conferentie van communistische en arbeiderspartijen in Athene, in juni, is op initiatief van de PvdA-B, gesteund door de NCPN, een oproep opgenomen om te demonstreren in Brussel tijdens de Eurotop op 13, 14 en 15 december. Het wordt steeds belangrijker om op te treden tegen de negatieve gevolgen van de kapitalistische globalisering en noodzakelijk dit aan de bevolking uit te leggen, en het verzet te verbreden. Onze partij zal diepgaander onderzoek verrichten omtrent dit onderwerp. Op de komende PB-vergadering zal een besluit worden genomen over het organiseren van bussen naar Brussel.

NAVO-tribunaal

Er wordt gezocht naar vormen van actie tegen de illegale gevangenneming van Milosevic en het illegale tribunaal. De brutale kidnapping door de vertegenwoordigers van de Nieuwe Wereldorde en de marionettenregering in Belgrado past in een breder imperialistisch kader. Er zal bij de bevolking draagvlak moeten worden gevonden voor actie. Door de voortdurende verdraaiing van de feiten en criminalisering van de leiders van de regering Milosevic zal dat niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk, zijn. Het partijbestuur zal over deze zaak in haar komende vergadering, op 22 september, een besluit nemen. Het PB wijst het zenden van (Nederlandse) militairen naar Macedonië af.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019