Nederland-belastingparadijs een mythe?

Door Jan Cleton

De media staan merendeels aan de kant van de geweldadige plunderaars. Wiens brood men eet... 

Half augustus werd het met vette koppen aangekondigd in bijna alle kranten: "Nederland beste land voor ondernemers". Het financieele dagblad kopte echter "Nederland-belastingparadijs blijkt mythe" en draagt dan verder allerlei vage argumenten aan op details die de ondernemers graag nog verder veranderd zouden zien. Maar ja, het FD is nu eenmaal geen krant voor Jan met de Pet.

Aanleiding was het gegeven dat Nederland op de ranglijst van The Economist Intelligence Unit (EIU) voor het tweede jaar weer bovenaan staat van de beste landen om zaken te doen. Op drie van de elf onderzochte terreinen streeft Nederland alle 59 andere landen uit het onderzoek voorbij: politieke omgeving, houding ten opzichte van buitenlandse investeerders en beschikbaarheid van ondernemingsfinanciering. "Die laatste pluim is voor het bankwezen", schrijft het FD. "Op alle zes criteria voor ondernemersfinanciering is de score hoger dan het West-Europese gemiddelde: openheid van het bankwezen, werking van de aandelenmarkt en van de kapitaalmarkt, kwaliteit van het financiële toezicht, toegang tot de kapitaalmarkt voor buitenlanders en toegang tot middellangetermijn investeringen voor buitenlanders." Het mag duidelijk zijn dat dit alleen geldt voor kapitaalkrachtige buitenlanders, die er voordeel in zien om in Nederland te investeren. Het zegt ook iets over de kapitaalkracht van het Nederlandse bankwezen. Wie die hoeveelheden geld voortgebracht hebben blijft echter buiten de beschouwing van het FD.

"Maar opvallend afwezig is het belastingklimaat. Hoe zit het dan met het roemruchte fiscale klimaat voor bedrijven? Drie jaar ligt Nederland al op de pijnbank van Brussel omdat het belastingregime voor bedrijven de concurrentie met de andere Europese landen zou verstoren. En sinds een maand hangt zelfs de dreiging van Brusselse boetes in de lucht", gaat het FD verder. Ja zeker, omdat Melkert teveel Europese subsidie naar het bedrijfsleven gesluisd heeft. Omdat het fiscale regime voor bedrijven te gunstig is ten opzichte van andere West-Europese landen. Het FD draait het pretpakket dat de rijken bij de laatste belastingherziening gekregen hebben om, doet alsof zij slachtoffer zijn en spreekt dat even verder weer tegen.

"De belastingdruk op ondernemingswinst en vooral op persoonlijk inkomen is in Nederland hoger dan het gemiddelde in het toch al hoog belaste West-Europa." Voor wie eigenlijk? Nederland kent een deelnemingsvrijstelling - de belastingvrijstelling voor inkomsten uit deelnemingen van 5% en meer. "Met de BTW zit het redelijk goed, evenals met de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekeringen(!!!) Maar ook hier geen koppositie", gaat het FD verder. En daar kwam de aap uit de mouw: het FD zou Nederland, naast alle voordelen die er voor de multinationals en de nationale rijken al zijn, ook graag tot een belastingparadijs maken. Maar wat zijn die belastingparadijzen? Dat zijn ministaatjes die er geen probleem mee hebben dat de winsten behaald worden door de uitbuiting van de arbeiders in andere landen. Die geen probleem hebben met een eigen industrie-proletariaat, of strijdbare vakbonden. Dat Nederland qua investeringsklimaat wereldwijd op de eerste plaats staat zou het FD nog graag gecombineerd zien met het belastingparadijs zijn. Zij willen het onderste uit de kan!

Nederland is voor de multinationals bijna een belasting(s)paradijs. De combinatie van hoge arbeidsproductiviteit, 'consistentie en eerlijkheid' van het bankwezen (dat geen belasting hoeft te betalen), de afwezigheid van een strijdbare vakbeweging, de lage sociale premies en last but not least de deelnemingsvrijstelling, maken Nederland tot het gunstigste land om te investeren. De hoge graad van neo-kolonialistische werkwijze en instelling kan alleen overtroffen worden in voornoemde belastingparadijselijke mini-staatjes, maar dan zijn er geen arbeiders meer om uit te buiten. Onder andere door dat mechanisme van hebzucht zal het kapitalisme uiteindelijk het deksel op de neus krijgen. Laat ze maar dromen, onze tijd zal komen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019