Rassentegenstellingen uitgelokt in Groot-Brittannië

Door Ron Verhoef

Helaas slagen de neo-nazi's van de BNP (British National Party) er steeds weer in conflicten uit te lokken, waardoor rassentegenstellingen worden gecreeërd. En zoals de verkiezingen hebben laten zien spelen de conflicten de BNP alleen maar in de kaart.

Dit komt mede door het tolerante politie-optreden als het om leden van de BNP en het NF (National Front) gaat. Beide groeperingen roepen regelmatig op tot demonstraties en hoewel deze meestal illegaal zijn treedt de politie hier niet tegen op. Sterker nog de politie doet alle moeite om tegen-demonstraties van de Anti-Nazi League onmogelijk te maken.

Zo werd het antifascisten onmogelijk gemaakt om naar Noord-Wales te trekken op 11 en 12 augustus. In de woonplaats van de voorzitter van de BNP, Nick Griffin, werd door de partij een feest georganiseerd. De politie zag het echter als haar taak om dit feest doorgang te laten vinden.

Bij de rassenrellen in Bradford van afgelopen juli speelde de politie eenzelfde rol. De politie probeerde niet de illegale demonstratie van een aantal National Front-leden tegen te houden (de demonstratie had als thema de discriminatie van de blanken door de Aziaten) maar richtte zich juist tot de Aziatische gemeenschap die dit wel wilde. Ondanks het feit dat het NF het na korte tijd voor gezien hield escaleerde de boel toch, mede door de houding van de politie.

Aanvallen op asielzoekers

Ook bij de speurtocht naar de relschoppers lijkt de politie blind te zijn voor het NF. In plaats van bij de BNP en het NF op zoek te gaan heeft de politie een lijst van verdachten gemaakt die allemaal van Aziatische afkomst zijn. Natuurlijk was het fout wat zij hebben gedaan maar het is wel onbegrijpelijk dat het aanzetten tot dit soort rellen blijkbaar niet strafbaar is.

Ook in Sighthill in Glasgow is het racistische geweld weer toegenomen. Nadat het antifascisten was gelukt om het de BNP onmogelijk te maken aan de verkiezingen mee te doen, is de situatie toch weer verslechterd.

In juni werden twee Koerden in elkaar geslagen door een groepje neo-nazi's en half augustus werd de Koerd Firsat Yildiz doodgestoken door twee racisten. Twee dagen na de dood van Firsat werd ook een Iraanse asielzoeker neergestoken.

De vereniging Glasgow tegen Racisten slaagde er echter ook in een succesvolle multiculturele dag te organiseren in Sighthill. Die dag maakte duidelijk dat een grote groep mensen verontrust is over de oplopende rassenhaat. Hoewel dat zeker positief is, neemt het de angst bij veel allochtonen niet weg. Het wordt tijd dat de Britse overheid harder optreedt tegen de BNP, het NF en andere neo-nazi-splinters.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019