De onzichtbare oorlog.

16 september 2001
Heidehal, Blokhoeve 2, Nieuwegein
Zaal open vanaf 12.00 uur
Aanvang: 12u30

Een filmrapportage van Martin Meissonnier over het gebruik van verarmd uranium tijdens de Golfoorlog en tijdens de oorlog tegen Joegoslavië. Met interviews met slachtoffers, wetenschappers en de NAVO.

Het gebruik van verarmd uranium in de bewapening is duidelijker aan het licht gekomen doordat in Joegoslavië ingezette militairen uit West-Europa met ernstige gezondheidsproblemen zijn komen te zitten. Enkele tientallen onder hen zijn inmiddels al overleden. Verarmd uranium is een radio-actief giftig zwaarmetaal. Het gebruik ervan heeft niet enkel gevolgen voor militairen maar ook voor de burgerbevolking. Het is een ware ramp voor de gezondheid en het milieu.

In het zuiden van Irak, vooral in de streek van Basra lijden momenteel tenminste 250.000 mensen aan zware aandoeningen. Eén van de belangrijkste oorzaken: het grootschalig gebruik van wapens met verarmd-uranium. Het aanhoudende embargo tegen Irak verergert dit probleem nog, gezien het de aanvoer van de nodige middelen voor verzorging tegenhoudt.

Het uranium doodt, het embargo doodt, de stilte doodt!

SOS Kinderen Irak roept, in samenwerking met de Vereniging Nederlands-Iraakse Kring, zoveel mogelijk mensen op om aanwezig te zijn bij de vertoning van de film "De Onzichtbare Oorlog". Een belangrijke rapportage voor iedereen die begaan is met gezondheid en milieu.

Organisatie:

SOS Kinderen Irak
Hoefkensdijk 11, 4584 RS, Kuitaart
Nederlands-Iraakse Kring
Postbus 56876, 1040 Amsterdam
E-mail: lukbrusselaers@cs.com
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019