Veel aandacht voor NCPN op introductiemarkt UT-Studenten

Door Corry Westgeest

NCPN treedt op veel plaatsen op onder jongeren en studenten. Hier in Enschede. (Foto: Corrie Westgeest) 

Op 16 augustus vond in de Enschedese binnenstad weer de infomarkt plaats voor eerstejaarsstudenten aan de Universiteit Twente. Deze markt is onderdeel van de introductieweek waarin de studenten kennis kunnen maken met elkaar, met de universiteit en met commerciële en niet commerciële organisaties. In de lange rijen infostands van banken, verzekeringen, uitzendbureaus, landelijke kranten en het leger was er ook een rij stands voor politieke partijen, waar de NCPN-afdeling Twente een mooie plek had gekregen.

Opvallend was dat een aantal partijen, zoals GroenLinks, de Socialistische Partij, SAVE (2 ex-SP raadsleden) en D66, niet aanwezig waren. Dit betekende dat de NCPN behoorlijk wat complimenten kreeg voor haar aanwezigheid. Er was heel wat belangstelling voor het Che-T-shirt dat de persoon achter de stand aan had, hoewel velen niet weten wat Che symboliseert. Het pamflet dat door twee personen voor de stand werd uitgedeeld, werd bijna door iedereen aangepakt. Op dit pamflet, geschreven door de NCPN-jongerengroep en de afdelingen Groningen en Twente, stonden twee eisen centraal: 'Onderwijs is een recht, geen marktwaar', en 'Beurzen omhoog, huren omlaag'.

De meeste studenten, vooral degenen die op deze markt een of ander baantje hadden, waren het hier roerend mee eens. Dit opende de mogelijkheid om te discussiëren over de manier waarop dit door de jaren heen, afhankelijk van de economische en politieke situatie, veranderd/verslechterd is. Meestal volgde dan de opmerking: maar hoe zit dat dan nu, want het gaat toch al jaren economisch zo goed? Opmerkingen waar wij op in haakten met voorbeelden van het roof- en oorlogszuchtige karakter van het kapitalisme, de politieke machtsverhoudingen en voorbeelden uit de strijd van voorzieningen voor de arbeidersklasse, de strijd voor het socialisme en het socialisme zelf als economische tegenhanger.

Communisme en fascisme

Een vaker terugkerend onderwerp in de discussie was het vraagstuk van communisme en fascisme, dat helaas door velen op een hoop werd gegooid. Bij navraag bleek er geen onderscheid gemaakt te worden tussen linkse en rechtse politiek, beide zijn extreem, en extreem is fout. Wanneer dit laatste gezegd werd, kon je aan sommige gezichten al zien dat zij het zelf eigenlijk niet geloofden en zich snel verontschuldigden met de opmerking: dit hebben we op school geleerd! Uit het verloop van deze middag hebben wij de conclusie getrokken dat de NCPN bij veel studenten best wel bekend is, maar dat men nauwelijks iets weet over onze denkbeelden, standpunten en de historische achtergronden van het socialisme, communisme.

Deze conclusie is niet nieuw. Wel nieuw is de ervaring dat de groep die nauwelijks iets van ons weet, veel onbevangener en veel vaker op ons afstapt, vragen stelt en haar mening geeft. Reden genoeg om dit vaker te doen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019