Oproep voor de Luxemburg-Liebknecht-demonstratie in Berlijn op 13 januari 2002

Van de redactie buitenland (*)

Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht (de oprichters van de KPD, de Communistische Partij van Duitsland) werden 83 jaar geleden door reactionaire krachten vermoord. Hun moedig optreden tegen de oorlog is niet vergeten. Het is voor ons een bijzondere verplichting dat de op 13 januari a.s. in het kader van de Luxemburg-Liebknecht-herdenking plaatsvindende demonstratie een effectieve anti-oorlogmanifestatie wordt.

Wij veroordelen de gruwelijke terreuraanslagen van 11 september jl. Maar wij keuren tevens met klem de door president Bush begonnen eerste oorlog van de 21e eeuw af, evenals de ondersteuning door de Bondsrepubliek Duitsland.

Wij betogen tegen imperialistische oorlogen. De Balkan is meer dan een kruitvat. In het Nabije- en Midden-Oosten brandt het. Burgeroorlogen, die op verschillende plekken op onze aarde plaatsvinden, worden nog maar nauwelijks opgemerkt. En overal gaat het uiteindelijk om de belangen van het kapitaal. Oorlog is op de hele wereld voortzetting van de kapitalistische mondialisering met de meest brutale middelen.

Wij betogen tegen nazi's, tegen racisme en nationalisme. Wij zullen laten blijken dat wij vooral staan voor antifascisme, internationale solidariteit en humanisme.

Wij verzetten ons tegen de afbraak van sociale en democratische verworvenheden, alsmede - vandaag meer dan ooit - tegen represailles door de overheid en wij zien ons als een onderdeel van de anti-mondialiseringsbeweging. Met afschuw veroordelen wij het onmenselijke optreden van de Italiaanse politie in Genua, maar ook het geweld - inclusief het gebruik van vuurwapens - van de politie in Göteborg. Wij zijn solidair met de veroordeelde betogers. Genua wordt beschreven als 'Chileense nacht' '94. Daarmee is de nieuwe aard van het buitengewoon brutale politieoptreden duidelijk: een internationale, politieke stromingen-overschrijdende beweging moet worden vernietigd; angst moet verlammen, provocateurs geven het voorwendsel voor angstaanjagende gruwelijkheden tot aan moord toe. Linkse mensen leren vooral uit deze gebeurtenissen.

Wij - linkse mensen van verschillende stromingen - zullen op 13 januari 2002 vreedzaam voor onze standpunten en eisen instaan. Belangrijk is vooral dat wij met velen zijn. Dat geeft onze herdenking en betoging niet alleen politiek gewicht als onderdeel van de vredesbeweging, een massale deelname zal ook de uitwerking van mogelijke provocaties moeilijker maken. Wij roepen op tot een breed bondgenootschap.

Op 15 januari 2002 vindt een demonstratie plaats van de Olof-Palme-Platz naar de monumenten van Karl en Rosa aan het Landwehrkanal.

Gelieve ondertekeningen en/of steunbetuigingen te sturen aan Holger Meindl, Platz der Vereinten Nationen 25, 10249 Berlin, Duitsland

(*) Vertaling: Marcel de Jong, 7 november 2001.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019