Op naar Brussel in december

Demonstreer tegen de vorming van een kapitalistisch Europa en tegen de Europese deelname aan de vuile oorlog tegen het Afghaanse volk.

Op 14 december zullen tijdens de Eurotop tienduizenden mensen uit heel Europa demonstreren in Brussel tegen de oorlog en voor een ander Europa waar 'mensen boven winst' gaan. Er vinden debatten en concerten plaats.

Een dag eerder op dertien december laat de Europese vakbeweging (Europees Verbond van Vakverenigingen - EVV) horen welke verbeteringen zij allemaal wenst. Na afloop van de vakbondsdemonstratie, naar verluid tussen 18.00 en 18.30 uur, bestaat er gelegenheid om deel te nemen aan een debat van strijdbare Europese vakbondskaders over de vraag hoe er meer kracht achter de vakbondsstrijd kan worden gezet en over de vorming van nieuwe netwerken tussen Europese vakbondsactivisten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Passage 44, Kruidtuinlaan (Boulevard Botanique) 44 in Brussel.

Op zaterdag 15 december is er nog het nodige te doen in Brussel, m.n. gericht tegen de imperialistische oorlog van de huidige machthebbers in de VS en de steun daarvoor van de Europese Unie-landen. Er vinden debatten, festivals en straattheater plaats.

Op vrijdag 14 december kan je opstappen in de volgende steden: Amsterdam, Deventer, Den Haag, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. En de kosten voor de retour zijn 40 gulden. De bus van 13 tot en met 15 december vertrekt vanuit drie plaatsen: Amsterdam, Breda en Utrecht. De kosten zijn 50 gulden. (**)

Er kan voor gratis overnachting van 13 op 14 december worden gezorgd (ook eventueel voor 14 op 15 december). Ieder (ook zij die met eigen vervoer gaan) die wil overnachten wordt verzocht dit SNEL op te geven bij de NCPN.

Voor de deelnemers die zich bij D14 opgeven om van 13 tot en met 15 december naar Brussel te gaan, kan door D14 voor slaapgelegenheid worden gezorgd.

Zondag 2 december: Praktische voorbereidingsdag voor iedereen die mee wil naar Brussel, ACU, Voorstraat 71, Utrecht, 13:00 uur.

De posters en folders met de informatie hierover liggen klaar bij D14-nl, p/a Jacob van Lennepkade 255 (tel. 020-6897555). Geïnteresseerden kunnen ze komen ophalen, als dat niet mogelijk is, sturen wij het op.

(*) Voor meer info kijk ook op: www.d14.nl of bel met 020-698 75 55. Mailen kan ook: d14_nl@yahoo.com

(**) Na ontvangst van de kosten voor de bus wordt een buskaartje opgestuurd. Het geld kan worden overgemaakt op giro 151995 t.n.v. Nederland Bekent Kleur inz. d14-nl te Amsterdam met een duidelijke vermelding van naam, opstapplaats en datum van vertrek.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019