'Nieuwe' oorlog moet Westerse belangen veiligstellen

Strijd tegen terrorisme als dekmantel voor machtsuitbreiding in het olierijke Midden-Oosten
Oud CIA directeur Woolsey: "Het bewijs voor Iraakse betrokkenheid blijft zich opstapelen." 

"Als Irak betrokken is, zullen we het Iraakse regime vernietigen, coalitie of niet." 

Namens de NCPN-jongeren - Annabelle Schouten

Momenteel voeren de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bombardementen uit op Afghanistan. Elektriciteitscentrales, communicatiecentra en vliegvelden worden getroffen. "Militaire actie tegen het internationaal terrorisme" noemen ze het. Osama bin Laden is het gezicht van dit terrorisme. Een ware humanitaire catastrofe voltrekt zich onder de ogen van internationale hulporganisaties; reeds tienduizenden Afghanen zijn hun land ontvlucht en honderdduizenden staan op het punt hun land te verlaten. Volgens de Taliban hebben de luchtaanvallen al negenhonderd mensen het leven gekost. Amerikaanse grondtroepen proberen door middel van de Noordelijke Alliantie een ander bevriend regime te installeren.

Tegelijkertijd schieten de militaire uitgaven van de VS, de NAVO en de Europese Unie omhoog. De VS sluiten niet uit dat ze de aanval ook op andere landen zullen openen met behulp van de NAVO. Het zwarte scenario van de Golfoorlog en de oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië lijkt zich te herhalen.

EU holt achter VS aan

"Wie niet voor ons is, is tegen ons", verklaarde Bush direct na de aanslagen in New York en Washington. Met andere woorden, wie het militair ingrijpen in Afghanistan afkeurt of ertegen demonstreert, schaart zich achter de tegenstanders van de VS. Dezelfde oorlogsretoriek troffen we aan tijdens de Golfoorlog en de NAVO-aanvallen op Joegoslavië. Beide oorlogen hadden vele slachtoffers onder de bevolking tot gevolg, vernietiging van burgerdoelwitten (infrastructuur, elektriciteitscentrales, ziekenhuizen, fabrieken, bruggen, woonwijken etc.) en besmetting door (verarmd) uranium. Het is waarschijnlijk dat de VS en GB zich ook nu niet houden aan VN-verdragen over verboden wapens. In Afghanistan gebruiken ze clusterbommen, die bij het inslaan uiteenvallen in granaatsplinters. Zich iets aantrekken van andere internationale verdragen aangaande mensenrechten en het oorlogsrecht doen de twee westerse grootmachten evenmin. De EU holt min of meer achter hen aan. Op zondag 7 oktober, het begin van de oorlog, verklaarde de Belgische premier en voorzitter van de EU Verhofstadt: "Nu de Geallieerden daadwerkelijk militaire operaties op Afghanistaans grondgebied begonnen zijn, dient de EU volledig solidair te zijn met de VS. Resolutie 1368 van de VN-veiligheidsraad maakt de Amerikaanse acties legitiem.". Bush heeft onlangs laten weten in ieder geval tot de zomer door te gaan met deze militaire acties. De oorlog kan volgens hem echter ook nog twee jaar duren. Inmiddels is de tweede fase begonnen: Amerikaanse troepen bevinden zich in het zuiden van Afghanistan en staan klaar om het Talibanregime omver te werpen. De Britse premier Blair windt er voor de camera's op 19 oktober, geen doekjes om wat de bedoelingen van het Westen zijn: "Ik kan nu niets meer zeggen over de precieze aard van de missies, maar onze doelen blijven onveranderd." De Taliban uitschakelen is slechts een van die doelen. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot de vestiging van totale Amerikaanse hegemonie ten zuiden van Rusland, aan de rand van de omringende oliegebieden.

Noordelijke alliantie en Taliban één pot nat

Deze zogenaamde strijd tegen terrorisme betekent dus in werkelijkheid het recht van de grootmachten om waar ook ter wereld interventies uit te voeren en raketten af te vuren op vijanden of 'terroristen'. De Taliban en Osama bin Laden zijn niet altijd vijanden en terroristen geweest voor de VS. Sinds 1979 gaf de CIA hem en de latere Talibanfundamentalisten 5 miljard dollar om tegen de aanwezigheid van de Sovjet-Unie in Afghanistan te vechten, maar in de eerste plaats om de aanleg van oliepijpleidingen in de gebieden rond het Midden-Oosten en Rusland voor Amerikaanse maatschappijen te realiseren. Ook het zogeheten verzet in Afghanistan, de Noordelijke Alliantie gesteund door de VS, bestaat uit fundamentalisten. De revolutionaire Afghaanse vrouwenbeweging RAWA denkt dat er na een machtsovername door deze groepering weinig zal veranderen in het land. Naar het schijnt zijn moslimfundamentalisten van hetzelfde kaliber ook in Bosnië-Herzegovina ingezet. Op precies dezelfde wijze hebben de Amerikaanse en Duitse geheime diensten het separatistische UCK in de Joegoslavische provincie Kosovo-Metohija gesteund. Sinds juni 1999, de komst van KFOR bezettingstroepen, heeft de Albanese maffia daar vrij spel. Zodra deze aanvankelijk pro-westerse groeperingen zich tegen hun leermeesters keren, treedt het boomerang-effect in werking.

Oorlog in verlengde van economische crisis

Zijn de aanslagen van 11 september dan een koekje van eigen deeg? Dat weten slechts weinigen. Het is uiteraard verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Veel onschuldige burgers hebben het leven gelaten. Maar wie hier ook achter zit, vaststaat dat Bush dit alles zal gebruiken voor de vestiging van volledige Amerikaanse hegemonie met behulp van de NAVO. Onmiddellijk na de aanslagen schaarde de EU zich opeens wel achter het idee van de VS voor de bouw van het wapenschild in de ruimte. Star Wars tegen terroristen en de 'schurkenstaten', zoals Noord-Korea, Cuba, Libië, Irak etc. Reeds wekenlang voor de aanslagen vertoonde het kapitalistische systeem symptomen van een crisis, niet zomaar een tijdelijke recessie, maar één die doet denken aan de zwarte jaren '30. De westerse pers geeft toe dat de consumptiebestedingen de laatste tijd waren teruggelopen in de VS. Tevens holden de effectenportefeuille en kredietverlening achteruit. De verzwakte dollar sleepte in zijn val de Europese beurzen mee. Op weg naar de afgrond dus. En een kapitalist in het nauw maakt rare sprongen. In de logica van deze economie biedt oorlog een 'oplossing' en lijkt de enige uitweg. Hier zien we Lenin's "hoogste stadium van het imperialisme" in werking.

Bende van vier

Deze oorlog wordt voorgesteld als wraak op het terrorisme. In feite leidt het tot een opbouw van een oorlogseconomie. Denk aan de fabricage van wapens, gevechtsvliegtuigen en uraniumbommen. Achter een masker van "we beschermen de westerse normen en waarden, democratie en vrijheid", verrijkt dit systeem (wapenhandelaren, banken, multinationals, oliemaatschappijen etc.) zich. Om die reden gaat de Bende van Vier, WTO, IMF, Wereldbank en de NAVO, wereldwijd op oorlogspad. Met name voor het olierijke Midden-Oosten en Zuid-Rusland, de Kaukasus, interesseert deze nieuwe wereldorde zich. In veel bevriende (vazal-)staten in de regio zijn oliepijpleidingen, de corridors, aangelegd. Voor elke pijpleiding krijgen regeringen een bepaald bedrag van Amerikaanse multinationals. Duitse bedrijven bekijken deze ontwikkeling met argusogen en zouden liever zien dat Duitsland daar een monopoliepositie verwerft. Niet zo verwonderlijk dat de Duitsers pleiten voor een Europees leger en voor uitbreiding van de EU richting het zo felbegeerde oosten. In de oliegebieden vinden 'toevalligerwijs' de meeste burgeroorlogen plaats. Het Westen hanteert hier het overbekende principe van verdeel en heers. Dat verklaart ook de opportunistische steun en bewapening van extremistische groepjes, die de ene keer vrijheidsstrijders en de andere keer terroristen genoemd worden.

Berichtgeving niet objectief

Onze media spelen een cruciale rol in de strategie van het Westen. Al wekenlang bereiden ze de bevolking mentaal voor met het oog op de 'militaire acties', hetgeen ook gebeurde voor de eerste twee wereldoorlogen en de oorlogen erna (Vietnam, Irak, Joegoslavië). Charles Groenhuijsen, onder andere verslaggever voor het NOS-journaal, vertelde op de avond van de eerste raketaanslagen op Afghanistan: "De propaganda-oorlog is volop aan de gang. Als journalist ben je aangewezen op informatie van de uitvoerders van de acties (...). Het is dan heel moeilijk om na te gaan of die informatie klopt." Een terrorisme-expert op TV vond dat: "Niet een B52 is het grootste wapen, maar desinformatie en geheimzinnigheid." De media lijken tevens beheerst te worden door een nietsontziende moslimhetze en stemmingmakerij tegen Arabieren. Beelden van hakenkruizen op islamitische scholen in Nederland en teksten als 'Heil Bush' vloeien daaruit voort. En berichtgeving over progressieve activisten is over het algemeen niet erg positief en al helemaal niet objectief. Dat brengt ons meteen op de onderdrukking van iedereen die zich verzet tegen het kapitalisme. In de VS zijn de protesten tegen het imperialistische beleid van de regering aan de ene kant en tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk, privatiseringen en massaontslagen in eigen land, aan de andere kant toegenomen sinds de top van WTO in Seattle twee jaar geleden. Alle progressieve activisten daar gaan nu een moeilijke tijd tegemoet. Zij zullen over één kam geschoren worden met terroristen. Ook in Europa krijgen we daar mee te maken. Zo had het NRC Handelsblad de deelnemers aan de manifestatie tegen de oorlog van 30 september in Amsterdam 'vredesterroristen' genoemd. Toenemende controle en talloze veiligheidsmaatregelen à la Big Brother, het ombouwen van steden tot militaire forten bij toppen; het zal allemaal verscherpt worden. Strijden tegen het terrorisme betekent voor ons hoe dan ook strijden tegen deze kapitalistische bende en tegen zijn oorlog, de grootste terroristische aanslag op de wereldbevolking. De internationale coalitie hiertegen, waaronder de NCPN-jongeren, zet haar globalisering van verzet door!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019