Werkloosheidsbarometer

Door Wil van der Klift

Vanaf midden november 2001 houdt Manifest de golf van (massa)ontslagen in Nederland en elders op de wereld, voor zover de media daarover berichten, bij. We telden het totale banenverlies, omdat de aanval op de werknemers ook gepaard gaat met 'natuurlijk verloop', korter werken en andere manieren om (tijdelijk) op een goedkope manier van personeel af te komen.

Manifest liet ook zien dat de bedrijfsbazen vaak zoeken naar een combinatie van ontslag en loonsvermindering om de winstgevendheid van de bedrijven voor de aandeelhouders te verhogen. We telden tot midden december, dus ruim een maand, voor Nederland een verlies van 10.370 banen en 138.343 banen elders in de wereld (dit is slechts een kleine greep!), waarbij opvalt dat er vooral in de VS sprake is van massaontslagen. Daar verdwenen sinds 11 september al 248.000 banen en dat aantal zal dit jaar oplopen tot 1,85 miljoen! Schotland verloor in het afgelopen jaar 12.000 banen alleen al in de elektronicasector. De Britse werkloosheid naderde eind vorig jaar de 1 miljoen, terwijl in Frankrijk de werkloosheid groeide tot bijna 2,5 miljoen en in Duitsland zelfs tot een kleine 4 miljoen. In Nederland wordt de afbraak van structurele banen in het bedrijfsleven en de commerciële dienstverlening nog enigszins gecompenseerd door nieuwe banen bij de overheid, de zorg en de gesubsidieerde arbeid. Een deel van de structurele arbeid wordt weggesluisd naar de uitzendbranche, zoals in de Rotterdamse haven gebeurde.

Vaak ging het in die periode zelfs om nieuwe ontslagrondes, bovenop eerdere. Die trend is overal zichtbaar, ontslagronden volgen elkaar in snel tempo op. Uiteraard heeft 11 september wel enige invloed gehad op deze cijfers, maar het proces was al in alle hevigheid gaande. Veel ondernemers hebben 11 september juist aangegrepen om (geplande) reorganisaties (versneld) door te voeren. Manifest blijft de pogingen om de kapitalistische crisis op de ruggen van de werkenden af te wentelen ook dit jaar volgen, maar zal dit nu doen in de vorm van een tweewekelijks overzicht van de aantallen banen die verdwijnen.

Bedrijfaantal ontslagen banen wereldwijd/bedrijf bron
BellSouth (VS) 1.200 b: +/- 100.000 (FD, 17-12)
Motorola (VS) 9.400 w: +/- 125.000 (NRC, 19-12)
DaimlerCrysler (D) 6.000 b: 191.300 (FD, 19-12)
NEC (Schotl) 1.260 b: 1.260 (FD, 19-12)
Deutsche Bank 2.100 b: +/- 92.000 (NRC, 29-12)
Iberia 2.500 b: 29.000 (FD, 12-01)
Oracle (software) 800 b: 42.000 (FD, 31-12)
Providian Financial 800 b: 12.500 (NRC, 4-01)
AT&T 5.000 b: 120.000 (NRC, 7-01)
Merrill Lynch VS) 9.000 b: +/- 64.280 (NRC, 10-01)
Verizon (VS) 7.000 b: 256.000 (NRC, 11-01)
Burlington (VS) 4.000 w: 11.000 (NRC, 11-01)
Philips België 65 b: 378 (NRC, 11-01)
Augusta Westland 950 b: 5.250 (NRC, 11-01)
Ford (VS) 35.000 w: 300.000 (HC, 12-01)
______
Totaal 85.075

Nederland:

Honeywel 30 ----- (NRC, 18-12)
Van Diepen 98 b: 98 (NRC, 20-12)
Havenpool R'dam 960 b: 960 (NRC, 20-12)
Ruco Industries 80 b: 134 (NRC, 21-12)
Haagsche Courant 38 b: 188 (NRC, 21-12)
SNT 260 b: 5.000 (FD, 4-01)
Ericsson 125 ----- (NRC, 10-01)
Akzo Nobel onbekend b: 67.000 (NRC, 10-01)
----
Totaal 1.591
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019