CAO zonder draagvlak

Strijd in kinderopvang nog niet gestreden

 

Door Wil van der Klift

De werkgevers in de kinderopvang hebben de euvele moed gehad om de 32.000 weknemers in die sector op te zadelen met een CAO die maar door 85 werknemers werd goedgekeurd. ABVAKABO FNV en CNV, samen goed voor 11.000 leden, gaan echter door met hun gerechtvaardigde eisen.

De Unie, een splinterbondje met 85 leden, heeft aangekondigd akkoord te willen gaan met de werkgeversvoorstellen, die aanzienlijk lager uitvallen dan de andere bonden willen. De werknemers in de kinderopvang staakten inmiddels voor de vierde keer in korte tijd voor een loonsverhoging van zeven procent structureel, verdeeld over dit en volgend jaar. De kinderopvangbazen zullen wel worden gesteund in hun verzet tegen de bondsvoorstellen door overheid en andere ondernemers. Die klagen allang over de hoge arbeidskosten in ons land. Als de crèchebonzen, die zich maatschappelijke ondernemers noemen, hun naam eer aan hadden gedaan, zouden zij naar de gerechtvaardigde eisen van hun personeel hebben geluisterd. Maar nu ze zich ineens willen gaan gedragen als echte ondernemers, hebben ze een veel te grote broek aangetrokken. Gebruikmakend van het feit dat zij de CAO algemeen verbindend kunnen laten verklaren als alle werkgevers die ermee instemmen samen 60 procent van alle werknemers in dienst hebben.

Het is duidelijk dat de baasjes in kinderopvangland niets om hun werknemers geven, als ze een splinterbondje met 85 leden serieus nemen en de echte bonden die samen 11.000 leden tellen achteloos passeren. Bestuurder J. Dieten van de ABVAKABO, zegt het nog krachtiger: "Hiermee tonen de werkgevers aan dat ze schijt hebben aan hun eigen personeel." De werknemers in de kinderopvang, die in tegenstelling tot hun bazen wél maatschappelijk nuttig werk verrichten, bevinden zich in een kwetsbare positie. Staken in die sector is uiterst moeilijk, omdat het de ouders en kinderen onmiddellijk treft. Maar het is juist hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel dat hen aan het staken brengt. Kinderopvang is een vak. Het gaat niet om vrijwilligerswerk, maar om professioneel werk. Ouders willen dat hun kinderen verantwoord worden opgevangen, door gekwalificeerd personeel... en dat moet gewoon goed worden betaald.

Het is daarom bemoedigend dat de echte bonden hebben opgeroepen om door te gaan met de strijd. ABVAKABO-bestuurder Dieten zei dat treffend: "We gaan in ieder geval door met onze eisen voor verbetering. De werkgevers kunnen niet om ons heen."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019