Wil de ware terrorist opstaan?

Politiek proces tegen vijf Cubaanse burgers in Miami

Gerardo Hernández Nordelo
Fernando González Llort

Door Katrien Demuynck

In Miami heeft een rechter vijf Cubanen veroordeeld tot zeer zware gevangenisstraffen. De vijf werden beschuldigd van terrorisme tegen de VS. In werkelijkheid probeerden ze het extreem-rechtse, anti-Cuba-milieu in Miami te infiltreren, om zo meer te weten te komen over acties die daar tegen Cuba worden gepland.

"Voor ik begin, wil ik een experiment voorstellen aan de aanwezigen in deze zaal: sluit je ogen en stel je voor dat je je in het centrum van New York bevindt. Kijk de eerste de beste brandweerman die je er ontmoet recht in de ogen, en zeg hem in zijn gezicht dat er op 11 september niets gebeurd is. Dat het een leugen is. Een filmtruc. Dat het allemaal niet meer is dan paranoia en propaganda.
Mocht je op dat moment je tong nog niet ingeslikt hebben uit pure schaamte - of omdat de brandweerman je op je bakkes sloeg - dan ben je perfect geschikt als procureur-generaal in deze zaak." (1)

Zo begint René González op 14 december 2001 zijn zelfverdediging voor het tribunaal van Miami. Hij staat er, samen met nog vier andere Cubanen, terecht op beschuldiging van terrorisme, spionage en ageren tegen de nationale veiligheid van de VS. Een proces dat stijf staat van valse aantijgingen en directe leugens.

Politieke dissidenten met een missie

De taak van de vijf bestond erin informatie in te winnen over terroristische organisaties van contrarevolutionaire Cubanen in Miami. Ze "vluchtten" als zogenaamde "politieke dissidenten" naar de VS om daar te infiltreren in extreem-rechtse, anti-Cubaanse organisaties als Alpha 66, FNCA en "Hermanos al Rescate".

De Cubaanse veiligheidsdiensten zetten dit soort operaties op om Cuba te beschermen tegen de aanslagen van deze rechtse terroristische groepen in Florida. In september 1998, na een twee jaar durende speuractie van de FBI, werden deze vijf echter opgepakt. Sindsdien zitten ze in "el hueco", de isolatieafdeling van de gevangenis in Miami, waar normaal enkel gevaarlijke delinquenten ondergebracht worden.

Op 12 december kreeg Gerardo Hernandez de zwaarste straf: tweemaal levenslang + 80 maanden. Hij wordt beschuldigd van "samenzwering met het oog op moord" voor het neerschieten van twee vliegtuigjes van "Hermanos al Rescate" op 24 februari 1996 door de Cubaanse luchtmacht. Die vliegtuigjes drongen het Cubaanse luchtruim binnen vanuit Florida en hadden herhaalde waarschuwingen van de Cubaanse overheid in de wind geslagen. Gerardo Hernandez was niet betrokken bij de Cubaanse beslissing om de vliegtuigjes neer te halen. Hij informeerde Cuba wel over de plannen om boven Cuba te gaan vliegen. Basulto, hoofd van "Hermanos al Rescate" had hem persoonlijk meegedeeld dat hij van plan was om in de toekomst bommen te gaan gooien vanuit zijn vliegtuigjes.

Een dag later kreeg Ramón Labañino levenslang. René González en Fernando González werden elk veroordeeld tot 19 jaar. Antonio Guerrero verwacht zijn vonnis op 27 december. Ook hem hangt levenslang boven het hoofd.

Gevecht tegen de terreur van de VS

Ramon Labañino constateert terecht: "Dit is een politiek proces, bijgevolg zijn wij politieke gevangenen." (2) In hun pleidooien winden de Cubaanse beschuldigden er geen doekjes om: niet zij zijn de terroristen maar mannen als José Basulto, hoofd van de "Hermanos al Rescate", of criminelen als Orlando Bosh en Luis Posada Carriles. Zij waren het brein achter het opblazen in volle vlucht van een Cubaans lijnvliegtuig op 6 oktober 1976. Resultaat: 73 doden. Orlando Bosh loopt vrij rond in de VS. Meer nog, hij geniet bescherming vanuit de hoogste instanties.

Het geval van Posada Carriles is zo mogelijk nog duidelijker. Die werd in Venezuela veroordeeld voor de aanslag op het vliegtuig, maar ontkwam via een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis. Daarop werd hij door de CIA opnieuw ingeschakeld in de vuile oorlog van de Contra's tegen Nicaragua. Hij was ook de organisator van een aantal bomaanslagen tegen Cubaanse hotels, waarbij een Italiaanse toerist omkwam.(3) Momenteel zit hij gevangen in Panama. Hij wordt beschuldigd van een poging tot bomaanslag tegen Fidel Castro bij een toespraak op de universitaire Campus van de Panamese hoofdstad.

Als de Cubaanse veiligheidsdiensten die aanslag niet op tijd hadden onderschept - Fidel zelf onthulde het in een persconferentie - was niet alleen Fidel, maar met hem honderden Panamese studenten slachtoffer geworden.

Schuldig aan het bestrijden van terrorisme

Het feit dat FBI en CIA openlijk dit soort terroristische acties ondersteunen of zelfs direct organiseren, laat de Cubanen geen andere keus dan via infiltratie in deze groepen de nodige informatie te onderscheppen. In Cuba worden de mensen die deze opdrachten uitvoeren, geëerd als ware helden: zij beschermen het land tegen de terreur die al 42 jaar tegen Cuba georganiseerd wordt. En zoals Ramon Labañino het uitdrukt: "Zolang deze criminele politiek tegen mijn volk voortduurt, zullen mensen als wij in actie treden. Het is een elementaire daad van zelfverdediging." (4)

Het schandalige verloop van dit proces kan het revolutionair optimisme van de Cubanen niet onderuit halen. Ze staan pal achter de vijf en blijven strijden om de vijf vrij te krijgen. (5)

Teksten van de beschuldigden van www.granma.cu

FERNANDO GONZÁLEZ LLORT

Meer dan 40 jaar geleden werd mijn land en mijn volk wakker geschud om alert te zijn voor het gevaar en opgeroepen om hun vrijheid te verdedigen.

RENÉ GONZÁLEZ SEHWERERT

Ik heb geen reden om berouw te hebben.

GERARDO HERNÁNDEZ NORDELO

Onze zaak is waarschijnlijk een van de meest ridicule beschuldigingen van spionage in de geschiedenis van ons land.

RAMÓN LABAÑINO SALAZAR

Ik zal het gevangenisuniform met dezelfde eer en trots dragen als waarmee een soldaat zijn meest prijzenswaardige onderscheidingen draagt!

Noten:
1. Granma, 16-12-2001, No tengo razones para el arrepentimiento. Alegato presentado por el compañero René González Sehwerert en vista de la sentencia celebrado el viernes 14 de diciembre del 2001
2. Granma Internacional, 14-12-2001, !Llevaré el uniforme de recluso con el mismo honor y orgullo con que un soldado lleva sus más preciadas insignias! Alegato presentado por el compañero Ramón Labañino Salazar en vista de la sentencia celebrada el jueves 13 de diciembre del 2001
3. Meer info over deze terroristische organisaties vind je in Hernando Calvo Ospina, Katlijn Declercq, Het Complot. Dissidenten en huurlingen tegen Cuba. EPO.
4. Ramon Labañino geciteerd in Granma Internacional, 14-12-2001
5. Meer info op www.cubaweb.cu.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019