Stapje in showproces tegen Milosevic

Door Wil van der Klift

Dat de VS zich steeds minder gelegen laten liggen aan internationale afspraken, wordt met de dag duidelijker. Zij bepalen, wanneer er oorlog moet worden gevoerd, tegen wie, waarom en hoe lang. Zij bepalen of de Geneefse Conventie wel of niet van toepassing is op Al-Qaeda-gevangenen. Zij bepalen of vredesakkoorden worden toegepast en zij verklaarden dat ze Amerikaanse burgers desnoods met geweld uit Nederland zullen halen, mochten die onverhoopt voor het nieuwe internationale strafhof in Den Haag terechtkomen.

Het is dus niet verwonderlijk dat het 'Joegoslavië-tribunaal', het clubje juridische marionetten, dat door de VS werd geïnstalleerd, doorgaat met haar onrechtmatige pogingen om ex-president Milosevic te vernederen en aan te klagen voor de belachelijkste aanklachten. Maar om de schijn hoog te houden, moet er tenminste enig recht zichtbaar blijven en zo wordt er een spel opgevoerd tussen rechter May en mevrouw Del Ponte, die in dit theater de rol mag spelen van openbaar aanklaagster. Het spel gaat over hoe lang het proces mag duren en of het al dan niet één proces moet zijn, en meer van dat soort procedureel gehakketak.

Slobodan Milosevic liet het ook op woensdag 9 januari weer bij de vaststelling dat het hier gaat om een politiek showproces dat slechts tot doel heeft de eigen (NAVO)misdaden te rechtvaardigen. En ook deze keer ontnam May, de baas van het theater, hem weer regelmatig het woord. Milosevic wees er nog maar eens op dat er nog op geen enkel moment gereageerd is op zijn vaststelling dat dit 'hof' illegaal is. Verder wordt Milosevic op alle mogelijke manieren gedwarsboomd in zijn wens om zichzelf te verdedigen. Het proces zal nu op 12 februari beginnen en waarschijnlijk vijf maanden gaan duren.

Milosevic wees erop dat alle 'misdaden' die hij gepleegd zou hebben in Kosovo plaatsvonden tijdens de NAVO-aanvallen op zijn land. Een beter bewijs voor de aard van dit proces is nauwelijks te geven. Alsof een regering en een volk dat wordt aangevallen zich niet zou mogen verdedigen.

De bedoeling van het showproces is duidelijk om de mensen die hun families, kinderen, bezittingen, huizen en vaderland verdedigden te portretteren als criminelen. De lieden die duizenden kilometers van huis vandaan kwamen om 's nachts kindercentra, ziekenhuizen, fabrieken, bruggen, spoorlijnen kapot te gooien en die met de Albanese terroristen collaboreerden, verantwoordelijk zijn voor een groot aantal (burger)slachtoffers en enorme materiële schade, moeten in de publieke opinie als braaf worden afgeschilderd.

De pogingen om het 'hof' af te schilderen als eerlijk en onafhankelijk, worden steeds lachwekkender.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019