Marktgericht privatiseringsdebat in Groningen

Door Annabelle Schouten

Het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK), een overkoepelend orgaan van politieke jongerenorganisaties, organiseerde op woensdag 9 januari een debat over privatiseringen. Vanuit de tegenstelling 'publiek - privaat' vond een discussie met inleidingen door forumleden plaats. De NCPN-afdeling Groningen was ook aanwezig en heeft een duidelijk geluid van hernationalisering laten horen.

In het forum zaten Erik Meijer, SP-europarlementariër, Henk de Haan, econoom en voor de CDA lid van enige Tweede Kamercommissies, Harm Post, algemeen directeur van Groningen Seaports (de haven) en van Noordned en de directeur van de Gasunie. Geen jongeren! De twee laatstgenoemde forumleden vertegenwoordigden het bedrijfsleven en schetsten een zeer rooskleurig beeld van privatiseringen. "Private ondernemingen kunnen efficiënter werken. Daardoor kan er meer economische groei bestaan en dat is goed voor de werkgelegenheid", aldus Post. Economische groei voor aandeelhouders, ja. Werkgelegenheid? Elke dag staan er wel berichten in de krant van massaontslagen bij bedrijven na privatiseringen en fusies.

"Openbare voorzieningen moeten uit handen blijven van private ondernemingen", pleitte Meijer. "Die zijn te belangrijk en dienen te behoren aan de gemeenschap, dus de staat. Mensen kunnen er via deze weg tenminste invloed op uitoefenen." Hoe kapitalistisch die staat ook mag zijn. De uitverkoop van openbare diensten en sociale mensenrechten komt slechts ten goede aan een elite van kapitaalbezitters.

De directeur van de Gasunie voelt zich in zijn geldbuidel aangetast. "De overheid kan slecht afstand doen van zeggenschap. Wij moeten ons aanpassen aan de politiek en Brussel." Dat noemen ze ook wel de rollen omdraaien. De macht van de Europese Ronde Tafel van 48 oppermachtige multinationals spreekt voor zich.

Wanneer de NCPN-afdeling Groningen met GATS komt en het feit dat dit verdrag van multinationals naar goeddunken alle openbare voorzieningen tot handel maakt, schiet De Haan van zijn stoel. "Dat is absoluut niet waar!" Het feit dat er communisten in de zaal zitten, maakt alle tongen van het forum wat losser. De kapitaalvertegenwoordigers verdedigen nu vuriger dan ooit de marktwerking en de privatiseringen.

De 100.000 vakbondsactivisten op 13 december 2001 in Brussel geven toch aan dat mensen in Europa deze ontwikkelingen allerminst zien zitten. "Vakbonden worden met de privatiseringen overbodig. Hun rol is uitgespeeld. De nieuwe generatie is eigen baas en komt wel voor zichzelf op", reageert de directeur van de Gasunie. Iemand uit de zaal gaat nog verder en wil de CAO's afschaffen.

Uit dit debat met de zakelijke sfeer van een aandeelhoudersvergadering blijkt weer eens glashelder wie de touwtjes in handen heeft. Winst en kapitaal tellen zwaarder dan de belangen van mensen en arbeidsrechten, evenals de stem van het bedrijfsleven in deze discussie. Bijdragen van de NCPN-afdeling Groningen worden telkens in de kiem gesmoord. Dat privatiseringen inherent zijn aan het kapitalisme en dat ze met massaontslagen, afbraak van sociale voorzieningen, fusies en vorming van monopolies en kapitaalconcentraties alleen maar meer verslechteringen inhouden voor de meerderheid van de bevolking, mocht niet gehoord worden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019