De NCPN behartigt, overal waar zij in de raden zit de grote, maar ook de kleinere belangen van de bevolking.

Een voorbeeld uit Reiderland.


Drieborg, 9 jan 2002

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reiderland.

Geacht College,

Naar aanleiding van berichten die bij de NCPN-fractie zijn binnengekomen, dat met ingang van 1-05-02 het zwembad zondag 's middags wordt gesloten en de reden daarvan personeelstekort is, zouden wij op de volgende vragen graag op korte termijn een antwoord willen horen.

  1. Wat is hiervan waar? Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen om nieuw personeel aan te trekken?
  2. Heeft de sluiting zondag 's middags te maken met bezuinigingen? Als dit zo is dan heeft de raad toch het laatste woord? Wanneer denkt uw college de raad hiervan in kennis te stellen?

Namens de NCPN-fractie,
H.L. Heres

P.S. een afschrift van deze brief is aan de pers gestuurd.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019