De goede en slechte terroristen

 

 

Van redactie buitenland

Officieel dient de oorlog in Afghanistan om Bin Laden te pakken en Al Qaeda uit te roeien. Iets minder officieel dient hij om de Taliban uit het zadel te lichten. Maar nu al kondigen de VS aan dat ze het niet bij Afghanistan zullen laten. In naam van de strijd tegen het terrorisme eigenen de VS zich het recht toe om, om het even welk land, organisatie of individu aan te vallen. Bewijzen zijn niet meer nodig en het internationaal recht speelt geen rol.

Wij hebben geen enkele sympathie voor Bin Laden, ook al is hij in de ogen van een deel van de moslimwereld een held. Al tientallen jaren wordt zij onderdrukt door het imperialisme en Bin Laden is voor haar een symbool van het anti-imperialisme. Maar de Saoedische miljardair heeft niets van Che Guevara. Hij is een 'integrist' (1), een vertegenwoordiger van een conservatieve stroming, die het geloof misbruikt om autoritaire regimes te steunen die het kapitalisme in hun banier dragen. Het 'integrisme' heeft altijd de Amerikaanse belangen gediend, net als Bin Laden.

In de jaren tachtig vocht hij met hen tegen de Sovjet-Unie. In de jaren negentig leidde hij 23 kampen waar mensen opgeleid werden voor de GIA (Algerije), het UCK (Kosovo) en Izetbegovic (Bosnië). Het waren terroristen die oorlog voerden voor een zaak waar de Amerikaanse regering zeer blij mee was. Bin Laden zweeg in alle talen toen Irak in 1991 het oorlogsdoelwit van de Amerikanen werd. Saddam Hoessein was nochtans de enige Arabische leider die het recht van de Arabische volkeren op controle van hun grondstoffen verdedigde. Het anti-Amerikanisme in de toespraken van Bin Laden dook pas op toen de Amerikanen zich definitief in Saoedi-Arabië vestigden.

Het anti-Amerikanisme van de Arabische massa's stroomt vandaag vooral in een 'integristische' bedding. De reden is dat de Verenigde Staten altijd de meest terroristische, integristische krachten gesteund hebben tegen de progressieve nationalistische leiders.

De anti-imperialisten in het Midden-Oosten komen op voor de terugtrekking van de buitenlandse troepen uit de Arabische landen, de stopzetting van het embargo tegen en de bombardementen op Irak en voor een multi-etnische, democratische Palestijnse staat. Zij willen dat de rijkdom van hun landen de meerderheid van de bevolking ten goede komt en niet dient ter verrijking van een kleine kliek uitbuiters, ook al zijn dat moslims. Zij gebruiken geen blind terrorisme tegen voornamelijk burgers die gewone werkers zijn. Zij mobiliseren, organiseren en bewapenen het volk om de onafhankelijkheid af te dwingen en de soevereiniteit over de gronden, de grondstoffen en de industrie. Daarom zijn zij het uitverkoren doelwit van de Amerikaanse terreur.

Het scenario een jaar voor de feiten

Bin Laden vormde niet echt een hindernis voor het Amerikaanse imperialisme. Het wordt trouwens met de dag duidelijker dat hij slechts een alibi vormt voor een veel bredere en allang geplande strijd tegen alle revolutionaire organisaties die de onafhankelijkheid van hun volk en hun land willen.

Het scenario van de campagne tegen het terrorisme stond vorig jaar al in een rapport van de Amerikaanse parlementscommissie ter bestrijding van het terrorisme: "Als de VS de wereldleider willen blijven, moeten zij hun politiek van contra-terreur voortdurend uitbreiden en verfijnen, want de wereld rondom ons verandert voortdurend." (2) In het rapport staat een lijst vanorganisaties die beschouwd worden als FTO, Foreign Terrorist Organisation, (buitenlandse terroristische organisatie). Er is één alles overstijgend criterium om tot die groep te behoren. De organisatie moet "zich verzetten tegen de Amerikaanse hegemonie". De lijst is een handige mix van integristische groepen die dikwijls op poten gezet zijn of gemanipuleerd worden door de CIA. Bijvoorbeeld Al Qaeda, de groep van Abou Sayaf op de Filippijnen en diens bondgenoten in Saoedi-Arabië, de Algerijnse GIA, de Palestijnse Hamas...

Maar op de lijst staan ook échte anti-imperialistische en volksorganisaties zoals de PKK van Koerdistan; het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (FPLP) waarvan de leider Abou Abbas onlangs vermoord werd door het Israëlische leger; de Gewapende Krachten van Colombia (FARC), een revolutionaire beweging die tegen de pro-Amerikaanse regering vecht die in handen is van drugskartels. Het feit dat er een Filippijnse groep van CIA-makelij op de lijst staat, maakt het de VS gemakkelijk zich te mengen in de strijd tegen de ware bevrijdingsbeweging in dat land en met name het Nieuwe Volksleger dat geleid wordt door de Communistische Partij.

In de VS houdt de FTO-benaming in dat het een misdaad is wanneer een inwoner van de VS geld geeft aan die organisatie of een andere vorm van hulp biedt. De steungever kan er niet zeker van zijn dat zijn steun niet gebruikt wordt voor terroristische doeleinden. Middels de campagne tegen het terrorisme willen de VS dus iedereen ter wereld verbieden organisaties te steunen die gewapenderhand het Amerikaanse imperialisme bestrijden.

Irak, Korea, Cuba

Naast de zogezegde terroristen zijn er ook de landen die "onderdak, geld, trainingsfaciliteiten en wapens aan de terroristen geven". Nummer één op die lijst zouden uiteraard de Verenigde Staten moeten zijn. Zij hebben minstens de helft van de vermelde groepen opgericht, gefinancierd, beschermd, getraind en bewapend. Toch vind je de VS niet op die lijst. Wel Syrië, Soedan, Afghanistan en Libië. En Noord-Korea dat "misschien (sic) wapens levert aan terroristen" en Cuba "dat een veilige haven biedt aan bepaalde terroristen". Bewijzen? Nee, die hebben de Amerikanen niet.

Het rapport vermeldt nog twee andere landen die de Verenigde Staten dwarsbomen in hun politiek van contra-terreur: Pakistan en Griekenland. Pakistan is intussen blijkbaar teruggekeerd naar de schaapsstal. Maar de Amerikaanse regering beschouwt Griekenland als "één van de zwakste schakels in Europa's strijd tegen het terrorisme".

Griekenland is lid van de NAVO maar heeft ook een sterke beweging pro Palestina en tegen de oorlog in Joegoslavië. Heel wat Griekse soldaten zijn na de oorlog in Kosovo gedeserteerd. En, vooral, Griekenland heeft één van de sterkste communistische partijen in Europa. Vandaar de Amerikaanse druk op de Griekse regering.

Anthrax als alibi

Het rapport - een jaar voor de WTC aanslagen opgesteld - maakt ook veel duidelijk over de psychose over bacteriologische en chemische wapens. De psychose maakt het mogelijk een link te leggen tussen het terrorisme en andere landen die door de VS bedreigd worden maar die geen enkele band hebben met Bin Laden. Het rapport: "Chemische producten zijn makkelijk verkrijgbaar, maar ze ombouwen tot wapens die op massaschaal kunnen doden is erg moeilijk en alleen staten zijn daarin geslaagd. Alleen staten hebben tot nu toe bacteriologische wapens en kernwapens kunnen maken." En, wat een wonderbaarlijk toeval: "Vijf van de zeven staten die de VS met name noemen als sponsors van het terrorisme hebben programma's lopen voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens." Eén van hen is Irak.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft verklaard dat zijn land zich niet zal beperken tot represailles tegen Afghanistan maar dat zijn regering ook andere landen op het oog heeft. De dreiging van biologische of chemische wapens kan dus heel goed als voorwendsel dienen om Irak aan te vallen. Waardoor de Amerikanen meteen het werk kunnen afmaken dat ze met de Golfoorlog begonnen zijn: de moord op Saddam Hoessein en de omverwerping van het anti-imperialistische regime.

In dat kader gaan er weer stemmen op die zeggen dat de CIA toestemming moet krijgen moordenaars te rekruteren en op te leiden om 'terroristen' te bestrijden, maar die vanzelfsprekend gebruikt zullen worden om aanslagen te plegen op revolutionairen en progressieven, regeringen en organisaties. Zoals in de goeie ouwe tijd van de aanslagen op Fidel Castro, Lumumba en zo vele anderen. Het rapport: "In 1995 nam de CIA nieuwe beleidslijnen aan als antwoord op het vermeend gebruik van overmatig geweld. Die richtlijnen zouden niet van toepassing mogen zijn waar het gaat om de rekrutering van mensen voor de strijd tegen het terrorisme. Soms moeten er mensen gerekruteerd worden die zelf terroristische aanslagen gepleegd hebben of andere misdaden."

Wie niet met ons is, is tegen ons

Na de aanslagen heeft het Amerikaanse parlement een reeks maatregelen goedgekeurd. De politie mag e-mail lezen en telefoon afluisteren als "de nationale veiligheidsbelangen van de VS onmiddellijk bedreigd worden, als de openbare veiligheid in gevaar is of wanneer een aanval dreigt op de beschikbaarheid of de functionering van een beschermde computer". Die omschrijving slaat op de meeste pogingen tot 'hacking' van computers. Het bestaande Carnivore-systeem van elektronische controle zal uitgebreid worden. Dat systeem stelt een bewakingsmechanisme in werking zodra een bepaald woord of een bepaalde naam gebruikt wordt. Verder mogen 'verdachte terroristen' niet meer op borgtocht vrijgelaten worden en de immigratiedienst kan makkelijker mensen die van 'terrorisme' verdacht worden het land uitzetten.

Wie in deze oorlog "niet met ons is, is tegen ons", zei Bush. De landen "die met ons zijn" moeten hun luchtruim openen voor de Amerikaanse Air Force en moeten akkoord zijn met de eventuele installatie van Amerikaanse bases op hun grondgebied. Hun geheime diensten moeten onder de leiding van de CIA werken. De Europese politieke leiders en politieleiders hebben al ja gezegd. Maar ze maken tegelijk van de gelegenheid gebruik om maatregelen door te duwen die ze al langer van plan waren.

De Raad voor Justitiële en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie heeft beslist de lidstaten intensiever te laten samenwerken aan de samenstelling van de rechercheurs van Europol en om binnen Europol een ploeg op te zetten van specialisten in het antiterrorisme die zou bestaan uit officieren van politie en van inlichtingendiensten. Het SIS (het informatiesysteem van Schengen) zou ook beter gebruikt moeten worden. Zo versnelt de Europese Unie in de gemeenschappelijke strijd tegen de gemeenschappelijke anti-imperialistische vijand, de uitbouw van een Europese politie.

  1. fundamentalistisch islamnationalisme
  2. www.fas.org/irp/threat/commission.htlm

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019