Israël: beëindig NU de bezetting van de Palestijnse Gebieden

Stop de Oorlog tegen de Palestijnen

 

Hoofdkwartier van Jassar Arafat zwaar beschadigd, evenals de Oslo-akkoorden.

Landelijke demonstratie 13 april Amsterdam

14:00 uur, start Dam, slot Museumplein met diverse sprekers

Naar aanleiding van het niet aflatende, ontembare geweld in de door Israël bezette gebieden, die zich tot een ware oorlog ontwikkeld heeft, willen wij, aan de samenleving en de Nederlandse regering onze ernstige zorgen kenbaar maken over de toestand in Israël en de Bezette Gebieden.

De situatie van de Palestijnen, die al meer dan 34 jaar onder Israëlische bezetting leven, wordt steeds hopelozer. Helaas kijken de machtigste wereldleiders de andere kant uit.

Opnieuw valt het Israëlische leger de Westoever en Gaza binnen en bezet hernieuwd de gebieden die onder controle stonden van de Palestijnse Autoriteit. De Oslo-akkoorden worden bewust terzijde geschoven. Daarbij worden stelselmatig Palestijnen gedeporteerd, wordt hun land onteigend, worden huizen en olijfboomgaarden verwoest. Deze, ook economische oorlog, heeft een groot deel van de bevolking brodeloos gemaakt.

Het huidige staatsterrorisme van de Israëlische regering en z'n dagelijkse grove schendingen van de mensenrechten ten aanzien van de Palestijnse bevolking mogen niet langer zo doorgaan. Verschillende erkende organisaties zoals Amnesty International en de UNRWA geven periodiek schrijnende rapporten uit over de situatie in de Bezette Gebieden. De gruwelijke Palestijnse zelfmoordacties als reactie veroorzaken een groot verlies aan mensenlevens in de Bezette Gebieden en in Israël.

Daarnaast wordt sinds 1977 een door Sharon voorgesteld 'masterplan' uitgevoerd: 60 procent van de Westoever en van Gaza is al in Israëlische handen en bijna ongemerkt wordt de constructie van 450 km snelweg voltooid. Een snelweg die 400.000 kolonisten in 200 nederzettingen met elkaar verbindt, terwijl bijna alle wegen naar Palestijnse steden en dorpen zijn geblokkeerd. De Palestijnen zijn gevangenen in hun eigen huis en in hun eigen gebied geworden.

Al 35 jaar leven Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en in de Strook van Gaza onder militaire bezetting. Sinds 1967 zijn in de Bezette Gebieden zo'n 200 nederzettingen en buitenposten uit de grond gestampt, waar inmiddels zo'n 400.000 joodse kolonisten wonen. Sinds het uitbreken van de Tweede Intifada (29 september 2000) zijn er meer dan 1200 Palestijnen gedood (waarvan eenderde jonger dan 18 jaar) en ruim 25.000 gewond geraakt. De helft van de bevolking leeft inmiddels onder de armoedegrens.

Na de aanslagen in de Verenigde Staten en de 'Oorlog tegen het Terrorisme' heeft de onderdrukking door de regering van Ariel Sharon (met Amerikaanse instemming) ongekend grove vormen aangenomen. De maand maart is nu al de bloedigste sinds het uitbreken van de Tweede Intifada. Vanaf het aantreden van Sharon als premier, toont hij de wereld dat hij trouw is gebleven aan een politiek van terreur en onderdrukking jegens de Palestijnen. Vernedering van Palestijnen en vernietiging van de infrastructuur (ziekenhuizen, kantoren, wegen, de waterleiding, de haven en het vliegveld) zijn aan de orde van de dag. Palestijnen worden gevangengenomen, gemarteld of door commando-eenheden uit de weg geruimd. Inmiddels zijn vrouwen, kinderen,artsen en journalisten eveneens doelwit geworden. Daarmee maakt Israël zich schuldig aan oorlogsmisdaden die in de media gebagatelliseerd of genegeerd worden.

Het zijn Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en helikopters die ingezet worden tegen burgers en de infrastructuur. Het zijn de Verenigde Staten die enerzijds de Palestijnen het recht op vrijheid ontzeggen en anderzijds Israël op grote schaal militair en economisch steun blijven verlenen. Door gebruikmaking van het vetorecht binnen de Verenigde Naties plegen de Verenigde Staten menigmaal obstructie. Zoals zo vaak blijft de Europese Unie aan de zijlijn staan en beperkt zich tot het uitgeven van nietszeggende verklaringen.

Zonder rechtvaardigheid zal er geen duurzame vrede totstandkomen, hetgeen betekent dat er een einde aan de onderdrukking dient te komen. Om een ontwikkeling in die richting te bevorderen, dient de internationale gemeenschap scherp protest aan te tekenen tegen de Israëlische politiek jegens de Palestijnen. Dat geldt ook voor de Nederlandse regering (die vorig jaar nog besloot Israëlische wapens aan te schaffen).

Bezorgde personen en organisaties hebben besloten in dit protest het voortouw te nemen. Wij roepen iedereen op zijn stem te verheffen tegen de Israëlische politiek van onderdrukking door:

Wij roepen op tot:

Voor meer informatie: Wim Lankamp (Nederlands Palestina Komitee): 06-28916795, email: w.lankamp@hccnet.nl of Jamal Ftieh (KMAN): 06-10464152, email: J.Ftieh@rvdk.minjus.nl


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019