De jacht op Al-Qaeda: de cruciale dagen

Hoe Bin Laden wist te ontsnappen

TORA BORA, AFGHANISTAN: Alle 1.000 regionale stammenleiders stonden op en schreeuwden 'Zindibad, Osama!' (Leve Osama!)
Aanval van boven: Anti-Taliban-strijders zitten op een bergkam terwijl de rook boven het gebied nabij Tora Bora, Afghanistan uitstijgt. 15 December 2001, KEVIN FRAYER/CP/AP

Door Philip Smucker (*)

Een dag aan dag verslag over hoe Osama bin Laden de machtigste militaire machine ter wereld wist te omzeilen. Was het onhandigheid of opzet van de VS dat Bin Laden kon vluchten? En toont dit verhaal niet bovenal aan dat er geen sprake kan zijn van een stabiele basis voor de opbouw van Afghanistan, als alles afhankelijk is van wie de meeste dollars biedt? (slot)

Terwijl de paniek hand over hand toenam bij de strijders in de enclave waren lokale dorpelingen, die regelmatig waren betaald door Bin Laden's mannen, bereid te helpen.

Malik Habib Gul, die bin Laden's toespraak van 10 november in Jalalabad had bijgewoond, zei dat hij graag bereid was om voor muilezelkaravanen te zorgen. Hij zei dat de Al Qaeda-strijders bereid waren tussen de 5.000 en 50.000 Pakistaanse rupees te betalen voor muildieren en Afghaanse gidsen die onopgemerkt tussen de basis en de Witte Bergen konden reizen, over een belangrijke route en in de afgelegen stamgebieden van Pakistan.

"Dit was een gouden kans voor ons dorp", zei hij laatst in Jalalabad. "Het enige probleem voor de Arabieren waren de eerste 5 tot 10 kilometer noordoostelijk van Tora Bora naar ons dorp Boven Pachir. De bombardementen waren erg hevig. Maar na het arriveren in ons dorp waren er geen problemen meer. Je kon per ezel, maar ook met een auto naar Pakistan".

Hij en andere bewoners van het dorp zeiden dat ze vanaf 28 november tot 12 december ongeveer 600 mensen uit het gebied escorteerden, inclusief hele families. "Onze belangrijkste verantwoordelijkheid was deze mensen over de Kaboel-rivier bij Lalpur te krijgen. Om dit te doen moesten we de grote weg kruisen, maar er was niemand die die bewaakte. In het zuiden [in de richting van Parachinar, Pakistan] kruisten alleen lopers, meestal jonge strijders, de weg. De sneeuw was diep en de klim moeilijk."

Valse inlichtingen of foute strategie?

Par Baksh Bardiwal, het hoofd inlichtingen van de Oostelijke Shura, die oostelijk Afghanistan controleert, zegt dat hij verbijsterd was dat de planners van het Pentagon de meest voor de hand liggende ontsnappingsroutes niet in acht namen en er geen Amerikaanse lichte infanterietroepen plaatsten om die te blokkeren.

"De grens met Pakistan was de sleutel, maar niemand had daar aandacht voor", zei hij, leunende in zijn bureaustoel met een korte lijst van later gevangengenomen Al-Qaedastrijders in zijn handen. "En er waren genoeg landingsplaatsen voor helikopters, hadden de Amerikanen snel gereageerd. Al Qaeda ontsnapte recht onder hun ogen".

Het hoofd inlichtingen bestrijdt dat de enkele duizenden Pakistaanse soldaten langs de grens hun werk nooit hebben gedaan, dat kon ook niet van ze verwacht worden aangezien de ontsnappingsroutes in Afghanistan niet werden geblokkeerd.

De oorlog bij volmacht wordt gelanceerd

Ondertussen, in Jalalabad, maakten de Afghaanse krijgsheren die door de Amerikanen waren ingelijfd om Tora Bora aan te vallen tegelijkertijd deals met Al Qaedastrijders om te ontsnappen.

In de prullerige lobby van het Spin Ghar Hotel in het centrum van Jalalabad vraagt Haji Hayat Ullah - een lid van de Oostelijke Shura die, volgens zowel Afghaanse als Pakistaanse bronnen, allang banden met Bin Laden had - op 3 december vrije doorgang voor drie van zijn Arabische vrienden.

Na een discussie van 20 minuten met commandant Ali in de lege lobby van het hotel, die werd afgeluisterd door journalisten van de Christian Science Monitor, werd een deal gemaakt voor de vrije doorgang van deze drie Al- Qaedaleden.

Rond dezelfde tijd dat het tiendaagse offensief werd gelanceerd, op 5 december, keken bijna drie dozijn Amerikaanse speciale troepen, met hun gezichten ingepakt in zwart-witte bandanas, achter grote stenen op de bergkammen toe hoe de gevechten zich ontvouwden, met hun vertrouwde lasergestuurde doel-aanduiders in hun handen. Ze 'toonden' de ingangen van de grotten en bunkers in het complex. Volgens Afghaanse burgers en lokale commandanten werden de Amerikaanse bombardementen daarmee, binnen een dag, aanzienlijk nauwkeuriger.

De veldslag werd samengevoegd, maar iets wat ook maar leek op een offensief op Tora Bora werd nooit gerealiseerd. Ghamsharik zegt nu dat hij de Amerikanen zijn strijdkrachten heeft aangeboden voor een offensief op Tora Bora, maar dat de Amerikanen de voorkeur gaven aan zijn rivaal Hazret Ali.

Inderdaad betaalde Ali een luitenant genaamd Ilyas Khel om de belangrijkste ontsnappingsroutes naar Pakistan te blokkeren. Khel was drie weken eerder uit de rangen van Taliban-commandant Awol Gul naar hem toe gekomen. "Ik betaalde hem 300.000 Pakistaanse rupees [$5,000] en gaf hem een satelliettelefoon om ons op de hoogte te houden", aldus Mohammed Musa, een aanhanger van Ali, die beweerde dat hij Ali Khel volledig vertrouwde. "Ons probleem was dat de Arabieren hem meer hadden betaald, en dus liet Ilyas Khel hen gewoon de beste weg naar Pakistan zien", voegde Musa er aan toe.

Afghaanse strijders vanuit de dorpen aan de grens bevestigden in een interview in Jalalabad dat ze later in vuurgevechten verwikkeld raakten met Khel's troepen die volgens hen "dekking gaven aan ontsnappende Al-Qaedastrijders".

Terwijl een tank van Russische makelij op Amerikaans bevel de sneeuwtoppen die de valleien scheiden bestookte, belaagden Amerikaanse B-52 bommenwerpers het gebied, en hulden de dennenbossen in reusachtige paddestoelwolken. De resterende Arabische strijders - nu gereduceerd van aanvankelijk 1500 tot 2000 tot slechts enkele honderden - bleven stand houden, en konden op 6 december via hun handtelefoons worden afgeluisterd. "Oké, je kunt weer vuren. De Amerikaanse vliegtuigen zijn weer vertrokken. Sjeik [Bin Laden] zegt de kinderen in de grotten te houden en te vechten voor Allah. Geef desnoods de wapens aan de vrouwen om te vechten tegen de ongelovige agressors".

Op 11 december werd, temidden van de hevige vuurgevechten in de door bombardementen vernielde dennenbossen, geheel onverwachts gepraat over overgave. Arabische strijders hadden eerder die dag een Afghaanse vertaler hun wensen over laten brengen: "Onze gasten-broeders willen vrije doorgang door jullie provincie".

Ghamsharik antwoordde: "Ons bloed is jullie bloed, jullie vrouwen onze zusters en jullie kinderen onze kinderen. Maar gegeven de omstandigheden ben ik gedwongen om jullie te vragen om te vertrekken of jullie over te geven".

Toen Ali, wiens mannen nog geen twee weken eerder Khel hadden betaald voor rugdekking, klaagde dat er geen deals behoorden te worden gemaakt sneerde Ghamsharik terug: "als jij deze bergkam wilt verdedigen, stuur je manschappen dan maar. Jij bent daar fijn beneden met de pers en de mooie vrouwen en ik zit hierboven vast". Beide mannen gniffelden.

Op 13 december stuurde Al-Qaedasupporter Younus Khalis zijn eigen mannen terug in het conflict, deze keer aan de Amerikaanse zijde van de strijd.

Terwijl B-52 bommenwerpers een berg achter hem bestookten en de schoten van een Al-Qaedascherpschutter in de verte klonken bleef Awol Gul kalm en relaxed. "Ze zitten nu al een tijdje onder hevige druk daar binnen", zei hij. "Ik denk dat ze zich uit tactische overwegingen hebben teruggetrokken naar het zuiden. Ze hebben daar goede wegen, een veilige doorgang en voldoende vrienden van Bin Laden."

Verder zei hij: "We zijn niet geïnteresseerd in het vermoorden van de Arabieren. Ze zijn onze moslim-broeders".

Op 11 december klonk ook de Amerikaanse defensieminister Donald Rumsfeld onzeker over hoe effectief het Pakistaanse leger kon zijn in het blokkeren van de grens. Hij zei: "Het is een lange grens. Het is een bijzonder moeilijk gebied om te verzegelen en het is gewoonweg niet mogelijk om een perfecte stop op deze fles te doen".

Op 16 december verklaarden Afghaanse krijgsheren dat ze de laatste van de Tora Bora-grotten hadden bereikt. Haji Zahir, een jonge commandant die met 600 van zijn eigen troepen samen met Ali en Ghamsharik vocht, kon niet ongelukkiger zijn met zijn uiteindelijke prijs. Er waren slechts 21 sjofele Al-Qaedastrijders over om gevangen te nemen. "Niemand had ons verteld Tora Bora te omsingelen", beklaagde Zahir zich. "De enigen die overbleven waren de dommen, de dwazen en de zwakken".

Epiloog

Hoewel de jacht op Bin Laden (met een premie van 25 miljoen dollar op zijn hoofd) en zijn topofficieren meer en meer onzichtbaar werd, ging deze desalniettemin nog altijd door. Bush' doel tot het vangen van 's werelds meest gezochte terrorist, 'dead or alive', is tot nu toe niet bereikt.

"Er schijnt een fors gebrek aan samenhang te bestaan tussen wat het Amerikaanse leger op zich nam om te doen in de slag om Tora Bora - het vernietigen van Al-Qaeda en de Taliban - en de eerdere retoriek van president Bush, gefocust op het vangen van Bin Laden", aldus Charles Heyman, hoofdredacteur van Jane's World Armies. "Veel mensen in het Midden-Oosten beweren dat het Amerikaanse leger Osama nooit kon vangen".


(*) Speciale verslaggever van The Christian Science Monitor, 4 maart 2002.
Artikel is enigszins ingekort. Vertaling: Oscar Bakker.

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019