Verslag vergadering partijbestuur van 25 mei 2002

Van partijbestuursvergadering op 13 april geen verslag. De voorjaarsactie voor het verkiezingsfonds loopt goed.

Zomerschool Reiderland:

In principe zou de opzet hetzelfde zijn als vorig jaar, maar de prioriteit wordt nu gelegd bij het afbouwen van het partijkantoor. Daarom nu van de zomer gedurende drie weken overdag de verbouwingswerkzaamheden laten plaatsvinden en in de avonduren discussie-, culturele- en studiebijeenkomsten organiseren. DB werkt de plannen verder uit.

Internationale commissie:

Lutz gaat naar een vakbondsbijeenkomst in Athene. In Valencia was de partij vertegenwoordigd door Anneke Vervoorn. Wil van der Klift gaat naar de jaarlijkse bijeenkomst van communistische partijen in Athene. Er zal een partijdelegatie gaan naar een bijeenkomst van de DKP in Berlijn. Tevens zal een delegatie een werkbezoek brengen aan de PVDA in Brussel. Er is sinds enige tijd een goed contact met de TKP (Turkije), ook met de Turkse Emep worden de contacten aangehaald, de contacten met de DHKP-C zijn verbroken i.v.m. hun sektarische politiek. De NCPN-standpunten over het Midden-Oosten (Irak, Israƫl, Palestina) moeten worden verhelderd. Wil van der Klift zal een discussiestuk schrijven dat zal worden besproken op de eerste vergadering na de vakantie.

Verkiezingen:

De verklaring van het DB over de verkiezingen wordt uitgebreid besproken. Uit de discussie komen een aantal dingen naar voren: de noodzaak van bondgenootschappen zelfs met de PvdA. De noodzaak van een betere analyse van de sociaal-democratie. Een afwijzing van individuele terreur. Het succes van het referendum over de toekomst van het GVB in Amsterdam bewijst de mogelijkheden van het werken in coalities, ook met organisaties van buitenlandse arbeiders (DIDF). Het PB stelt de verklaring van het DB (Manifest 10) vast en zal het bij verdere verspreiding als verklaring van het PB uitdragen (o.a. website).

Partijconferentie evaluatie congresbesluiten in het najaar:

Het DB zal op de volgende vergadering hiervoor voorstellen doen.

Partijprogramma:

De discussie over het partijprogram moet worden gekoppeld aan genoemde evaluatieconferentie. Hoofdstuk 2 (Organisatie) kan ongewijzigd de partij in. Hoofdstuk 4 (Het socialisme in de twintigste eeuw) kan het beste gekoppeld worden aan het boek van Parenti 'Zwarthemden & Roden'. Voor hoofdstuk 5 (De plaats van de partij in de Nederlandse politieke verhoudingen) kan de 1 mei-toespraak in Reiderland (Manifest 10) als basis dienen. Het PB zal een voorstel maken voor het houden van een conferentie.

Viering tienjarig bestaan:

Het PB vindt dat de conferentie en de viering van het tienjarig bestaan van de partij plus 20 jaar Manifest, 85 jaar Oktoberrevolutie samen moeten vallen. De datum wordt in principe 2 november. Er zullen een (beperkt) aantal buitenlandse gasten worden uitgenodigd. De evenementencommissie krijgt van het PB de opdracht om een programma uit te werken voor een conferentie plus feest.

Volgende vergaderingen:

13 juli en 7 augustus 2002

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019