Opslaan internetsporen: aanslag op burgerrechten

Van een correspondent

Met de aanname van de richtlijn die het mogelijk maakt om op grote schaal communicatiegegevens op te slaan, dreigt West-Europa een politiestaat te worden. Dat is de strekking van een persbericht dat de Duitse europarlementariër Ilka Schröder (Verenigde Europese Linkse Partijen/Noordelijke Groenen) heeft verstuurd.

Op 30 mei besliste het Europees parlement dat de lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid krijgen om op grote schaal zogeheten communicatiegegevens te verzamelen. Communicatiegegevens zijn bijvoorbeeld de telefoonnummers die iemand belt, de plaatsgegevens van de eigenaar van een gsm-toestel of de adressen van internetpagina's die iemand bezoekt.

"Als de Le Pens, Haiders en Rasmussens aan de macht komen in de Europese Unie, dan zullen die met net zoveel plezier gebruikmaken van de verzamelde informatie over het communicatiegedrag van de burgers als de huidige socialistische en conservatieve regeringen. De westerse democratieën overtreffen nu de spionagepraktijken van de voormalige geheime dienst van Oost-Duitsland", meent Schröder.

Aanfluiting

Ook andere parlementariërs hekelen de aanname van het amendement dat het op grote schaal verzamelen van communicatiegegevens mogelijk maakt. De Nederlandse europarlementariër L. van der Laan (D66) noemt de gang van zaken "een aanfluiting".

"Sommige europarlementariërs waren totaal niet op de hoogte van wat er op het spel stond", aldus Van der Laan. "Het is ongelooflijk dat de sociaal-democraten en conservatieven zich op deze manier voor het karretje van hun regeringen hebben laten spannen".

Het omstreden amendement werd te elfder ure door de sociaal-democratische en chris ten-democratische/conservatieve fracties - samen goed voor een meerderheid in het Europees parlement - ingediend.

"De rechtsbescherming van de burger is totaal niet geregeld. Terwijl dat toch een vereiste zou moeten zijn als je zo'n mogelijkheid introduceert. Het is sowieso verkeerd dat via een economische wet een dergelijk recht en orde amendement wordt aangenomen".

Ook de Italiaan Marco Cappato, die als rapporteur voor de richtlijn de meest betrokken europarlementariër was, is verbolgen over de uitkomst van de stemming. Hij wijst elke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van de hand. Volgens Cappato behelst de richtlijn nu "enorme beperkingen op de burgerrechten".


Bron: M. Reijnders (http://sitestat.nedstat.nl/cgi-bin/hccnet/clickout.pl?name=clickout.webwereld). Meer info: www.ilka.org en www.vanderlaan.net.

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019