2 Vandaag geeft een verkeerde voorstelling van Amnesty International in TV-programma waarin CPP/NPA en Prof. Sison belasterd worden

Sison, tijdens conferentie NCPN, enige jaren geleden.  

Van de redactie (*)

Manifest plaatst hieronder een verklaring van het 'Initiatief Comité ter verdediging van progressieve Filippijnen in Europa'. De tekst spreekt voor zichzelf. Het programma 2 Vandaag schroomt niet om te liegen als het gaat om een anti-communistische aanval. Als Bush roept is kennelijk alles geoorloofd. Deze aanval is echter tegelijkertijd een aanval op alle progressieve mensen in ons land. Een breed protest is op zijn plaats.

(Begin verklaring) Bij deze protesteren we tegen en veroordelen we de pertinente leugens in het vertoonde programma, uitgezonden door het Nederlandse nationale TV-programma 2 Vandaag, waarin Prof. Sison, politiek vluchteling en cliënt van Amnesty International, gedemoniseerd wordt. Het programma werd uitgezonden op 20 augustus om 17.30 en 23.30 uur.

In het programma wordt Prof. Sison van het begin tot het einde voorgesteld als een terrorist, die orders geeft vanuit zijn kantoor in Nederland. Eveneens worden de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en de New People's Army (NPA) als terroristische organisaties bestempeld.

Zelfs de naam Amnesty International is misbruikt teneinde leugens te kunnen verspreiden. In het programma flitst de presentator het beeld van Amnesty International Report 2002 en focust op veronderstelde beweringen dat de NPA een lijst van 345 personen, die doelwit voor executies zouden zijn, heeft gepubliceerd. Dit is absoluut verzonnen. Het 'AI-Report 2002' over de Filippijnen bevat zo'n verklaring niet. Dit kan geverifieerd worden op de website van AI: www.amnesty.org. Bovendien hebben we het bij de afdeling Azië van AI in het Londense hoofdkwartier geverifieerd, waar bevestigd werd dat 2 Vandaag liegt.

In het programma 2 Vandaag wordt een veronderstelde getuige, wiens gezicht niet wordt getoond, opgedragen zijn identiteit te verzwijgen en de leugen te verspreiden dat zijn leven in Nederland in gevaar is. Hij beweert dat hij voor de vorige Manilla-regering werkte, maar nu in Nederland verblijft. Hij diste een serie leugens op door te verklaren dat de CPP/NPA de bevolking in de steden terroriseert, mensen doodt en met geweld hun bezit toe-eigent en de oorzaak is van armoede en uitblijven van investeringen. Hij belastert Prof. Sison en andere Filippijnse asielzoekers en politiek vluchtelingen door zijn verklaringen dat zij criminelen zijn die gevangengenomen zouden moeten worden in plaats van hen een veilige haven door de Nederlandse autoriteiten te geven.

In een poging om de leugens van de 'getuige' geloofwaardig te maken, toonde men filmclips van geüniformeerde bewapende mannen, die bewoners met machinegeweren beschieten, en bewapende gemaskerde mannen die ten onrechte NPA-guerrilla's werden genoemd. In werkelijkheid zijn dit soldaten van het Filippijnse leger (AFP) en leden van de Citizens Armed Forces Geographical Units (CAFGU-paramilitaire units van het AFP) en Abu Sayyaf.

Bovendien geeft men een totaal verkeerd beeld van Amnesty International en belastert de NPA, zoals hierboven beschreven. De presentator van 2 Vandaag verklaart dat Prof. Sison dood en verderf op de Filippijnen heeft gezaaid na de val van de dictator Marcos in 1986. Hij beweert dat Sison orders geeft aan 'zijn troepen' vanuit zijn kantoor in Nederland. De presentator deed andere valse en ongefundeerde beweringen, zoals het Nederlandse inlichtingenrapport van de BVD in 2001, dat er elk jaar 100 tot 200 doden vallen, veroorzaakt door de NPA.

Jan Peters Lohper van 2 Vandaag, interviewde Prof. Sison bijna twee uur op 15 augustus 2002. Maar gedurende de gehele uitzending werd de rol van Prof. Sison: Hoofd politiek adviseur van het National Democratic Front van de Filippijnen (NDFP) in vredesonderhandelingen met de regering van de Filippijnse Republiek (GRP), verzwegen. Maar Prof. Sison werd opgevoerd als verantwoordelijk persoon voor de aantijgingen tegen de CPP en NPA, en geportretteerd als arrogant en defensief door delen van het interview uit hun context te halen.

De uitzending negeert ook het feit dat de CPP en NPA het tegenovergestelde van terroristen zijn, omdat zij revolutionaire organisaties zijn voor nationale vrijheid en democratie en gebonden zijn aan de NDFP-verklaring over de naleving van de Conventies van Genève en Protocol 1 en de overeenkomst tussen GRP en NDFP: de 'Comprehensive Agreement en Respect for Human Rights en International Humanitarian Law'.

In de uitzending vindt geen enkele verwijzing plaats naar staatsterrorisme op de Filippijnen. Amnesty International noemde de Marcos- en post-Marcos-regeringen jarenlang schuldig aan ernstige schendingen van mensenrechten. De stelling van Prof. Sison dat het bovengenoemde akkoord tussen GRP en NDFP zou moeten worden toegepast, wordt niet genoemd in de uitzending.

Wij zien het als het recht van 2 Vandaag om delen van het interview met Prof. Sison weg te laten of zelfs de uitzending tegen hem in te zetten. Maar wij beschouwen het als een criminele actie van laster en aantasting van ethische journalistiek om Prof. Sison te demoniseren als 'terrorist' door verzinsels en complete leugens tegen hem te gebruiken.

In dit verband roepen wij het publiek op zich bij ons aan te sluiten om ons protest openbaar te maken.

Prof. Jose Maria Sison behoudt zich bovendien het recht voor om rectificatie te bewerkstelligen via de Raad voor de Journalistiek en het rechterlijk systeem om zijn mensenrechten te verdedigen tegen smaad en opruiïng tot geweld tegen zijn persoon. (Einde verklaring)

Vertaling Tineke van der Klift.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019