Forum tegen de aanvallen van Bush en Nederlandse regering op Sison

Zaterdag 28 september vindt een 'demonstratief' forum plaats met de titel "Mensenrechten en de 'Oorlog tegen het Terrorisme' van Bush", tegen het feit dat de CPP, de NPA en Joma Sison als terrorist en terroristische organisaties worden afgeschilderd door Bush. ook de slaafse volgzaamheid van de Nederlandse regering vormt onderwerp van discussie.

Het forum vindt plaats op:

Zaterdag 28 september van 13.30 tot 17.30 uur
Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2
Amsterdam

Er zijn discussiebijdragen van onder meer:
Pol de Vos (AIB), Guido van Leemput (SP) en Joma Sison (NDFP).

Het 'National Democratic Front of the Phillipines' (NDFP) dat in onderhandeling is met de Regering van de Filippijnse Republiek (GRP), wil de mensen in Nederland en in heel Europa ervan op de hoogte stellen dat de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en het Nieuwe Volksleger (NPA) geen terroristische organisaties zijn, dit in tegenstelling tot de beweringen van de regering van de Verenigde Staten.

CPP en NPA zijn hoogst verantwoordelijke politieke organisaties. Het zijn belangrijke organisaties die werkzaam zijn binnen het NDFP, dat niet door de regering van de VS is aangewezen als een 'terroristische' organisatie.

Het zijn revolutionaire organisaties, die strijden voor nationale bevrijding en democratie tegen het imperialisme van de VS en de plaatselijke uitbuitende klassen op de Filippijnen. In uitgebreide gebieden van het land belasten zij zich met programma's voor het in beweging brengen van de massa, voor openbaar onderwijs en leren lezen en schrijven, gezondheid en hygiëne, grondverbetering, verhoging van de productie, zelfverdediging, culturele activiteiten, enzovoort.

De CPP richt zich sinds 1968 op het programma voor een Democratische Volksrevolutie (People's Democratic Revolution). En het NPA moet zich strikt houden aan de 'Regels van het Nieuwe Volksleger', waaronder strenge regels voor de discipline. Al de revolutionaire krachten, die vertegenwoordigd worden door het NDFP, inclusief de CPP en het NPA, zijn verplicht zich te houden aan de 'Statuten in de Leidraad voor de Vestiging van de Democratische Regering van het Volk', 'The Bill of Rights in the Guide for Establishing the People's Government', dat dienst doet als Grondwet van de voorlopige revolutionaire regering.

Binnen het internationale recht heeft het NDFP (en alle organisaties die daartoe behoren) de verantwoordelijkheid op zich genomen mensenrechten en humanitaire wetten te handhaven door op 5 juli 1996 bij de Zwitserse Federale Overheid de 'Verklaring van Verbintenis tot Toepassing van de Conventies van Genève van 1949 en Protocol I van 1977 van de Nationale Raad van de NDFP' te deponeren. (Declaration of Undertaking to Apply the Geneva Conventions)

Het NDFP, inclusief de CPP en het NPA, zijn sinds 1992 betrokken bij vredesonderhandelingen met de GRP in Europa, waarbij de regeringen van Nederland, België en Noorwegen op meerdere momenten assisteerden bij de voortgang. Deze vredesonderhandelingen vinden nog steeds voortgang met behulp van de Noorse regering, maar worden nu bedreigd en aangevallen door de VSin hun poging een heksenjacht uit te voeren op terroristen in de gelederen van het NDFP.

In 1997 en 1999 keurde het Europese Parlement resoluties goed waarin de GRP en het NDFP worden betiteld als politieke rechtspersonen ten einde de vredesonderhandelingen te bevestigen, aan te moedigen en te ondersteunen. (Resoluties: EP Resolutie No. B-4 0601, 0645 en 0686/97 gedateerd 17 juli 1997 en EP Resolutie No. B-4, 1096, 1106, 1147, 1158, en 1160/98 gedateerd 14 januari 1999).

In de loop van de GRP-NDFP-vredesonderhandelingen, hebben de leiders van de onderhandelingsdelegaties van de GRP en het NDFP wederzijds een serie van tien overeenkomsten goedgekeurd, waaronder de Uitgebreide Overeenkomst over Respect voor Mensenrechten en Internationale Humanitaire Wetten (CARHRIHL) van GRP en NDFP uit 1998 (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law). De GRP en het NDFP hebben zich daarin verplicht zich te houden aan de beginselen en maatstaven van eerbiediging van mensenrechten en humanitair gedrag in de burgeroorlog in de Filippijnen. Beide kanten in het gewapende conflict zijn gehouden aan het voorkomen, vermijden en bestrijden van daden van terrorisme tegen de burgerbevolking en de strijdende eenheden.

Sinds hun respectievelijke oprichtingsdagen in 1968 en 1969, hebben de CPP en NPA zich gewijd aan de handhaving, verdediging en bevordering van de nationale en democratische rechten en belangen van het volk. In dit verband zijn zij noodzakelijkerwijs, uit revolutionair beginsel en praktijk, tegen terrorisme. Het is van doorslaggevend belang dat zij de deelname en ondersteuning van het volk aan de revolutie instandhouden en verder ontwikkelen en dat zij hun schaarse wapens oordeelkundig en nauwkeurig gericht tegen de vijanden van het volk gebruiken.

In scherpe tegenstelling tot de CPP, NPA en andere revolutionaire krachten, begaan de, door de GRP en al haar gewapende krachten, zoals de AFP, PNP en CAFGU aangestelde, geheime legers en doodseskaders op grote schaal grove schendingen van de mensenrechten tegen het volk, in het bijzonder tegen de arbeiders en de boeren. De documenten van Amnestie International en andere mensenrechtenorganisaties tonen zulke onbeperkt om zich heen grijpende schendingen van mensenrechten, onder bescherming van het staatsterrorisme, aan waardoor de beschuldigingen van de GRP tegen de CPP en het NPA in de schaduw worden gesteld. De hier genoemde strijdkrachten maken gebruik van uit vliegtuigen afgeworpen bommen, artillerie, vlammenwerpers, beschietingen met geweren om plaatselijke bevolkingsgroepen aan te vallen en ze te dwingen het gebied te ontruimen. Zij vermoorden in koelen bloede de leiders en actieve leden van legale massa-organisaties. Zij martelen en vermoorden mensen die zij verdenken van revolutionaire activiteiten en diegenen die zij gevangennemen bij de gevechten. Daarentegen past het NPA een clement beleid toe ten opzichte van zijn gevangenen, deelt het voedsel met hen, geeft medische zorg aan zieken en gewonden en laat vrijwillig vijandelijke gewone soldaten, die in goede gezondheid verkeren, vrij. (Voor meer informatie: Ruth de Leon, comité DEFEND, telefoon 030- 2368722)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019