Gomes vertrouwt woningtoewijzing niet

 

Van een correspondent

Nou kan wethouder Opdam wel zeggen dat Heiloo niet aan vriendjespolitiek doet als het gaat om het toewijzen van huizen, maar daar wil het NCPN-raadslid W. Gomes nog wel even meer bewijs van zien. En het liefst van een onafhankelijke commissie. "Het blijft nu teveel hangen binnen een klein groepje ambtenaren."

De woningtoewijzing in Heiloo staat ter discussie sinds raadslid Gomes in de gemeenteraadsvergadering van juni aan de kaak stelde hoe de gemeente solt met twee woningzoekenden uit Heiloo die al 11 en 13 jaar als woningzoekend staan ingeschreven. Zij hebben, ondanks de ziekte (ME) van de vrouw en de sociale indicatie van de man (die twee zieke ouders moet blijven verzorgen) geen urgentieverklaring gekregen. Alle woningen waar ze op inschreven, werden geweigerd.

Voor Gomes, raadslid van de NCPN, is "aantoonbaar sprake van vriendjespolitiek". Zijn beschuldiging zorgde ervoor dat wethouder R. Opdam nog dezelfde week een onderzoek gelastte. De resultaten daarvan werden op 21 juni naar buiten gebracht. De eindconclusie: Heiloo heeft schone handen. Maar dat is Gomes te kort door de bocht: "De wethouder heeft niet alle zaken op de lijst laten onderzoeken. Er zijn nog negen gevallen waar geen antwoord op is." Zo zijn er volgens Gomes nog steeds vraagtekens te plaatsen bij een reeks toewijzingen. Hij heeft een suggestie voor verbetering die aan alle achterdocht een eind kan maken: "Ik denk nu dat een klein groepje ambtenaren teveel macht heeft over de woningtoewijzing in Heiloo, vooral als het gaat om urgentieformulieren. Dat moet je niet aan ambtenaren overlaten, daar kun je het best een arts uit de gemeente bij betrekken. En ik vind dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de woningtoewijzing."

Inmiddels zijn ook vanuit de collegepartij PvdA vraagtekens gezet bij de manier waarop individuele ambtenaren nu beslissen over het verstrekken van urgentieverklaringen. Gomes: "De heersende regentenmentaliteit frustreert het zoeken naar een oplossing." (Bron: Noord-Hollands Dagblad)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019