Platform TEGEN DE 'NIEUWE OORLOG'

 

p/a Vredescentrum O'43
Postbus 1528 - 3500 BM Utrecht
Tel. 030 - 2714376. Fax. 030 - 2714759
e-mail: o43@kerkenvrede.nl
website: www.wereldcrisis.nl

Op 13 januari jl. kwamen de lidorganisaties van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog", waaraan ook de NCPN deelneemt, voor het laatst bij elkaar in de Kargadoor om de tekst van een nieuw manifest tegen de 'Nieuwe Oorlog' vast te stellen, dat zich niet langer primair op Afghanistan richtte, maar vooruitliep op een uitbreiding van de 'oorlog tegen het terrorisme' naar andere landen. Op 16 februari maakten we met elkaar in Felix Meritis de tussenbalans op van de 'Nieuwe Oorlog' met het symposium 'Oorlog tegen terreur of tegenterreur'. Daarna begon feitelijk het afwachten van nieuwe ontwikkelingen die ons weer tot gezamenlijke actie zou nopen. De berichtgeving werd nauwlettend gevolgd en gepubliceerd in Het Andere Nieuws, waarvan wekelijks (in de zomervakantie elke twee weken) een nieuwe editie verschijnt (vredessite.nl/nieuweoorlog/). Tijdens de zomermaanden werd de Amerikaanse dreiging van een 'Nieuwe Oorlog' tegen Irak steeds duidelijker. Daarom kwam de coördinatiegroep van het Platform in augustus bij elkaar en beloot tot actie over te gaan.

Oorlogsdreiging tegen Irak

Het wordt steeds duidelijker dat het niet de vraag is òf de VS een 'Nieuwe oorlog' tegen Irak beginnen, maar wannéér ze dat zullen doen. De meeste analyses gaan uit van november a.s. Het lijkt erop alsof Amerika nauwelijks steun heeft voor zo'n militaire campagne. Niet in de Arabische wereld (op een paar sjeikdommetjes na) en niet in Europa. Maar dat kan snel omslaan. De coördinatiegroep verwacht een ware propaganda-oorlog rond de noodzakelijkheid van een militaire aanval op Irak. De bijeenkomst van de Iraakse oppositie die eind deze maand mogelijk in Nederland zal plaatsvinden, moet ook in dat kader geplaatst worden.

De coördinatiegroep roept de lidorganisaties van het Platform en de lokale platforms en anti-oorlogscomité's op om voor de eigen achterban bijeenkomsten te organiseren over de oorlogsdreiging tegen Irak. Voor groepen die al aan de slag willen is een petitie ontworpen.

De Coördinatiegroep roept in herinnering dat tijdens één van de laatste Platform-bijeenkomsten in de Kargadoor is vastgesteld dat bij een aanval op Irak de eerstvolgende zaterdag daarna een massale burgerinspectie uitgevoerd zou worden bij de vliegbasis Volkel (N.B.) waar Amerikaanse kernwapens liggen. Dit in het kader van de systematische weigering van de Verenigde Staten om wapeninspecties op eigen grondgebied toe te laten, terwijl het toelaten van wapeninspecteurs in Irak ongetwijfeld één van de argumenten zal zijn om de oorlog tegen Irak te beginnen.

Plenaire vergadering Platform: 15 september

De vertegenwoordigers van de 204 lidorganisaties van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' kwamen op zondag 15 september bijeen. De aanwezige organisaties besloten daar om te kijken of het mogelijk is op 6 oktober 's middags een landelijke bijeenkomst, bijvoorbeeld in Amsterdam, te houden met een aantal sprekers en de lokale groepen op te roepen 's avonds een fakkelwake of iets dergelijks te houden in de eigen plaats.

Op 26 oktober vindt een demonstratie in Rotterdam plaats (13.00 uur verzamelen bij Stadhuis, 14.00 uur start demonstratie). De organisatie ligt in handen van Rotterdam Tegen de 'Nieuwe Oorlog'. In de loop van oktober zal, in samenspraak tussen de Rotterdamse organisatie en het landelijke Platform, besloten worden of dit een regionale demonstratie wordt of dat dezeopgewaardeerd zal worden tot een grote landelijke demonstratie. Mogelijk is voor een grote landelijke demonstratie meer tijd, vooral voor een gedegen mobilisatie, nodig.

De volgende voorbereidingsvergadering voor de (nu nog Rotterdamse) demonstratie is op donderdag 3 oktober om 20.00 uur bij KSA, Walenburgerweg 55 in Rotterdam (vlak achter het Centraal Station).


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019