Blufpoker onmisbaar boek

Het boek 'Blufpoker, De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen' is een aanrader voor iedereen die de actuele ontwikkelingen in de wereld en vooral in Europa wil volgen. Maar het is ook onmisbaar om het ontstaan van de problemen in de Balkan en het Midden-Oosten beter te leren begrijpen. De auteur, Michel Collon, gaf in Nederland al verscheidene conferenties.

Ieder die stelling neemt tegen de oorlog en voor de vrede - o.a. naar aanleiding van de dreigende oorlog tegen Irak - en tegen de ravages die het neoliberalisme aanricht, zou dit boek moeten lezen. Nu Irak, en dus de olie in het Midden-Oosten, volop in de aandacht is, biedt dit boek een schat aan onmisbare informatie.

Het boek beantwoordt vijf essentiële vragen waar velen onder ons zich zorgen over maken:

  1. Wat is de informatie van de massamedia waard? Hoe kan men zelf medialeugens ontdekken?
  2. Waarom breken er meer en meer oorlogen uit: Afghanistan, Irak, Joegoslavië, Palestina, Congo, Colombia, Filippijnen? Wat is de werkelijke strategie van de Verenigde Staten en het Westen en hun geallieerden in de Arabische wereld, de Balkan, de voormalige Sovjet-Unie, Centraal-Afrika?
  3. Waar kunnen nieuwe oorlogen uitbreken en hoe ze te voorkomen?
  4. Wat zijn de fundamentele mechanismen van de globalisering en hoe kan men weerstand bieden aan de maatregelen van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) die zeer veel volkeren in totale armoede storten?
  5. Wat is het verband tussen al deze verschijnselen? Leidt de economische mondialisering tot militaire oorlog? Is er sprake van coördinatie tussen de NAVO enerzijds en het IMF en grote westerse concerns anderzijds?
Michel Collon gaat diepgaand in op al deze vragen. Hij analyseert de rol van multinationals en van internationale instellingen achter de coulissen van de oorlogen en de verborgen strategieën van de grootmachten. Hij legt de mechanismen bloot van 'medialeugens', die de publieke opinie desinformeren en verdoven.

De boeken van Michel Collon zijn of zullen gepubliceerd worden in acht talen en beleven regelmatig een herdruk.

Paul-Marie de la Gorce schreef in 'Le Monde Diplomatique': "Eén van de drie belangrijkste boeken van het jaar. Een duidelijke non-conformistische analyse, die de door de westerse media opgelegde taboes en dogma's omvergooit."

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij EPO
Lange Pastoorstraat 25-27
2600 Berchem-Antwerpen
Tel: +32 L013 287 08 75
Web: www.epo.be

Het is te verkrijgen via de NCPN, Haarlemmerweg 177, Amsterdam, tel. 020-6825019. Kosten: 25 euro.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019