Bush beraamde de 'regeringswisseling' in Irak al voor hij president werd.

Door Neil Mackay

Een geheim ontwerp voor de wereldwijde overheersing door de VS onthult dat president Bush en zijn kabinet, zelfs voor zij in januari 2001 aan de macht kwamen, een voorgenomen aanval op Irak beraamden om een 'regeringswisseling' te verzekeren.

De blauwdruk, onthuld door de Sunday Herald, voor het vestigen van een 'Global Pax Americana', werd opgesteld door Dick Cheney (nu vice-president), Donald Rumsfeld (minister van Defensie), Paul Wolfowitz (Rumsfeld's plaatsvervanger), Jeb, de jongere broer van George W. Bush, en Lewis Libby, (Chef-staf van Cheney). Het document, getiteld: Rebuilding America's Defences: Strategies, Forces And Resources For A New Century, werd geschreven in september 2000 door de neoconservatieve denktank: Project for the New American Century (PNAC).

Het plan toont aan dat de regering-Bush van plan was, of Saddam Hoessein nu aan de macht was of niet, de militaire controle over de Golfregio tot stand te brengen. Het zegt: "De Verenigde Staten trachten al decennia een meer duurzame rol te spelen in de zekerstelling van de Golfregio. Terwijl het onopgeloste conflict met Irak zorgt voor de directe rechtvaardiging, gaat de noodzaak van de aanwezigheid van een aanzienlijke Amerikaanse krijgsmacht de kwestie Saddam Hoessein-regime te boven."

Het PNAC-document geeft steun aan een "blauwdruk voor de handhaving van de wereldwijde superioriteit van de VS, het voorkomen van de opkomst van een concurrerende grootmacht en voor vormgeving van het internationale veiligheidssysteem, in overeenstemming met de Amerikaanse principes en belangen".

Deze "Amerikaanse hoofdstrategie" moet "tot zo ver als mogelijk in de toekomst" worden bevorderd, zegt het rapport. Het vereist ook van de VS, als kernopdracht, om: "gelijktijdige en veelsoortige plaatselijke oorlogen te (kunnen) voeren en te winnen".

Het rapport omschrijft de Amerikaanse gewapende eenheden in het buitenland als: "de cavalerie van de nieuwe Amerikaanse grensgebieden". De PNAC-blauwdruk ondersteunt een eerder document, geschreven door Wolfowitz en Libby, waarin wordt gesteld dat de VS "ontwikkelde industriële staten moeten ontmoedigen om hun leiding te betwisten of zelfs maar te streven naar een grotere regionale of globale rol".

Het PNAC rapport:

Tam Dalyell, Labour-lid en nestor van het Lagerhuis en een van de vooraanstaande opstandige woordvoerders tegen oorlog met Irak, zegt: "Dit is afval van rechtse denktanks gevuld met havikkuikens - mannen, die nooit de verschrikkingen van een oorlog hebben gezien maar verliefd zijn op het idee van oorlog. Mannen als Cheney, die ontduikers van de dienstplicht waren in de Vietnam-oorlog."

"Dit is de blauwdruk voor wereldoverheersing door de VS - een nieuwe wereldorde naar hun ontwerp. Dit zijn de gedachtespinsels van onrealistisch fantaserende Amerikanen, die de wereld willen beheersen. Ik ben ontzet dat een Britse Eerste Minister van Labour in zee zou gaan met een troep die zo'n moreel gehalte heeft."

Vertaling: Cas Hilvers

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019