Turkije: gratis toegang tot politiek circus

Ecevit en Dervis

" 'Geld wat stom is, maakt recht wat krom is', maar het volk heeft de TKP."

Door E.M. Een maand voor de verkiezingen speelt zich in Turkije een tragikomedie af. De politieke acteurs laten zien hoe bespottelijk het is om klem te zitten in een crisis.

Ízkan, de rechterarm van Ecevit, nam deel aan een samenzwering om een einde te maken aan Ecevit's politieke carrière. Hij zorgde voor een vals ziekenhuisrapport waarin werd beweerd dat Ecevit niet meer goed kon functioneren, en hij slaagde bijna in zijn opzet. In juni sprak hij weer over zijn loyaliteit ten opzichte van Ecevit, terwijl hij de maand daarna zijn ontslag nam, om vervolgens zijn eigen partij op te richten.

Dervis, de superminister van de regering, deed tijdens geheime vergaderingen beloftes aan de belangrijkste ministers van de regering van Ecevit. Als zij zich zouden terugtrekken uit Ecevit's partij (DSP, Partij van Democratisch Links) om hun eigen partij op te richten, dan zou hij zich bij hen voegen. Zij traden af en richtten een nieuwe partij op, maar Dervis ging niet met hen mee. In plaats daarvan sloot hij zich aan bij de CHP (Republikeinse Volks Partij).

De CHP, de sociaal-democraten, hadden tot dan toe felle kritiek op Dervis en het IMF-beleid. Sinds Dervis zich bij hen aansloot zijn zij ineens een volledig andere mening toegedaan. Nu zijn ze aanhangers van het IMF.

Ciller, de leider van de belangrijkste oppositiepartij de DYP (Partij van de Juiste Weg), was vanaf het begin de meest enthousiaste voorstander van vervroegde verkiezingen. Tot op een dag de media haar lieten zien als initiatiefneemster van de samenzweringen voor een niet-militaire coup, een complot om de regering te vervangen en de verkiezingen uit te stellen.

De Grijze Wolven hadden eerder meegeholpen om de doodstraf af te schaffen. Ze zagen vervolgens dat dit een negatieve invloed zou hebben op de verkiezingsresultaten. Daarom dienden zij een verzoek in bij het Constitutionele Hof om de beslissing om de doodstraf af te schaffen ongedaan te maken.

Van de huidige parlementariërs zal een meerderheid van 400 tegen vervroegde verkiezingen stemmen, ongeacht tot welke partij ze behoren, omdat zij door hun eigen partij niet genomineerd werden als kandidaat. Deze zelfde parlementariërs stemden twee maanden geleden vol goede moed voor het houden van vervroegde verkiezingen. Nu verafschuwen ze dit idee.

Weg met het circus!

Helaas vormt een groot deel van Turks links een onderdeel van dit circus. Ook al is al het politieke tumult een gevolg van de crisis van het kapitalisme, sommige van de linkse partijen konden niet voorkomen dat zij er een onderdeel van werden. Het lijkt erop dat hoe meer het kapitalisme in de problemen komt, hoe meer deze partijen zich afwenden van linkse idealen.

HADEP vormde samen met EMEP en ÍDP een nieuwe partij, de DEHAP, onder leiding van Karayalcin. Deze man was echter een van de leiders die mee heeft geholpen aan de reorganisatie van Gladio (contrarevolutionairen) in Turkije in de jaren '90. Deze alliantie is inmiddels verbroken, volgens HADEP in verband met het "niet overeenkomen van principes". Men kan zich afvragen wat deze 'principes' inhouden. De TKP (Communistische Partij van Turkije) deed om principiële redenen niet mee.

Vertaling: J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019