Kosovo-aantijging hield geen stand

Aanvallen op gezondheid Milosevic

Van redactie buitenland

Meer dan een jaar is er verstreken sinds de ontvoering en de uitlevering van president Slobodan Milosevic naar de NAVO-gevangenis. Hiermee schond de marionettenregering in Belgrado op flagrante wijze de grondwet en de wetten van de Federale Republiek Joegoslavië en van de Republiek Servië, evenals internationale juridische regels. Ook was het een poging van hetzelfde regime om de vrijheid en de democratie in Joegoslavië te onderdrukken en zodoende de deur te openen voor het uiteenvallen van het land en voor de bezetting en de uitverkoop ervan.

Voor alle vrijdenkende mensen in de wereld die bedreigd worden door onderwerping en kolonisatie is President Slobodan Milosevic een toonbeeld van een vechter voor de universele waarden van vrijheid en gelijkwaardigheid. De zogenaamde Kosovo-aantijging hield geen stand tegen de waarheid die op een waardige manier aan het licht gebracht werd door president Slobodan Milosevic. Voor het oog van de hele wereld is duidelijk geworden dat het 'Tribunaal' een illegaal instituut is, en een verlengstuk van de NAVO, volledig ondergeschikt gemaakt aan de doelstellingen van de Amerikaanse regering die een agressieve oorlog tegen Joegoslavië voerde, en dat het 'Tribunaal' het platform is voor een proces van politieke wraak.

Meer dan negentig procent van de zogenaamde getuigen in Den Haag is afkomstig uit NAVO-landen of is lid of sympathisant van het terroristische 'Kosovaars Bevrijdingsleger' (UCK). De weinige zogenaamde 'insiders' beschuldigden in hun verklaringen, in tegenstelling tot de verwachtingen van de 'aanklager', de NAVO-leiders en de terroristen van de agressie tegen Joegoslavië, en droegen bij aan het onthullen van de ware doelstellingen van dit voorgekauwde politieke proces.

De meest recente onthullingen dat ze gemarteld zouden kunnen worden indien ze niet zouden getuigen, en dat hen geld, veiligheid, en een nieuwe identiteit geboden werd voor hun getuigenis, dat wil zeggen voor hun leugens tegen president Slobodan Milosevic, hebben de smerigste praktijken van de autoriteiten in Servië aan het licht gebracht, en hun jaknikkers-houding ten opzichte van hun buitenlandse meesters.

De farce die in Den Haag plaatsvindt, heeft aangetoond dat de zogenaamde aanklager en de raadkamer zonder aarzeling dubbele maatstaven toepassen. De getuigen van de NAVO wordt toegestaan en ze worden er zelfs toe aangemoedigd om ongestoord een groot aantal leugens naar voren te brengen en om bij voorbaat niet-bestaande misdaden vast te stellen, om oordelen uit te spreken en om persoonlijke en menselijke kwaliteiten te beoordelen, en dit alles zonder maat of beperking. Aan de andere kant worden de argumenten en vragen die president Slobodan Milosevic opwerpt gedwongen onderbroken, verworpen, afgedaan als irrelevant, alleen omdat dergelijke argumenten en vragen de waarheid onthullen, en het is de waarheid die het meest pijn doet. De waarheid kon echter ondanks al deze armoedige en overduidelijke pogingen niet verborgen blijven.

Aanval op gezondheid Milosevic

In grote moeilijkheden gebracht doordat het proces zich niet naar bevrediging ontwikkelt, doen de inquisiteurs van Den Haag er alles aan om president Slobodan Milosevic te breken en geestelijk uit te putten. Hun verklaringen waarin ze hun zogenaamde bezorgdheid uiten met betrekking tot zijngezondheid zijn weerzinwekkend en immoreel. In de gevangenis is hij verstoken van elementaire menselijke voorzieningen; hij wordt bedolven onder een groot aantal zogenaamde getuigen en met karrenvrachten schriftelijke verklaringen, documenten en papieren. Tenslotte hebben ze hem beroofd van een adequate medische behandeling om later op een huichelachtige wijze te treuren over teruggang in zijn gezondheidstoestand, waaraan ze alleen maar bijgedragen hebben. Het doel van dit alles is het beknotten van zijn kostbare tijd en de enige mogelijkheid die hij heeft om het thuisfront en de wereld de waarheid te vertellen over de vrijheidsstrijd tegen de agressie en de onderwerping.

Het is algemeen duidelijk geworden dat het proces in Den Haag niet gevoerd word tegen president Slobodan Milosevic en andere patriotten uit Joegoslavië, maar dat het gericht is tegen het hele Servische volk, omdat het zijn land verdedigde tegen terreur en agressie en omdat het solidariteit betoond had met zijn landgenoten in hun strijd voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Het doel van het proces was het aanklagen van de natie die de onderdrukking van haar soevereine rechten bestreed en het straffen ervan, om een voorbeeld te stellen voor andere volkeren en staten om in de toekomst niet iets gelijkaardigs te ondernemen.

De waarheid die verdedigd wordt door president Slobodan Milosevic, die gesteund wordt door alle patriotten van zijn land, kon verborgen noch overwonnen worden. De aanklagers, de rechters en de sponsors van het Tribunaal in Den Haag speelden het niet klaar het slachtoffer schuldig te verklaren. In plaats van een ommekeer die zo reikhalzend tegemoet gezien werd door de aanklagers, resulteerde het proces van Den Haag in een compleet fiasco na de afronding van het voorleggen van het zogenaamde bewijs door de aanklagers in de zogenaamde Kosovo-aanklacht. Het is duidelijk geworden dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen en dat het hele proces gebaseerd was op smerige trucjes en bedrog, met de toepassing van middeleeuwse Inquisitie-methoden. De pogingen van de aanklagers om de verantwoordelijkheid van het Servische volk voor de vermeende 'misdaden in Kosovo' te bewijzen, het excuseren van terrorisme en terroristen en de agressors en criminelen van de NAVO, en het degraderen van de strijd van het Joegoslavische volk voor hun nationale waardigheid en vrijheid, zijn volledig gestrand.

Het proces dat in Den Haag gevoerd wordt tegen president Slobodan Milosevic is een historische schande en een smet op de beschaving. Het zal dan ook een boemerangeffect hebben voor de uitvinders en de ondersteuners ervan. Het zal een boemerang zijn met meer gewicht dan die al teruggekeerd is vanwege de steun aan de terroristen van het zogenaamde KLA, en aan organisatoren van de internationale misdaad waarvan de opbrengst gebruikt wordt om verschillende lobbyisten in Washington, New York, Londen en Berlijn te financieren.

De Verenigde Naties moeten af van de morele en juridische hypotheek waarmee dit proces en het 'Tribunaal' hen opzadelt omdat ze een klap toedienen aan de basis van het handvest van de VN en het gehele systeem van internationale betrekkingen en het internationale recht.

Omdat het duidelijk is dat het proces van Den Haag een politiek verzinsel is, omdat het duidelijk voortkomt uit een verderfelijke wrok, omdat het proces het nodig vindt alle leiders en landen die de terreur van de 'nieuwe wereldorde' niet aanvaarden angst aan te jagen, en omdat het is uitgedraaid op een enorm fiasco ondanks het enorme budget.

Bron: Verklaring van het Centraal Comité van de Socialistische Partij van Servië. Vert.: Frans Willems

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019