Comité ter Verdediging van Progressieve Filippijnen in het Buitenland

LEDEN EUROPEES PARLEMENT STEUNEN OPROEP TER VERDEDIGING VAN RECHTEN SISON

(Utrecht, Nederland) - Leden van het Europees Parlement uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden hebben hun ongerustheid uitgesproken en steunen de oproep ter verdediging van de democratische en burgerrechten van de Filippijnse politieke vluchteling Prof. Jose Maria Sison.

Ook verzochten zij de Nederlandse regering om de namen van de CPP en NPA te verwijderen van de lijst van terroristische organisaties, en spraken hun steun uit voor de hervatting van de vredesbesprekingen tussen de regering van de Filippijnse Republiek (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP).

In een brief gericht aan de Nederlandse Premier Jan Peter Balkenende zeggen bovengenoemde Europarlementariërs, dat de CPP/NPA de grootste organisaties zijn binnen het Nationaal Democratisch Front (NDFP) in vredesonderhandeling met de Filippijnse regering en dat Professor Sison de Politieke Hoofdraadgever is van het NDFP in de betrokken onderhandelingen.

Voorts zeggen zij, dat de plaatsing van de CPP/NPA en professor Sison op de 'terroristenlijst' de vredesonderhandelingen in gevaar brengt.

Ook geven zij uitdrukking aan hun diepe bezorgdheid over het feit, dat de Familie Sison beroofd wordt van haar toelages voor onderdak, medische verzorging, voeding en andere fundamentele behoeftes en dat voorts hun bankrekening is geblokkeerd.

"Wij verzoeken u de plaatsing van de CPP/NPA en Professor Jose Maria Sison op de terroristenlijst ongedaan te maken en de vredesonderhandelingen van de Filippijnse regering met het NDFP te ondersteunen, waarvoor uw regering in het verleden als gastvrouw optrad", aldus de brief van de Europarlementariërs.

"Wij doen dit verzoek op grond van de Resoluties van 1997 en 1999 van het Europese Parlement, waarmee de vredesonderhandelingen tussen de regering van de Filippijnse Republiek en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen ten sterkste gesteund en onderschreven werden", zo benadrukten zij.

De volgende 22 Europarlementariërs ondertekenden deze brief: P.Frahm (Denemarken), Y.Boudjenah, S.Ainardi, F.Sylla, A.Krivine (Frankrijk), H.Markov, F.Uca, C.Fiebiger (Duitsland), E.Korakas, K.Alyssandrakis, D.Koulourianos (Griekenland), L.Vinci, L.Manisco (Italië), E.Meijer (Nederland), J.Miranda, I.Figueirido (Portugal), P.Marset, S.Jove, A.Puerta, L.Gonzalez (Spanje) en J.Sjostedt, H.Schmid (Zweden).

Het Comité DEFEND, dat de campagne ter verdediging van de democratische rechten van Professor Sison coördineert, zei te verwachten, dat nog meer Europarlementariërs de brief zullen ondertekenen.

PERSBERICHT, 21 September 2002

Committee DEFEND
Postbus 15687, 1001 ND Amsterdam
Tel: (+31) 030-2368722, Fax: (+31) 030-2322989
Email: defenddemrights@yahoo.com

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019